آلمان
آلمان

Midcap

10,823
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۴۰۰
ساعت 20:40:33
756 (6.53%)
تغییر ۳ ماهه
380 (3.39%)
تغییر ۶ ماهه
1,360 (14.38%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banca Carige 0.001 38.14T 0.001 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Banca Carige 0.002 38.14T 0.002 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Apple 143.08 2.35T 143.08 142.26 143.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Apple 141.6 2.35T 141.6 141.6 141.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Apple 143.7 2.35T 143.7 143.7 144.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Microsoft 285.55 2.14T 285.55 285.55 292.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Microsoft 285.9 2.14T 285.9 283 285.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Microsoft 283.15 2.14T 283.15 282.9 283.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Alphabet A 2504.5 1.67T 2504.5 2504.5 2534 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Alphabet A 2487 1.67T 2487 2487 2487 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Alphabet Inc C 2512.5 1.67T 2512.5 2512.5 2512.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Alphabet A 2511 1.67T 2511 2497.5 2511 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Alphabet Inc C 2519.5 1.67T 2519.5 2519.5 2549.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Alphabet Inc C 2550.5 1.67T 2550.5 2544.5 2550.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۰
Apple 97.2 1.65T 97.2 97.2 97.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Apple 96.8 1.65T 96.8 96.8 96.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Apple 97.22 1.65T 97.22 97.22 97.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱:۲۴
Amazon.com 2981.5 1.52T 2981.5 2981.5 2981.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Amazon.com 3002.5 1.52T 3002.5 3002.5 3043 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Amazon.com 2997.5 1.52T 2997.5 2996 2997.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Microsoft 176.4 1.33T 176.4 176.4 176.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Amazon.com 2673.5 1.33T 2673.5 2673.5 2673.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Microsoft 179.72 1.33T 179.72 179.72 179.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱:۲۴
Amazon.com 2685 1.33T 2685 2685 2723.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۰۴
Amazon.com 2680.5 1.33T 2680.5 2680.5 2680.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱:۲۴
Microsoft 176.56 1.33T 176.56 176.56 176.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Tesla 898 902.38B 898 898 908.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Tesla 906.7 902.38B 906.7 906.7 962.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Tesla 895.9 902.38B 895.9 895.9 895.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Alphabet Inc C 1250.4 845.95B 1250.4 1250.4 1250.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Alphabet A 1248 845.95B 1248 1248 1248 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Alphabet Inc C 1246.6 845.95B 1246.6 1246.6 1253.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۲۰:۰۵
Alphabet Inc C 1245 845.95B 1245 1245 1245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۷
Alphabet A 1247.2 845.95B 1247.2 1247.2 1247.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Alphabet A 1245 845.95B 1245 1245 1245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۷
Facebook 271.7 754.03B 271.7 271.7 271.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Facebook 268 754.03B 268 268 268 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Facebook 270.1 754.03B 270.1 270.1 275.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
NVIDIA 271.95 677.85B 271.95 271.95 271.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
NVIDIA 271.65 677.85B 271.65 271.65 283 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی