شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,087
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 20:31:28
1,280 (18.80%)
تغییر ۳ ماهه
1,528 (15.89%)
تغییر ۶ ماهه
693 (7.89%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qube 1.67 3.20B - 1.67 1.67 0.02 1.21% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
mBank 49.36 2.17B - 49.36 49.36 1.29 2.61% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Tieto 24.16 2.87B - 24.16 24.16 0.08 0.33% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Nexans 41.4 1.83B - 41.4 41.4 0.88 2.13% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Nexans 42.06 1.83B - 42.06 42.06 0.38 0.90% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Nexans 42.06 1.83B - 42.06 42.06 0.22 0.52% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Nexans 41.3 1.83B - 41.3 41.3 1.10 2.66% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Siemens ADR 53.5 4.76B - 53.5 53.5 0.50 0.94% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
BTS Group DRC 0.298 4.16B - 0.298 0.298 0.01 4.70% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
The Goodyear Tire&Rubber 7.38 1.91B - 7.38 7.38 0.34 4.61% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
The Goodyear Tire&Rubber 7.66 1.91B - 7.66 7.66 0.12 1.57% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
The Goodyear Tire&Rubber 8.17 1.91B - 8.17 8.17 0.46 5.97% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
The Goodyear Tire&Rubber 7.862 1.91B - 7.862 7.862 0.12 1.49% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Gas Natural 16.64 16.29B - 16.64 16.64 0.36 2.16% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Gas Natural 16.86 16.29B - 16.86 16.86 0.06 0.36% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Gas Natural 16.545 16.29B - 16.545 16.545 0.26 1.57% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Gas Natural 16.55 16.29B - 16.55 16.55 0.45 2.72% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Gas Natural 16.75 16.29B - 16.75 16.75 0.02 0.12% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Dai-ichi Life 10.6 11.95B - 10.6 10.6 0.30 2.83% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
City Development 5.4 5.03B - 5.4 5.4 0.10 1.85% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
City Development 5.55 5.03B - 5.55 5.55 0.15 2.78% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Fairfax Financial 260 7.67B - 260 260 6.00 2.31% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Fairfax Financial 256 7.67B - 256 256 10.00 3.91% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Fuchs Petrolub ADR 9.15 5.19B - 9.15 9.15 0.05 0.55% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
AXA 18.27 43.63B - 18.27 18.27 0.77 4.21% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
AXA 18.32 43.63B - 18.32 18.32 0.68 3.71% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
AXA 18.4 43.63B - 18.4 18.4 0.55 2.99% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
AXA 18.03 43.63B - 18.03 18.03 0.91 5.05% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
AXA 18.246 43.63B - 18.246 18.246 0.68 3.70% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
AXA 18.318 43.63B - 18.318 18.318 0.83 4.55% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
AXA 18.13 43.63B - 18.13 18.13 0.74 4.08% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
AXA 17.95 43.63B - 17.95 17.95 1.11 6.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Aena 119.8 18.03B - 119.8 119.8 1.40 1.17% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
DuPont 46.09 33.93B - 46.09 46.09 1.69 3.67% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
DuPont 45.7 33.93B - 45.7 45.7 1.75 3.83% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
DuPont 45.83 33.93B - 45.83 45.83 1.74 3.79% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
DuPont 44.76 33.93B - 44.76 44.76 2.91 6.50% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
DuPont 46.22 33.93B - 46.22 46.22 1.74 3.76% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
DuPont 44.79 33.93B - 44.79 44.79 2.94 6.56% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Alibaba 230.5 621.05B - 230.5 230.5 4.00 1.77% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی