شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,432
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
301 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
797 (8.63%)
تغییر ۶ ماهه
73 (0.86%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lindt & Spruengli 70900 1.69B - 70900 70900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Lindt & Spruengli 71000 1.69B - 71000 71000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Bossard Holding AG 135.8 874.66M - 135.8 135.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Bossard Holding AG 135.7 874.66M - 135.7 135.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Dorma Kaba Holding 636 1.89B - 636 636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Dorma Kaba Holding 636 1.89B - 636 636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Dorma Kaba Holding 629 1.89B - 629 629 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Crispr Therapeutics 40 2.78B - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Cembra Money Bank AG 84.3 2.55B - 84.3 84.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Cembra Money Bank AG 84.25 2.55B - 84.25 84.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Cembra Money Bank AG 84.3 2.55B - 84.3 84.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
EFG International AG 5.99 1.65B - 5.99 5.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
EFG International AG 6.1 1.65B - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
EFG International AG 5.85 1.65B - 5.85 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Interroll Holding AG 2160 1.45B - 2160 2160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Berner Kantonalbank AG 205.5 1.97B - 205.5 205.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Energiedienst Holding AG 27.8 959.08M - 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Energiedienst Holding AG 28.1 959.08M - 28.1 28.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Luzerner Kantonalbank AG 389.5 3.14B - 389.5 389.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
HBM Healthcare Investments 163 1.43B - 163 163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
HBM Healthcare Investments 164 1.43B - 164 164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Edmond de Rothschild Suisse SA 13600 1.20B - 13600 13600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Panalpina Welttransport Holding 203.6 5.81B - 203.6 203.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Panalpina Welttransport Holding 203.8 5.81B - 203.8 203.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Panalpina Welttransport Holding 203.6 5.81B - 203.6 203.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Panalpina Welttransport Holding 199.7 5.66B - 199.7 199.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
UBS Group 10.455 35.36B - 10.455 10.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۵:۰۲
Chubb 130 44.92B - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Roche Holding 245 271.73B - 245 245.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۳:۰۱
Richemont 74.28 29.28B - 74.28 74.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Richemont 74.24 29.28B - 74.24 74.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Richemont 71.46 29.28B - 71.46 71.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Richemont 74.04 29.28B - 74.04 74.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Richemont 75 29.28B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Richemont 74.18 29.34B - 74.18 74.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
UBS Group 10.44 35.36B - 10.44 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
UBS Group 10.42 35.36B - 10.42 10.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
UBS Group 10.46 35.36B - 10.46 10.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
UBS Group 10.45 35.36B - 10.45 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Zurich Insurance Group 305.1 42.29B - 305.1 305.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۷:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی