شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

939
قیمت روز
4 (0.41%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 15:33:40
66 (7.55%)
تغییر ۳ ماهه
69 (7.98%)
تغییر ۶ ماهه
308 (48.75%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 32.46 10.30B - 32.46 32.46 0.08 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mermeren Kombinat AD Prilep 67.8 5.19B - 67.8 67.8 6.00 9.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hellenic Telec 13.83 5.08B - 13.83 13.83 0.05 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
OPAP SA 11.73 3.02B 11.78 11.73 11.78 0.03 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Alpha Bank 1.852 2.93B - 1.852 1.852 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
National Bank of Greece 3.002 2.41B - 3.002 3.002 0.05 1.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hellenic Petroleum 8.5 2.13B - 8.5 8.5 0.04 0.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Motor Oil 20.32 1.94B - 20.32 20.32 0.04 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Eurobank Ergasias 0.889 1.89B - 0.889 0.889 0.01 1.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Jumbo 19.31 1.88B - 19.31 19.31 0.09 0.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Titan Cement 19.64 1.61B - 19.64 19.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۲
Mytilineos 10.21 1.23B - 10.21 10.21 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Piraeus Bank 3.28 1.23B - 3.28 3.28 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
NBG Pangaea 6.6 1.22B - 6.6 6.6 0.20 3.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Grivalia Properties 11.24 882.99M - 11.06 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
Viohalco BR 3.85 837.18M - 3.85 3.85 0.05 1.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Karelia Tobacco Company Inc 292 723.12M - 292 292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Athens Water 7.42 587.88M - 7.42 7.42 0.07 0.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Aegean Airlines 8.84 585.62M - 8.84 8.84 0.10 1.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Terna Energy 8.19 584.40M - 8.19 8.19 0.10 1.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Elvalhalcor Hellenic 1.8 555.36M - 1.8 1.8 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Gek Terna 8.18 522.29M - 8.18 8.18 0.12 1.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Sarantiseg 9.1 511.50M - 9.1 9.1 0.04 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Lamda Develop 8.27 484.71M - 8.27 8.27 0.03 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Public Power 4.19 423.40M - 4.19 4.19 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Piraeus Port 22.5 413.50M - 22.5 22.5 0.05 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Lampsa Hellenic Hotels 20 403.78M - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Holding Company ADMIE 2.455 394.40M - 2.455 2.455 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Crete Plastics 14.3 369.62M - 14.2 14.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Ellaktor 1.936 341.61M - 1.936 1.936 0.03 1.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Folli Follie 4.8 321.35M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Fourlis Hld 5.8 301.08M - 5.8 5.8 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Bank of Greece 15.32 284.07M - 15.32 15.32 0.10 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Autohellas 8.06 280.92M - 7.82 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Hellenic Exchanges 5 280.27M - 5 5 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Hygeia 0.95 263.85M - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۰۸
Attica Holdings SA 1.34 254.91M - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
ThesKi Port 26.9 253.01M - 26.5 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Cenergy Hold 1.47 233.90M - 1.47 1.47 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Attica Bank 0.386 188.48M - 0.386 0.386 0.00 1.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳