شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

9,741
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:02:45
770 (8.58%)
تغییر ۳ ماهه
824 (9.24%)
تغییر ۶ ماهه
1,675 (20.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itau Unibanco 7.4 54.74B - 7.4 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
American Tower 212.15 54.55B - 212.15 212.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
PNC Financial 137 54.34B - 137 137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
Stryker 194.52 54.06B - 194.52 194.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
China Shenhua Energy H 1.79 53.51B - 1.79 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
China Shenhua Energy H 1.82 53.51B - 1.82 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR 13.3 53.43B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Biogen Inc 257.65 52.46B - 257.65 257.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
Enbridge 36.25 52.28B - 36.25 36.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
Micron 51.94 52.10B - 51.94 51.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
FedEx 142.8 51.98B - 142.8 142.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
Mondelez 49.485 51.81B - 49.485 49.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Mondelez 49.74 51.81B - 49.74 49.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Canadian National Railway 86.45 51.65B - 86.45 86.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
Las Vegas Sands 65.64 51.62B - 65.64 65.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
Las Vegas Sands 66.6 51.62B - 66.6 66.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
Aetna 187.85 51.42B - 187.85 187.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Altaba 17.89 51.30B - 17.89 17.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۳:۳۲
VMware 136.3 51.18B - 136.3 136.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
TJX 56.62 50.98B - 56.62 56.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Chubb 132 50.69B - 132 132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Chubb 133 50.69B - 133 133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ADP 156.7 50.62B - 156.7 156.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
BMW Pref 54.25 50.59B - 54.25 54.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
BMW ST 71.04 50.59B - 71.04 71.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
BMW Pref 54.3 50.59B - 54.3 54.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
BMW Pref 54.25 50.59B - 54.25 54.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
BMW Pref 54.25 50.59B - 54.25 54.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
BMW Pref 54.25 50.53B - 54.25 54.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
Tesla 461.7 49.89B - 461.7 461.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Activision Blizzard 54.97 49.77B - 54.97 54.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Activision Blizzard 54.59 49.77B - 54.59 54.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
DBS 17.595 49.71B - 17.595 17.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
Celgene 97.33 49.32B - 97.33 97.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Colgate-Palmolive 60.2 48.44B - 60.2 60.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱:۳۶
Allergan 173.7 48.38B - 173.7 173.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
ING ADR 10.7 47.84B - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
CSX 66.64 47.83B - 66.64 66.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
CME Group 184.86 47.82B - 184.86 184.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
General Motors 31.815 47.56B - 31.815 31.815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶