یونان
یونان

FTSE/Athex 20

892
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 19:02:06
95 (11.92%)
تغییر ۳ ماهه
254 (39.90%)
تغییر ۶ ماهه
284 (46.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 27.88 10.11B 27.88 27.68 27.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Hellenic Telec 14 6.46B 14 13.81 14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
OPAP SA 12.05 4.00B 12.05 11.98 12.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Eurobank Ergasias 0.8 2.97B 0.8 0.7992 0.8006 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Public Power 9.8 2.27B 9.8 9.72 9.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
National Bank of Greece 2.47 2.26B 2.47 2.47 2.483 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Jumbo 16.15 2.21B 16.15 15.98 16.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
NBG Pangaea 7.75 1.98B 7.75 7.45 7.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۳۷
Mytilineos 14.27 1.95B 14.27 13.91 14.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Hellenic Petroleum 5.66 1.73B 5.66 5.66 5.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Alpha Bank 1.1 1.70B 1.1 1.075 1.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Motor Oil 13.5 1.50B 13.5 13.5 13.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Terna Energy 12.16 1.34B 12.16 12.14 12.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۶
Lamda Develop 7.39 1.31B 7.39 7.39 7.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Viohalco BR 4.99 1.10B 4.99 4.89 4.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Gek Terna 10.08 976.84M 10.08 10.04 10.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Elvalhalcor Hellenic 2.46 923.09M 2.46 2.375 2.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Titan Cement 16.7 921.77M 16.7 16.62 16.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Athens Water 8 852.00M 8 8 8.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Karelia Tobacco Company Inc 294 811.44M 294 294 294 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Holding Company ADMIE 2.805 650.44M 2.805 2.805 2.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Sarantiseg 9 603.46M 9 9 9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Piraeus Port 22.05 551.25M 22.05 21.95 22.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Mermeren Kombinat AD Prilep 55.5 520.24M 55.5 55.5 57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Cenergy Hold 2.5 484.91M 2.5 2.48 2.505 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Crete Plastics 17 465.25M 17 17 17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Lampsa Hellenic Hotels 19.5 416.60M 19.5 19.5 19.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۳۵
Quest Holdings 11.34 405.05M 11.34 11.32 11.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Aegean Airlines 5.38 384.22M 5.38 5.38 5.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Autohellas 7.15 344.85M 7.15 6.98 7.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Folli Follie 4.8 321.35M 4.8 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bank of Greece 15.44 306.71M 15.44 15.44 15.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Ellaktor 1.37 293.55M 1.37 1.36 1.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
ThesKi Port 27 272.16M 27 27 27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Kri-Kri Milk 7.76 256.59M 7.76 7.7 7.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Hellenic Exchanges 4.08 246.22M 4.08 4.06 4.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Fourlis Hld 4.4 226.55M 4.4 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Elliniki Technodomiki Anemos SA 2.57 212.45M 2.57 2.56 2.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Thrace Plastic 4.685 204.07M 4.685 4.55 4.685 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Attica Holdings SA 0.87 187.75M 0.87 0.86 0.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی