شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

615
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 19:33:27
13 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
302 (32.91%)
تغییر ۶ ماهه
270 (30.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jumbo 16.37 2.25B - 16.37 16.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Mevaco 1.32 13.97M - 1.3 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Ilyda R 0.446 3.67M - 0.44 0.446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Kekrops 2.31 45.75M - 2.31 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
OPAP SA 7.86 2.51B - 7.75 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Alpha Bank 0.509 785.74M - 0.509 0.516 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Elastron SA 0.888 16.36M - 0.8 0.888 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Foodlink SA 0.45 10.51M - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Forthnet SA 0.232 40.04M - 0.232 0.234 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Cenergy Hold 0.93 179.70M - 0.917 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Space Hellas 4.48 28.93M - 4.48 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Titan Cement 11.3 921.77M - 11.22 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Domiki Kritis 0.29 4.73M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Bank of Greece 13.06 259.44M - 13 13.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
BriQ Properties 1.615 57.76M - 1.6 1.615 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Byte Computer SA 0.86 13.60M - 0.86 0.918 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Medicon Hellas SA 1.75 7.73M - 1.73 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Attica Holdings SA 0.878 189.48M - 0.854 0.878 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
General Commercial 0.695 16.72M - 0.695 0.695 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Holding Company ADMIE 2.21 512.47M - 2.21 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Performance Technologies 4.9 18.29M - 4.82 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Proodeftiki Technical Co 0.175 4.26M - 0.175 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Quality and Reliability SA 0.206 5.63M - 0.206 0.211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Elinoil Hellenic Petroleum Co 1.48 35.09M - 1.43 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Pasal Real Estate Development 0.71 11.96M - 0.675 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Cars Motorcycles Marine Engine 0.968 28.31M - 0.89 0.968 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Karamolengos Bakery Industry SA 1.46 13.90M - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Elve 3.4 11.25M - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Ekter 0.802 9.02M - 0.802 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Alumil 0.818 18.01M - 0.798 0.818 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Elgeka 0.319 10.12M - 0.312 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
K.L.M. 0.51 20.51M - 0.51 0.518 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Unibios 0.252 3.93M - 0.245 0.254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Ellaktor 1.11 237.84M - 1.09 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Intralot 0.115 16.99M - 0.114 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Kordellou 0.196 4.16M - 0.195 0.198 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
AS Company 1.89 24.81M - 1.89 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Autohellas 3.25 158.03M - 3.19 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Frigoglass 0.102 36.25M - 0.1 0.102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Attica Bank 0.18 83.03M - 0.1796 0.1806 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی