شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,168
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 21:01:10
305 (3.60%)
تغییر ۳ ماهه
992 (10.83%)
تغییر ۶ ماهه
417 (4.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Darling Ingredients 21.6 3.59B - 21.6 21.6 0.20 0.93% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۳:۰۶
Extra Space Storage 88.5 11.56B - 88.5 88.5 1.50 1.69% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۳:۰۶
Ameriprise Financial 135 16.52B 134 134 135 2.00 1.50% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۳:۰۶
First Quantum Minerals 5.62 9.85B - 5.62 5.62 0.01 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۳:۰۶
Ultrapar Participacoes 3.18 3.49B - 3.18 3.18 0.40 14.39% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۳:۰۶
InterContinental Hotels 46.21 8.33B - 46.21 46.21 0.04 0.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۳:۰۶
Samsung Electronics DRC 996 266.02B - 996 996 40.50 4.24% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۳:۰۶
Enel Generacion Chile ADR 10.5 3.38B - 10.5 10.5 1.40 15.38% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۳:۰۶
Senior Housing Properties 4.612 1.12B - 4.612 4.612 1.16 33.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۳:۰۶
Senior Housing Properties 4.577 1.12B - 4.577 4.577 0.16 3.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۳:۰۶
Corporate Office Properties 23.2 2.63B 23 23 23.2 0.20 0.86% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۳:۰۶
Buckle 13.8 736.70M - 13.8 13.8 0.50 3.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۰۷
Guess? 10.5 734.51M - 10.5 10.5 0.40 3.81% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۰۷
Eldorado Gold 7.36 1.22B - 7.36 7.36 0.16 2.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۰۷
COSCO Shipping H 0.24 5.12B - 0.24 0.24 0.02 8.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۰۷
Leonardo 6.652 3.84B - 6.652 6.652 0.21 3.16% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱:۰۴
FCC 9.3 3.64B - 9.3 9.3 0.13 1.40% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
IWG 3.19 3.23B - 3.19 3.19 0.13 4.20% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
YIT 5.28 1.10B - 5.28 5.28 0.04 0.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
HICL 1.92 3.54B - 1.92 1.92 0.01 0.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Cairn 1.42 848.44M - 1.42 1.42 0.02 1.28% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Ferro 11.3 931.02M - 11.3 11.3 0.10 0.89% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Metro 3.08 1.12B - 3.08 3.08 0.04 1.30% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
WESCO 32.8 1.56B - 32.8 32.8 0.20 0.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Amarin 6.05 2.34B - 6.05 6.05 0.05 0.83% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Apache 11.38 4.33B - 11.38 11.38 0.17 1.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Avista 35 2.37B - 35 35 0.20 0.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Cirrus 62.5 3.57B - 62.5 62.5 1.00 1.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Diodes 44.99 2.34B - 44.99 44.99 0.49 1.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Grenke 79.45 3.68B - 79.45 79.45 0.10 0.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Pfizer 31.6 2.21B - 31.6 31.6 0.30 0.95% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Pfizer 31.7 2.21B - 31.7 31.7 0.50 1.58% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
PostNL 1.54 759.95M - 1.54 1.54 0.03 2.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Rambus 13.99 1.59B - 13.99 13.99 0.06 0.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
SSAB A 2.44 2.52B - 2.44 2.44 0.02 0.82% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Alstria 13.86 2.46B - 13.86 13.86 0.06 0.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Covanta 8.85 1.17B - 8.85 8.85 0.05 0.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
JetBlue 11.6 3.10B - 11.6 11.6 1.00 9.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Kuka AG 38.4 1.53B - 38.4 38.4 0.20 0.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
Stroeer 70.75 4.00B - 70.75 70.75 0.20 0.28% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی