آلمان
آلمان

Midcap

11,428
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:33:57
816 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
1,203 (11.76%)
تغییر ۶ ماهه
3,225 (39.31%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banca Carige 0.001 38.14T 0.001 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Banca Carige 0.002 38.14T 0.002 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Apple 124.24 2.06T 124.24 124.24 124.24 0.16 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Apple 123.86 2.06T 123.86 123.7 124.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Apple 124.2 2.06T 124.2 124.1 124.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Microsoft 242.05 1.82T 242.05 240.9 244 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Microsoft 242.15 1.82T 242.15 242.15 242.15 0.15 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Microsoft 241.4 1.82T 241.4 240.95 242.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Apple 97.2 1.65T 97.2 97.2 97.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Apple 96.8 1.65T 96.8 96.8 96.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Apple 97.5 1.65T 97.5 97.5 97.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۲۳
Alphabet Inc C 2296 1.53T 2296 2291 2300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Alphabet A 2285 1.53T 2285 2277 2288.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Alphabet A 2286 1.53T 2286 2279 2294.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Alphabet Inc C 2296.5 1.53T 2296.5 2290 2301.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Alphabet A 2286.5 1.53T 2286.5 2286.5 2286.5 2.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Alphabet Inc C 2298.5 1.53T 2298.5 2298.5 2298.5 4.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Amazon.com 2836 1.44T 2836 2836 2836 1.50 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Amazon.com 2839.5 1.44T 2839.5 2835 2865 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Amazon.com 2832 1.44T 2832 2832 2849 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Amazon.com 2673.5 1.33T 2673.5 2673.5 2673.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Microsoft 176.56 1.33T 176.56 176.56 176.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Microsoft 176.7 1.33T 176.7 176.7 176.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۲۳
Amazon.com 2682.5 1.33T 2682.5 2682.5 2682.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۲۳
Microsoft 176.4 1.33T 176.4 176.4 176.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Amazon.com 2685 1.33T 2685 2685 2723.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۰۴
Alphabet Inc C 1246.6 845.95B 1246.6 1246.6 1253.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۲۰:۰۵
Alphabet A 1245 845.95B 1245 1245 1245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۷
Alphabet Inc C 1245 845.95B 1245 1245 1245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۷
Alphabet A 1248 845.95B 1248 1248 1248 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Alphabet Inc C 1250.4 845.95B 1250.4 1250.4 1250.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Alphabet A 1247.2 845.95B 1247.2 1247.2 1247.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Facebook 301.4 836.46B 301.4 296.8 301.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Facebook 303.75 836.46B 303.75 303.75 303.75 0.25 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Facebook 303.65 836.46B 303.65 296.25 303.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Facebook 223.45 631.52B 223.45 223.45 223.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Facebook 222.3 631.52B 222.3 222.3 222.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۲۳
Facebook 223.4 631.52B 223.4 223.4 223.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Tesla 607.5 593.39B 607.5 600.5 608.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Tesla 600.9 593.39B 600.9 596.1 611.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی