خبر
آلمان
آلمان

Midcap

8,497
قیمت روز
19 (0.23%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 20:35:32
229 (2.76%)
تغییر ۳ ماهه
1,419 (14.31%)
تغییر ۶ ماهه
2,659 (23.84%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 134.84 2.16T 134.78 134.78 134.84 0.76 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Apple 135.66 2.16T 134.52 134.26 135.66 1.68 1.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Apple 134.94 2.15T 134.6 133.72 134.94 0.98 0.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Microsoft 231 1.75T 232.5 231 232.85 1.95 0.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Microsoft 234.35 1.75T 232.4 232.4 234.35 1.15 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Microsoft 231.9 1.74T 232.7 231.9 232.7 0.15 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Alphabet A 89.42 1.17T 90.39 89.42 90.39 0.88 0.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Alphabet Inc C 89.97 1.17T 90.65 89.97 90.72 1.27 1.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Alphabet Inc C 90 1.17T 90.95 90 90.95 1.24 1.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Alphabet Inc C 90 1.17T 90.62 90 90.69 1.15 1.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Alphabet A 89.61 1.17T 90.47 89.61 90.5 1.23 1.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Alphabet A 89.68 1.17T 90.41 89.68 90.41 1.20 1.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Amazon.com 85.81 876.75B 84.77 84.17 85.81 1.70 2.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Amazon.com 83.97 876.75B 84.73 83.97 84.75 0.24 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Amazon.com 84.03 873.64B 84.87 84.03 84.87 0.36 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Berkshire Hathaway B 291.4 645.12B 291.55 290.8 291.55 1.00 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Berkshire Hathaway 434500 645.12B 434500 434500 434500 5500.00 1.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۵۸
Berkshire Hathaway B 291.75 645.12B 292 291.1 292 0.90 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Berkshire Hathaway B 290.95 645.12B 291.85 290.95 291.85 1.50 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Tesla 165.26 522.13B 162.64 162.64 166.8 0.88 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Tesla 163.06 522.13B 162.56 162.56 165.18 1.86 1.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Tesla 162.36 522.13B 162.98 162.36 165.08 3.14 1.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
UnitedHealth 517.2 484.74B 518.3 517.2 518.3 0.90 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
UnitedHealth 518.2 484.74B 518.5 515.3 518.5 1.80 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Stadtwerke Hannover Par 680.25 483.31B 680.25 680.25 680.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۵۹
J&J 168.1 439.41B 168.58 168.1 169.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
J&J 168 438.60B 169.3 168 169.3 0.80 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
J&J 167.98 438.60B 168.86 167.98 168.86 0.84 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Exxon Mobil 100.96 416.47B 100.3 100.3 98.28 3.08 3.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Exxon Mobil 100.84 415.52B 99.2 100.84 99.2 3.07 3.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Exxon Mobil 100.8 415.52B 100.06 100.06 98.74 2.48 2.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Visa 199.08 410.35B 198.12 197.36 199.08 2.20 1.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Visa 198.72 410.35B 197.34 197 198.72 2.92 1.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Visa 198.76 410.35B 197.86 197.86 198.76 2.80 1.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
NVIDIA 155.92 385.84B 153.64 153.64 155.92 5.02 3.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
NVIDIA 154.14 384.71B 153.86 153.14 154.14 3.08 2.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
NVIDIA 156.9 384.71B 153.7 153.7 156.9 4.46 2.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Walmart 141.52 383.05B 141.2 141.16 141.52 1.38 0.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Walmart 141.3 383.05B 142.04 141.3 142.04 1.16 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
Walmart 141 382.52B 141.26 140.58 141.26 2.28 1.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین