شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

607
قیمت روز
2 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 19:30:58
319 (34.42%)
تغییر ۳ ماهه
224 (26.98%)
تغییر ۶ ماهه
146 (19.37%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 22.3 8.14B 22.15 22.15 22.3 0.80 3.72% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Hellenic Telec 12.11 5.80B 12.24 12.11 12.24 0.14 1.17% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
OPAP SA 7 2.27B 7.18 7 7.18 0.10 1.43% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
NBG Pangaea 8 2.04B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۹
Jumbo 14.68 2.00B 14.76 14.68 14.76 0.27 1.84% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Hellenic Petroleum 5.97 1.83B 6 5.97 6 0.05 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Motor Oil 14.31 1.61B 14.52 14.31 14.52 0.03 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Eurobank Ergasias 0.3938 1.48B 0.4097 0.3938 0.4097 0.01 1.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
National Bank of Greece 1.276 1.19B 1.339 1.276 1.339 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Alpha Bank 0.703 1.10B 0.732 0.703 0.732 0.02 2.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Lamda Develop 5.91 1.06B 6.1 5.91 6.1 0.11 1.86% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Mytilineos 6.52 947.37M 6.8 6.52 6.8 0.11 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Titan Cement 10.78 915.17M 11.04 10.78 11.04 0.32 2.97% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
Terna Energy 7.88 905.22M 7.84 7.84 7.88 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Athens Water 6.53 701.84M 6.56 6.53 6.56 0.06 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Karelia Tobacco Company Inc 248 684.48M 246 246 248 4.00 1.61% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Public Power 2.54 607.84M 2.64 2.54 2.64 0.05 1.97% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Piraeus Bank 1.34 584.91M 1.39 1.34 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Gek Terna 5.43 548.79M 5.65 5.43 5.65 0.14 2.58% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Sarantiseg 7.44 504.94M 7.48 7.44 7.48 0.09 1.22% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Mermeren Kombinat AD Prilep 53 496.81M - 53 53 3.20 6.43% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Holding Company ADMIE 2.07 482.56M 2.12 2.07 2.12 0.02 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Viohalco BR 1.95 443.61M 2.08 1.95 2.08 0.02 1.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Elvalhalcor Hellenic 1.142 430.03M 1.168 1.142 1.168 0.01 1.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Piraeus Port 16.4 415.50M 16.58 16.4 16.58 0.34 2.07% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Lampsa Hellenic Hotels 18.3 390.96M - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۴۵
Aegean Airlines 4.84 354.94M 5.01 4.84 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Folli Follie 4.8 321.35M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Crete Plastics 11 312.12M 11.2 11 11.2 0.20 1.85% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Bank of Greece 12.82 257.45M 13.16 12.82 13.16 0.18 1.40% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Quest Holdings 7 255.90M 7.2 7 7.2 0.12 1.71% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Elliniki Technodomiki Anemos SA 2.57 212.45M - 2.56 2.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ThesKi Port 21 211.68M - 21 21 0.50 2.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
Hellenic Exchanges 3.47 211.22M 3.49 3.47 3.49 0.01 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Autohellas 4.17 203.43M - 4.17 4.17 0.11 2.64% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Attica Holdings SA 0.896 193.36M - 0.894 0.896 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۱۷
Cenergy Hold 0.801 171.15M 0.837 0.801 0.837 0.02 2.37% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Ellaktor 0.755 168.85M - 0.755 0.755 0.01 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Fourlis Hld 3.17 168.50M 3.24 3.17 3.24 0.07 2.26% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۹
Iaso 1.3 158.80M - 1.3 1.3 0.01 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی