آلمان
آلمان

Midcap

8,325
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۹
ساعت 19:31:20
33 (0.39%)
تغییر ۳ ماهه
1,614 (24.06%)
تغییر ۶ ماهه
616 (6.89%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China Zhongwang 0.144 791.26M - 0.144 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
China Merchants Land 0.155 791.24M - 0.155 0.155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۳:۰۵
China Merchants Land 0.1511 791.24M - 0.1511 0.1511 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۲:۰۹
Resolute Mining 0.851 790.99M - 0.851 0.851 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۱۲:۱۰
Huron 33.2 790.95M - 33.2 33.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Resolute Mining 0.8994 790.60M - 0.8578 0.8994 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۱۸:۰۶
Uacj Corp 16 790.57M - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۰:۰۷
Career 11.57 790.45M - 11.57 11.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۸:۰۷
Core Laboratories 11.3 790.43M - 11.3 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
LATAM Airlines ADR 1.27 790.37M - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Century Aluminum 8.85 789.71M - 8.25 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۰۶
Natus 23.4 789.12M - 23.4 23.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۳
Dave & Buster’s Entertainment 15.3 788.94M - 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۶
Ibstock PLC 1.882 788.90M - 1.882 1.882 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۳:۰۵
American Outdoor 13.8 788.30M - 13.8 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
American Outdoor 14.156 788.30M - 14.156 14.156 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
American Outdoor 14.08 788.30M - 14.08 14.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Tod’s 23.98 788.29M - 23.98 23.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Tod’s 23.8 788.29M - 23.64 24.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۲۳:۰۶
Tod’s 23.36 788.29M - 23.36 23.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Capita 0.495 787.74M - 0.495 0.495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۵
Capita 0.45 787.74M - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۵:۰۷
Capita 0.471 787.74M - 0.471 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۳:۰۵
Finnair Oyj 0.55 787.51M - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۹
Finnair Oyj 0.557 787.51M - 0.557 0.557 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۹
Finnair Oyj 0.57 787.51M - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۱۳
Esso Thailand F 0.191 786.65M - 0.191 0.191 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۷
Esso Thailand F 0.202 786.65M - 0.202 0.202 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۷
Esso Thailand F 0.224 786.65M - 0.216 0.224 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۵:۰۷
China Zhongwang 0.13 785.98M - 0.129 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
China Zhongwang 0.132 785.98M - 0.132 0.132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۲:۰۵
Salzgitter AG 14.525 785.62M - 14.525 14.525 0.22 1.48% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۴
Salzgitter AG 14.42 785.62M - 14.42 14.42 0.22 1.53% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۴
Salzgitter AG 14.6 785.62M - 14.6 14.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Bombardier Inc 0.2731 785.59M - 0.2731 0.2731 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۴
Bombardier Inc 0.27 785.59M - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Bombardier Inc 0.27 785.59M - 0.25 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
Bombardier Inc 0.26 785.59M - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۴
Bangchak 0.55 785.35M - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۲:۱۴
TomTom 6.06 785.15M - 6.06 6.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی