شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,432
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
301 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
797 (8.63%)
تغییر ۶ ماهه
73 (0.86%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krones AG 64.1 2.03B - 64.1 64.1 0.10 0.16% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Lagardere 13.92 1.80B - 13.92 13.92 0.12 0.86% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Man SE ST 45.4 6.68B - 45.4 45.4 0.05 0.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Polymetal 15.865 7.49B - 15.865 15.865 0.04 0.25% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Rightmove 6.63 5.85B - 6.63 6.63 0.01 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
RTL Group 34.3 5.27B - 34.3 34.3 0.02 0.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Six Flags 22.8 1.89B - 22.8 22.8 0.20 0.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Talanx AG 36.52 9.23B - 36.52 36.52 0.16 0.44% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Whirlpool 122.06 3.08B - 122.06 122.06 1.28 1.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Akzo Nobel 78.1 15.04B - 78.1 78.1 0.42 0.54% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Aurubis AG 55.7 2.50B - 55.7 55.7 0.56 1.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Bechtle AG 154.9 6.52B - 154.9 154.9 1.40 0.90% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Bechtle AG 155.3 6.52B - 155.3 155.3 0.80 0.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Big Yellow 11.79 2.11B - 11.79 11.79 0.03 0.26% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Boliden AB 21.02 5.75B - 21.02 21.02 0.09 0.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Konecranes 23.28 1.87B - 23.28 23.28 0.10 0.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Lenzing AG 46.05 1.23B - 46.05 46.05 0.15 0.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Magna Intl 41.81 12.38B - 41.81 41.81 2.15 5.41% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Man SE VZO 45.6 6.68B - 45.6 45.6 0.40 0.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Nomura ADR 4.02 14.07B - 4.02 4.02 0.02 0.50% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Proto Labs 110.4 2.93B - 110.4 110.4 0.10 0.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Royal Gold 106.65 7.12B - 106.65 106.65 0.65 0.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Royal Gold 107.2 7.12B - 107.2 107.2 0.45 0.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Royal Mail 2 2.02B - 2 2 0.03 1.50% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Sanoma Oyj 9.18 1.50B - 9.18 9.18 0.03 0.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Siemens AG 107.72 4.80B - 107.72 107.72 0.12 0.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Sixt AG ST 80.45 3.32B - 80.45 80.45 0.15 0.19% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
SSR Mining 15.4 1.96B - 15.4 15.4 0.23 1.49% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Storebrand 5.43 2.51B - 5.43 5.43 0.04 0.74% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Suedzucker 14.75 3.01B - 14.75 14.75 0.04 0.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Swedbank A 12.62 14.11B - 12.62 12.62 0.09 0.72% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
TechnipFMC 8.51 3.81B - 8.51 8.51 0.26 3.15% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Veolia ADR 21.8 12.19B - 21.8 21.8 0.20 0.92% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
WPX Energy 6.7 3.83B - 6.7 6.7 0.10 1.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Brenntag AG 49.2 7.60B - 49.2 49.2 0.05 0.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Danske Bank 12.67 10.38B - 12.67 12.67 0.20 1.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Fielmann AG 65.15 5.47B - 65.15 65.15 0.50 0.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Fielmann AG 65 5.47B - 65 65 0.15 0.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
FLSmidth&Co 27.54 1.35B - 27.54 27.54 0.20 0.73% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Hochtief AG 88.55 6.26B - 88.55 88.55 0.25 0.28% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی