شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,432
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
301 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
797 (8.63%)
تغییر ۶ ماهه
73 (0.86%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zurich Insurance Group 306.3 42.29B - 306.3 306.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Zurich Insurance Group 305.6 42.29B - 305.6 305.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Zurich Insurance Group 306 42.29B - 306 306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Zurich Insurance Group 305 42.29B - 305 305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Zurich Insurance Group 305.8 42.29B - 305.8 305.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Roche Holding 245.6 271.73B - 245.6 245.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Roche Holding 250 271.73B - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Roche Holding 246 271.73B - 246 246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Roche Holding 247 271.73B - 247 247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Roche Holding 247.6 271.73B - 247.6 247.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
ABB 17.5 36.96B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ABB 17.62 41.28B - 17.62 17.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ABB 17.47 41.28B - 17.47 17.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ABB 17.325 36.96B - 17.325 17.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nestle 91 277.51B - 91 91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nestle 90.43 277.51B - 90.43 90.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nestle 90.88 277.51B - 90.88 90.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nestle 90.53 277.51B - 90.53 90.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nestle 90.83 277.51B - 90.83 90.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nestle 90.56 271.97B - 90.56 90.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Novartis 80 176.18B - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Novartis 80.1 176.18B - 80.1 80.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Novartis 80.4 176.18B - 80.4 80.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Novartis 80.16 176.18B - 80.16 80.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Novartis 80.1 176.18B - 80.1 80.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Novartis 80.34 173.11B - 80.34 80.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Transocean 5.6 683.43M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۹:۳۳
Transocean 5.6 1.36B - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۹:۳۳
RWE AG VZO 21.6 13.37B - 21.6 21.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۰۳
TE Connectivity 83.5 22.46B - 83 83.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۰۲
Chubb 133 56.24B - 133 133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Chubb 130 44.92B - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Garmin 70 16.33B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Garmin Ltd 70.5 13.99B - 70.5 71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Alpiq Holding AG 62.9 1.85B - 62.9 62.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Luzerner Kantonalbank AG 390 3.14B - 390 390 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Navitas 3.491 1.24B - 3.491 3.491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Mobimo Hldg 230.5 1.65B - 230.5 230.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Kuehne & Nagel 126 15.63B - 126 126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Vaudoise Assurances Holding SA 446 1.31B - 446 446 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۴:۳۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی