آلمان
آلمان

Midcap

7,868
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آبان ۱۳۹۹
ساعت 21:01:10
25 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
851 (12.13%)
تغییر ۶ ماهه
1,176 (13.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banca Carige 0.001 38.14T - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Banca Carige 0.002 38.14T - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Aggreko 4.93 2.91T - 4.78 4.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۰:۰۴
Apple 96.8 1.65T - 96.8 96.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Apple 97.22 1.65T - 97.22 97.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Apple 97.2 1.65T - 97.2 97.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Apple 93.69 1.60T - 93.69 93.69 0.64 0.69% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Apple 93.06 1.60T - 93.06 93.06 0.10 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Apple 93.71 1.60T - 93.48 94.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۰۵
Amazon.com 2673.5 1.33T - 2673.5 2673.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Microsoft 176.56 1.33T - 176.56 176.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Microsoft 179.72 1.33T - 176.7 179.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Amazon.com 2682.5 1.33T - 2682.5 2682.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Amazon.com 2685 1.33T - 2685 2723.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۰۴
Microsoft 176.4 1.33T - 176.4 176.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Microsoft 171.98 1.32T - 171.98 171.98 0.18 0.10% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Microsoft 173.92 1.32T - 173.92 173.92 1.32 0.76% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Microsoft 173.18 1.32T - 171.48 173.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۲:۰۵
Amazon.com 2614.5 1.31T - 2614.5 2614.5 3.50 0.13% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Amazon.com 2629.5 1.31T - 2629.5 2713 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۲:۰۵
Amazon.com 2604 1.31T - 2604 2604 3.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Alphabet A 1392.4 947.70B - 1392.4 1392.4 2.40 0.17% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Alphabet Inc C 1402.8 947.70B - 1391 1426.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۰۵
Alphabet Inc C 1395.6 947.70B - 1395.6 1435 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۰۵
Alphabet A 1397.4 947.70B - 1391.4 1426.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۰۵
Alphabet Inc C 1393.2 947.70B - 1393.2 1393.2 3.20 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Alphabet A 1391.8 947.70B - 1391.8 1391.8 1.80 0.13% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Alphabet A 1255 846.74B - 1245 1255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Alphabet Inc C 1250.4 846.74B - 1250.4 1250.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Alphabet Inc C 1248 846.74B - 1245 1248 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Alphabet A 1247.2 845.95B - 1247.2 1247.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Alphabet Inc C 1246.6 845.95B - 1246.6 1253.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۲۰:۰۵
Alphabet A 1248 845.95B - 1248 1248 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Facebook 227.1 645.06B - 225.65 238.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۲:۰۵
Facebook 227 645.06B - 227 227 2.65 1.18% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Facebook 224.55 645.06B - 224.55 224.55 0.95 0.42% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Facebook 223.45 632.11B - 223.45 223.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Facebook 223.4 631.52B - 223.4 223.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Facebook 222.95 631.29B - 222.3 222.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Tencent Holdings 65.8 627.63B - 65.8 65.8 0.31 0.47% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی