شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,432
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
301 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
797 (8.63%)
تغییر ۶ ماهه
73 (0.86%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coeur Mining 4.429 1.13B - 4.429 4.429 0.09 2.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
Coeur Mining 4.44 1.13B - 4.44 4.44 0.05 1.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
DIC Asset AG 12.64 978.28M - 12.64 12.64 0.02 0.16% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
SMA Solar AG 30.24 1.05B - 30.24 30.24 0.26 0.87% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
Baywa Vink AG 28 987.60M - 28 28 0.30 1.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
Wacker Neuson 13.7 960.92M - 13.7 13.7 0.15 1.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
Aareal Bank AG 19.41 1.17B - 19.41 19.41 0.03 0.15% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
Draegerwerk ST 57 1.11B - 57 57 0.80 1.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
OceanaGold DRC 1.77 1.10B - 1.77 1.77 0.10 5.65% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
Cropenergies AG 9.18 800.96M - 9.18 9.18 0.04 0.44% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
Jungheinrich AG 19.77 948.96M - 19.77 19.77 0.18 0.92% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
Signet Jewelers 14.35 737.75M - 14.35 14.35 1.01 7.54% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
Mitchells Butlers 2.485 916.34M - 2.485 2.485 0.16 6.65% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
STRATEC Biomedical 80 963.23M - 80 80 0.10 0.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
STRATEC Biomedical 80.1 963.63M - 80.1 80.1 0.10 0.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
Vodafone Group PLC 1.572 1.13B - 1.572 1.572 0.02 1.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
Deutsche Euroshop AG 15.68 968.77M - 15.68 15.68 0.20 1.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
Hamburger Hafen A-SP 17.5 1.23B - 17.5 17.5 0.14 0.81% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
Sims Metal Management 5.25 1.06B - 5.25 5.25 0.05 0.96% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۴
SunPower 7.21 1.20B - 7.21 7.21 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Secunet AG 184 1.20B - 184 184 2.00 1.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Senior Housing Properties 5.15 1.29B - 5.15 5.15 0.10 1.98% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Senior Housing Properties 5.08 1.29B - 5.08 5.08 0.32 6.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
DDR 8.2 1.51B - 8.2 8.2 0.45 5.81% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
FFP 76.3 1.91B - 76.3 76.3 0.30 0.39% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
HCP 26.07 13.99B - 26.07 26.07 0.39 1.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
SCI 36.8 6.47B - 36.8 36.8 0.60 1.66% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Asos 36.45 3.70B - 36.45 36.45 0.74 2.03% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Avis 29.2 1.94B - 29.2 29.2 3.00 11.45% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Flex 10.312 5.17B - 10.312 10.312 0.90 9.53% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
HICL 1.938 3.58B - 1.938 1.938 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Toro 63 6.92B - 63 63 0.50 0.79% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Alcoa 10.576 1.99B - 10.576 10.576 0.64 6.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Aspen 99 6.61B - 99 99 1.50 1.54% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Aviva 3.381 6.39B - 3.381 3.381 0.07 1.99% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Masco 43.2 11.31B - 43.2 43.2 0.20 0.47% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Maxim 55.5 14.47B - 55.5 55.5 1.00 1.83% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Nucor 40.8 12.13B - 40.8 40.8 0.60 1.49% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Vopak 48.36 6.16B - 48.36 48.36 0.67 1.39% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Akamai 87.51 14.23B - 87.51 87.51 0.29 0.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی