شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,168
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 21:01:10
305 (3.60%)
تغییر ۳ ماهه
992 (10.83%)
تغییر ۶ ماهه
417 (4.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Motors 25.55 36.83B - 25.55 25.55 0.27 1.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Morgan Stanley 41.98 67.73B - 41.98 41.98 0.37 0.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Newmont Mining 49.8 39.61B - 49.8 49.8 0.04 0.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
SK Telecom ADR 18 13.24B - 18 18 0.10 0.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
The Blackstone 51.5 34.58B - 51.5 51.5 1.00 1.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Cardinal Health 49.91 14.56B - 49.91 49.91 0.53 1.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
CVS Health Corp 58.38 76.78B - 58.38 58.38 0.49 0.84% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Delta Air Lines 28.07 18.24B - 28.07 28.07 0.62 2.26% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Deutsche Wohnen 42.44 15.27B - 42.44 42.44 0.25 0.59% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
GlaxoSmithKline 18.54 92.06B - 18.54 18.54 0.04 0.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Global Payments 163.7 48.45B - 163.7 163.7 2.26 1.38% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Moller Maersk B 1008.5 18.86B - 1008.5 1008.5 4.00 0.40% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Western Digital 40.52 12.17B - 40.52 40.52 0.20 0.49% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Auckland Airport 3.94 4.86B - 3.94 3.94 0.02 0.51% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
BHP Billiton PLC 18.572 93.78B - 18.572 18.572 0.08 0.45% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Eastman Chemical 63.87 8.80B - 63.87 63.87 0.20 0.31% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
EssilorLuxottica 120.35 52.90B - 120.35 120.35 0.85 0.71% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
General Electric 6.584 59.77B - 6.584 6.584 0.01 0.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
HK Land Holdings 3.7 8.65B - 3.7 3.7 0.02 0.54% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Norfolk Southern 171 43.31B - 171 171 1.00 0.59% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Regeneron Pharma 526.3 59.39B - 526.3 526.3 2.30 0.44% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Sartorius AG VZO 316.2 21.62B - 316.2 316.2 2.20 0.70% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Societe Generale 15.262 12.90B - 15.262 15.262 0.15 0.97% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Teck Resources B 9.4 5.63B - 9.4 9.4 0.04 0.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Wartsila Oyj Abp 7.64 4.55B - 7.64 7.64 0.06 0.79% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
ArcelorMittal ADR 10 10.16B - 10 10 0.20 2.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Arrow Electronics 64.5 5.12B - 64.5 64.5 0.50 0.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Enel Americas ADR 7.35 10.95B - 7.35 7.35 0.15 2.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Eversource Energy 75.5 25.42B - 75.5 75.5 1.00 1.32% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Fuchs Petrolub AG 31.35 5.00B - 31.35 31.35 0.15 0.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
LEG Immobilien AG 119.32 8.23B - 119.32 119.32 1.04 0.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
LM Ericsson B ADR 8.55 28.26B - 8.55 8.55 0.05 0.59% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Mohawk Industries 95 6.83B - 95 95 0.50 0.53% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Cenovus Energy Inc 4.26 5.22B - 4.26 4.26 0.02 0.47% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Intuitive Surgical 502 58.09B - 502 502 3.30 0.66% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Marathon Petroleum 33.56 21.83B - 33.56 33.56 0.46 1.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Marathon Petroleum 33.51 21.83B - 33.51 33.51 0.03 0.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Polaris Industries 83.5 5.18B - 83.5 83.5 1.50 1.83% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Sydney Airport Ltd 3.78 8.44B - 3.78 3.78 0.10 2.72% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
The Charles Schwab 35.51 47.38B - 35.51 35.51 0.02 0.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی