آلمان
آلمان

Midcap

10,603
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:31:43
654 (6.58%)
تغییر ۳ ماهه
2,238 (26.76%)
تغییر ۶ ماهه
4,014 (60.91%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banca Carige 0.002 38.14T 0.002 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Banca Carige 0.001 38.14T 0.001 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Apple 111.02 1.87T 111.02 111.02 112.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Apple 110.68 1.85T 110.68 110.68 112.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Apple 111.04 1.85T 111.04 111.04 112.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Apple 97.5 1.65T 97.5 97.5 97.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۷
Apple 97.2 1.65T 97.2 97.2 97.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Apple 96.8 1.65T 96.8 96.8 96.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Microsoft 214.35 1.62T 214.35 214.35 217.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Microsoft 214 1.61T 214 214 217 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Microsoft 214 1.61T 214 214 216.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Amazon.com 2803.5 1.41T 2803.5 2803.5 2854 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Amazon.com 2795.5 1.40T 2795.5 2795.5 2849.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Amazon.com 2790 1.40T 2790 2790 2851.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۷
Microsoft 176.4 1.33T 176.4 176.4 176.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Amazon.com 2682.5 1.33T 2682.5 2682.5 2682.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Amazon.com 2685 1.33T 2685 2685 2723.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۰۴
Microsoft 176.56 1.33T 176.56 176.56 176.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Microsoft 176.7 1.33T 176.7 176.7 176.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۷
Amazon.com 2673.5 1.33T 2673.5 2673.5 2673.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Alphabet A 1883.4 1.27T 1883.4 1883.2 1892 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۷
Alphabet Inc C 1892.2 1.27T 1892.2 1892.2 1901.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Alphabet A 1879.2 1.27T 1879.2 1879.2 1890 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Alphabet Inc C 1893.2 1.27T 1893.2 1890.2 1903.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Alphabet Inc C 1893.4 1.27T 1893.4 1893.4 1900.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Alphabet A 1881.6 1.27T 1881.6 1879.4 1892.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Alphabet A 1248 845.95B 1248 1248 1248 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Alphabet A 1247.2 845.95B 1247.2 1247.2 1247.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Alphabet A 1245 845.95B 1245 1245 1245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۷
Alphabet Inc C 1250.4 845.95B 1250.4 1250.4 1250.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Alphabet Inc C 1246.6 845.95B 1246.6 1246.6 1253.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۲۰:۰۵
Alphabet Inc C 1245 845.95B 1245 1245 1245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۷
Facebook 253.35 724.80B 253.35 253.35 259.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Facebook 254.25 721.20B 254.25 254.2 258.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Facebook 253.55 721.20B 253.55 253.45 258.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Tencent Holdings 66.68 643.10B 66.68 66.6 67.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Tencent Holdings 66.89 643.10B 66.89 66.68 67.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Tencent ADR 66.6 642.51B 66.6 66.6 67.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۸
Facebook 222.3 631.52B 222.3 222.3 222.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۷
Facebook 223.4 631.52B 223.4 223.4 223.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی