شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,168
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 21:01:10
305 (3.60%)
تغییر ۳ ماهه
992 (10.83%)
تغییر ۶ ماهه
417 (4.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yamana Gold 4.53 4.29B - 4.53 4.53 0.05 1.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
AMC Networks 28.2 1.48B - 28.2 28.2 0.20 0.71% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Arena Pharma 58.5 3.26B - 58.5 58.5 2.00 3.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Cargotec Oyj 21.62 1.40B - 21.62 21.62 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Coeur Mining 4.71 1.13B - 4.71 4.71 0.12 2.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Coeur Mining 4.67 1.13B - 4.67 4.67 0.01 0.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
DIC Asset AG 12.44 962.80M - 12.44 12.44 0.02 0.16% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Drillisch AG 24.5 4.32B - 24.5 24.5 0.03 0.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Hugo Boss AG 27.3 1.88B - 27.3 27.3 0.05 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Prosiebensat 12.455 2.82B - 12.455 12.455 0.08 0.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
SMA Solar AG 29.18 1.01B - 29.18 29.18 0.04 0.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Baywa Vink AG 28.1 986.83M - 28.1 28.1 0.25 0.90% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Biotest AG ST 22.2 870.57M - 22.2 22.2 0.20 0.91% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
CompuGroup AG 71.1 3.44B - 71.1 71.1 0.05 0.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Eldorado Gold 7.368 1.22B - 7.368 7.368 0.12 1.63% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Smurfit Kappa 29.54 3.81B - 29.54 29.54 0.70 2.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Aareal Bank AG 19.2 1.15B - 19.2 19.2 0.08 0.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
CTS Eventim AG 42.66 4.09B - 42.66 42.66 0.04 0.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
DMG Mori Seiki 40.65 3.20B - 40.65 40.65 0.05 0.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Draegerwerk ST 56.6 1.01B - 56.6 56.6 0.20 0.35% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Fortuna Silver 3.77 745.11M - 3.77 3.77 0.27 7.16% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Fortuna Silver 4.14 745.11M - 4.14 4.14 0.14 3.53% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
MVV Energie AG 27 1.78B - 27 27 0.20 0.75% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
OceanaGold DRC 1.8 1.12B - 1.8 1.8 0.05 2.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Pharming Group 1.259 796.92M - 1.259 1.259 0.02 1.51% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Procter&Gamble 104 3.85B - 104 104 0.50 0.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Rheinmetall AG 78.46 3.38B - 78.46 78.46 0.02 0.03% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Tag Immobilien 22.24 3.25B - 22.24 22.24 0.04 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Alacer Gold DRC 5.15 1.55B - 5.15 5.15 0.23 4.67% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
American Campus 33.2 4.58B - 33.2 33.2 0.40 1.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Banco Comercial 0.1142 1.73B - 0.1142 0.1142 0.00 0.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Cropenergies AG 9.07 791.36M - 9.07 9.07 0.09 0.99% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
J D Wetherspoon 13.06 1.53B - 13.06 13.06 0.11 0.85% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Jungheinrich AG 19.35 1.97B - 19.35 19.35 0.09 0.47% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Range Resources 5.56 1.46B - 5.56 5.56 0.14 2.58% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
RIB Software AG 23.72 1.14B - 23.72 23.72 0.08 0.34% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Telekom Austria 6.54 4.50B - 6.54 6.54 0.07 1.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
BE Semiconductor 37.53 2.71B - 37.53 37.53 0.67 1.82% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Coca-Cola Amatil 5.5 3.98B - 5.5 5.5 0.01 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Colony NorthStar 2.4 1.23B - 2.4 2.4 0.12 5.26% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی