یونان
یونان

FTSE/Athex 20

927
قیمت روز
1 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 19:12:53
77 (9.12%)
تغییر ۳ ماهه
139 (17.67%)
تغییر ۶ ماهه
280 (43.37%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 30.45 11.17B 30.5 30.45 30.5 0.11 0.36% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Hellenic Telec 15.11 6.99B 15.17 15.11 15.17 0.07 0.46% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
OPAP SA 13.53 4.60B 13.58 13.53 13.58 0.13 0.96% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Eurobank Ergasias 0.8552 3.20B 0.858 0.8552 0.858 0.01 1.03% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
National Bank of Greece 2.704 2.50B 2.705 2.704 2.705 0.02 0.59% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Mytilineos 15.3 2.18B 15.27 15.27 15.3 0.06 0.39% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Public Power 9.2 2.13B 9.2 9.2 9.2 0.04 0.44% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۵
Jumbo 15.67 2.13B 15.7 15.67 15.7 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Piraeus Bank 1.61 2.01B 1.6 1.6 1.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Hellenic Petroleum 6.55 2.00B 6.58 6.55 6.58 0.01 0.15% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
NBG Pangaea 7.5 1.92B 7.5 7.5 7.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۲۱:۱۱
Alpha Bank 1.169 1.80B 1.18 1.169 1.18 0.03 2.48% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Motor Oil 14.82 1.64B 14.9 14.82 14.9 0.02 0.14% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Terna Energy 12.36 1.42B 12.38 12.36 12.38 0.10 0.82% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Lamda Develop 7.74 1.35B 7.7 7.7 7.74 0.11 1.44% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Viohalco BR 4.83 1.24B 4.81 4.81 4.83 0.03 0.63% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Gek Terna 10.06 1.03B 10.06 10.06 10.06 0.08 0.80% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۵
Athens Water 8.9 949.98M 8.95 8.9 8.95 0.02 0.22% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Titan Cement 16.96 921.77M 16.98 16.96 16.98 0.10 0.59% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Karelia Tobacco Company Inc 302 833.52M 302 302 304 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۲۱:۱۶
Elvalhalcor Hellenic 2.225 797.39M 2.185 2.185 2.225 0.10 4.71% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Holding Company ADMIE 2.74 635.36M 2.735 2.735 2.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Sarantiseg 8.81 618.42M 8.81 8.81 8.81 0.04 0.45% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Mermeren Kombinat AD Prilep 60 534.30M 60 60 60 1.00 1.69% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Cenergy Hold 2.71 509.64M 2.685 2.685 2.71 0.01 0.18% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Quest Holdings 13.96 500.37M 14.14 13.96 14.14 0.04 0.29% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Piraeus Port 20 497.00M 19.94 19.94 20 0.12 0.60% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Aegean Airlines 5.54 495.92M 5.52 5.52 5.54 0.04 0.73% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Crete Plastics 16.9 459.97M 16.5 16.5 16.9 0.10 0.60% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Lampsa Hellenic Hotels 19.2 410.19M 19.2 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ساعت ۲۱:۳۵
Autohellas 7.2 353.71M 7.22 7.2 7.22 0.04 0.56% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Ellaktor 1.624 351.41M 1.62 1.62 1.624 0.02 0.99% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Bank of Greece 15.2 302.74M 15.2 15.2 15.2 0.04 0.26% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Folli Follie 4.8 289.85M 4.8 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Thrace Plastic 6.56 286.51M 6.58 6.56 6.58 0.01 0.15% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
ThesKi Port 28.1 285.26M 28.2 28.1 28.2 0.20 0.71% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Kri-Kri Milk 7.96 261.21M 7.92 7.92 7.96 0.06 0.76% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Hellenic Exchanges 4.3 259.19M 4.28 4.28 4.3 0.01 0.23% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Attica Holdings SA 1.08 234.15M 1.07 1.07 1.08 0.02 1.89% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
Fourlis Hld 4.41 231.81M 4.42 4.41 4.42 0.04 0.91% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی