یونان
یونان

FTSE/Athex 20

877
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 19:02:26
80 (10.04%)
تغییر ۳ ماهه
257 (41.42%)
تغییر ۶ ماهه
286 (48.35%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Space Hellas 5.5 35.51M 5.5 5.48 5.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
Paperpack Printing Box Manufact 8.7 34.39M 8.7 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۷
Frigoglass 0.0925 32.88M 0.0925 0.0925 0.0935 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
Stelio Kanakis 4.36 32.70M 4.36 4.36 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Kreta Farm 1.085 31.81M 1.085 1.085 1.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Elastron SA 1.66 30.58M 1.66 1.61 1.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
Revoil Petrol 1.36 29.80M 1.36 1.32 1.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۷
AS Company 2.26 29.66M 2.26 2.25 2.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
Lavipharm SA 0.57 29.12M 0.57 0.57 0.575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
Lykos Inform. 1.385 28.50M 1.385 1.385 1.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
F.G. Europe 0.48 28.46M 0.48 0.47 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
K.L.M. 0.654 26.30M 0.654 0.654 0.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
Ktima Kostas Lazaridis 1.44 25.95M 1.44 1.44 1.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
Biokarpet Industrial and Commercial Enterprises 1.07 25.67M 1.07 1.03 1.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
Marfin Invest 0.0269 25.27M 0.0269 0.0269 0.028 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
Intralot 0.17 25.12M 0.17 0.167 0.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
Centric Hold 0.249 24.63M 0.249 0.249 0.252 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
Selonda Aquaculture SA 0.1 24.55M 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
Byte Computer SA 1.51 23.88M 1.51 1.48 1.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
General Commercial 0.928 22.33M 0.928 0.928 0.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
Elve 6.45 21.33M 6.45 6.25 6.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
Karamolengos Bakery Industry SA 2.18 20.76M 2.18 2.12 2.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۷
Perseus Specialty Foods SA 1.15 19.75M 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Mevaco 1.78 18.69M 1.78 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۳۷
Dromeas 0.526 18.26M 0.526 0.51 0.526 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۷
Ideal Group 2.23 18.01M 2.23 2.18 2.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
Maritime Company of Lesvos SA 0.07 17.88M 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Alpha Trust Mutual Fund and Alternative Investment 5.4 16.58M 5.4 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۷
Foodlink SA 0.66 15.41M 0.66 0.66 0.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
El D Mouzakis 0.47 14.81M 0.47 0.46 0.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
Flour Mills Kepenos R 2.12 14.20M 2.12 2 2.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
News Phone 0.502 13.93M 0.502 0.502 0.502 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۷
Evrofarma SA 0.918 12.55M 0.918 0.91 0.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
Mediterra 1.7 12.41M 1.7 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
Ekter 1.08 12.15M 1.08 1.06 1.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
Philippos Nakas SA 1.84 11.67M 1.84 1.84 2.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۳۷
Nafpaktos Textile Industry SA 0.945 10.88M 0.945 0.875 0.945 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
Sidma Steel Products 0.243 10.80M 0.243 0.243 0.243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vogiatzoglou Systems R 1.7 10.75M 1.7 1.64 1.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۷
Anonymous Shipping Company of Crete 0.07 9.75M 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی