یونان
یونان

FTSE/Athex 20

859
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ آذر ۱۴۰۰
ساعت 19:09:45
55 (6.07%)
تغییر ۳ ماهه
24 (2.77%)
تغییر ۶ ماهه
122 (16.61%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 28.29 10.09B 28.29 28.23 28.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Hellenic Telec 15.02 6.81B 15.02 15.02 15.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
OPAP SA 12.25 4.29B 12.25 12.2 12.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Public Power 9.22 3.52B 9.22 9.22 9.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Eurobank Ergasias 0.8834 3.28B 0.8834 0.88 0.8982 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Alpha Bank 1.01 2.37B 1.01 1.002 1.056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
National Bank of Greece 2.561 2.34B 2.561 2.547 2.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
NBG Pangaea 7.7 1.97B 7.7 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۷:۱۰
Mytilineos 14.12 1.92B 14.12 14.11 14.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Hellenic Petroleum 5.85 1.79B 5.85 5.85 5.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Jumbo 12.17 1.66B 12.17 12.17 12.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Piraeus Bank 1.27 1.59B 1.27 1.27 1.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۵۶
Terna Energy 13.4 1.55B 13.4 13.22 13.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Motor Oil 13.7 1.51B 13.7 13.65 13.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Folli Follie 20.43 1.36B 20.43 20.43 20.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
Lamda Develop 6.92 1.22B 6.92 6.87 7.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Viohalco BR 4.4 1.15B 4.4 4.4 4.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Titan Cement 13.7 1.06B 13.7 13.7 14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۵۶
Gek Terna 9.59 923.56M 9.59 9.52 9.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Karelia Tobacco Company Inc 280 772.80M 280 276 280 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۵۶
Athens Water 7.19 765.74M 7.19 7.18 7.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۵۶
Elvalhalcor Hellenic 1.798 674.68M 1.798 1.798 1.852 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Quest Holdings 17.06 608.34M 17.06 16.78 17.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Holding Company ADMIE 2.47 572.76M 2.47 2.47 2.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۵۶
Sarantiseg 8.5 569.36M 8.5 8.44 8.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Cenergy Hold 2.92 541.96M 2.92 2.91 2.985 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۵۶
Crete Plastics 17.7 484.61M 17.7 17.7 17.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Ellaktor 1.29 449.17M 1.29 1.26 1.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Piraeus Port 17.88 447.00M 17.88 17.76 18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Mermeren Kombinat AD Prilep 46.8 438.69M 46.8 45.8 46.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۵۶
Lampsa Hellenic Hotels 20 427.28M 20 20 20 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۷:۴۵
Aegean Airlines 4.68 421.98M 4.68 4.68 4.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Autohellas 8.64 414.10M 8.64 8.5 8.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Bank of Greece 16.66 330.95M 16.66 16.66 16.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Thrace Plastic 6.67 288.39M 6.67 6.67 6.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Epsilon Net 5 268.00M 5 5 5.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۵۶
Kri-Kri Milk 8.06 266.44M 8.06 8 8.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
ThesKi Port 25.1 253.01M 25.1 25 25.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Hellenic Exchanges 3.6 217.25M 3.6 3.56 3.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۱
Attica Holdings SA 0.986 212.78M 0.986 0.976 1.005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۵۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی