شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,126
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ تیر ۱۳۹۹
ساعت 21:01:39
1,537 (23.33%)
تغییر ۳ ماهه
1,483 (15.43%)
تغییر ۶ ماهه
745 (8.40%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFS Group AG 74.55 3.30B - 74.55 74.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
SFS Group AG 74.45 3.30B - 74.45 74.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Vontobel Holding 48.82 3.61B - 48.82 48.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Vontobel Holding 48.88 3.61B - 48.88 48.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Vontobel Holding 48.86 3.61B - 48.86 48.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Sunrise Communications AG 65.7 3.62B - 65.7 65.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Sunrise Communications AG 65.4 3.62B - 65.4 65.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
SIG Combibloc 9.91 4.96B - 9.91 9.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Sulzer 95.6 2.39B - 95.6 95.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Sulzer 94.55 2.39B - 94.55 94.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Sulzer 95.55 2.39B - 95.55 95.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
VAT Group 108.8 4.98B - 108.8 108.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Transocean 5.5 1.01B - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Transocean 5.5 1.02B - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
VAT Group AG 103.25 4.98B - 103.25 103.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
RPC Group 8.914 3.59B - 8.914 8.914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
RPC Group 8.788 3.59B - 8.788 8.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
PSP Swiss Property 102.2 4.42B - 102.2 102.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
PSP Swiss Property 101.6 4.42B - 101.6 101.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Swiss Prime Site 76.95 6.11B - 76.95 76.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Swiss Prime Site 74.9 6.11B - 74.9 74.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Swiss Prime Site 75.95 6.11B - 75.95 75.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Temenos Group AG 156.05 10.74B - 156.05 156.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Temenos Group AG 156.05 10.74B - 156.05 156.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Straumann Holding AG 770.2 12.67B - 770.2 770.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Straumann Holding AG 764.8 12.67B - 764.8 764.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Straumann Holding AG 772.6 12.67B - 772.6 772.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Sonova H Ag 198.4 11.57B - 198.4 198.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Sonova H Ag 198.35 11.57B - 198.35 198.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Sonova H Ag 199.15 11.57B - 199.15 199.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Sonova H Ag 198.45 11.57B - 198.45 198.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Sonova H Ag 198.45 11.57B - 198.45 198.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
RWE AG VZO 21.7 13.37B - 21.7 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
RWE AG VZO 21.6 13.37B - 21.6 21.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
RWE AG VZO 21.75 13.37B - 21.75 21.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
RWE AG VZO 21.8 13.37B - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
RWE AG VZO 21.65 13.37B - 21.65 21.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Swiss Life Holding 434 10.65B - 434 434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Swiss Life Holding 435 10.65B - 435 435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Swiss Life Holding 433.8 10.65B - 433.8 433.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی