شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

9,566
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:33:52
526 (5.81%)
تغییر ۳ ماهه
632 (7.07%)
تغییر ۶ ماهه
1,547 (19.29%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 284.65 779.46B - 283.05 284.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Amazon.com 1680.6 706.60B - 1665.6 1680.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Microsoft 149.22 649.07B - 147.78 149.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Microsoft 150.2 649.07B - 148.02 150.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Microsoft 150.14 649.07B - 148.02 150.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Facebook 196.94 481.88B - 195.88 196.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Berkshire Hathaway B 203.1 395.90B - 202.65 203.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Berkshire Hathaway 302500 395.90B - 302500 302500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
JPMorgan 120 303.94B - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Exxon Mobil 58.94 300.08B - 58.94 58.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
J&J 135.34 278.81B - 135.34 135.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Visa 184.96 254.15B - 183.44 184.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Royal Dutch Shell ADR 50.5 251.97B - 50.5 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
Bank of America 30 244.87B - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Bank of America 30.04 244.61B - 29.74 30.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Wells Fargo&Co 42.85 231.44B - 42.85 42.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Walmart 105.66 216.52B - 105.66 105.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Nestle ADR 101 207.26B - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
Chevron 100.24 206.98B - 100.24 100.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
UnitedHealth 256.1 201.98B - 256.1 258.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
AT&T 35.19 201.53B - 34.79 35.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
AT&T 34.725 201.53B - 34.725 34.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Intel 61.34 198.45B - 59.95 61.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Home Depot 210.3 192.81B - 210.3 210.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Pfizer 34.2 181.81B - 34.2 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱:۳۶
Pfizer 35.3 181.81B - 35.3 35.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱:۳۶
Toyota Motor ADR 127.48 181.41B - 127.48 127.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Verizon 54.58 178.09B - 54.58 54.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Verizon 54.46 178.09B - 54.46 54.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Mastercard 288.75 175.90B - 288.75 288.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
PetroChina ADR 41.8 175.22B - 41.8 42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Cisco 43.08 173.37B - 43.08 43.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Cisco 43.19 173.37B - 43.19 43.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Procter&Gamble 110.2 168.16B - 110.2 110.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱:۳۶
Boeing 288.65 167.45B - 288.65 288.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Novartis ADR 86 164.96B - 86 86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC ADR 34.2 160.73B - 34.2 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Coca-Cola 52.33 159.89B - 52.33 52.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Oracle 47.73 154.09B - 47.73 48.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Oracle 47.94 154.09B - 47.94 47.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳