آلمان
آلمان

Midcap

9,945
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 20:32:16
1,741 (21.21%)
تغییر ۳ ماهه
1,845 (22.78%)
تغییر ۶ ماهه
204 (2.09%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banca Carige 0.001 38.14T 0.001 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Banca Carige 0.002 38.14T 0.002 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Apple 117.7 2.00T 117.7 117.7 117.7 0.02 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Apple 117.04 2.00T 117.04 117.04 119.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۱۰
Apple 117.44 1.99T 117.44 117.44 117.44 0.20 0.17% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Apple 97.22 1.65T 97.22 97.22 97.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Apple 96.8 1.65T 96.8 96.8 96.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Apple 97.2 1.65T 97.2 97.2 97.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Microsoft 189.18 1.43T 189.18 189.18 189.18 1.42 0.76% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Microsoft 188.28 1.43T 188.28 188.28 188.28 1.08 0.58% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Microsoft 186.46 1.42T 186.46 186.46 188.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۰۷
Amazon.com 2703 1.36T 2703 2703 2768.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۰۷
Amazon.com 2711.5 1.36T 2711.5 2711.5 2711.5 10.00 0.37% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Amazon.com 2725 1.36T 2725 2725 2725 3.50 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Microsoft 176.56 1.33T 176.56 176.56 176.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Amazon.com 2685 1.33T 2685 2685 2723.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۰۴
Amazon.com 2673.5 1.33T 2673.5 2673.5 2673.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Microsoft 179.72 1.33T 179.72 176.7 179.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Microsoft 176.4 1.33T 176.4 176.4 176.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Amazon.com 2682.5 1.33T 2682.5 2682.5 2682.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Alphabet A 1562.6 1.06T 1562.6 1562.6 1562.6 18.40 1.19% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Alphabet Inc C 1560.2 1.06T 1560.2 1560.2 1585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۱۰
Alphabet Inc C 1550.6 1.06T 1550.6 1550.6 1585.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۱۰
Alphabet A 1544 1.06T 1544 1544 1576 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۱۰
Alphabet Inc C 1565 1.06T 1565 1565 1565 15.20 0.98% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Alphabet A 1536 1.06T 1536 1536 1536 9.80 0.64% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Alphabet Inc C 1248 846.74B 1248 1245 1248 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Alphabet Inc C 1250.4 846.74B 1250.4 1250.4 1250.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Alphabet A 1255 846.74B 1255 1245 1255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Alphabet Inc C 1246.6 845.95B 1246.6 1246.6 1253.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۲۰:۰۵
Alphabet A 1248 845.95B 1248 1248 1248 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۷
Alphabet A 1247.2 845.95B 1247.2 1247.2 1247.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۰۴
Tencent Holdings 79 781.70B 79 79 79 0.50 0.64% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Tencent ADR 77.8 781.70B 77.8 77.8 77.8 0.20 0.26% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Tencent Holdings 78.19 781.70B 78.19 78.19 78.19 0.21 0.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Tesla 725.9 688.06B 725.9 725.9 725.9 9.30 1.30% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Tesla 715.7 688.06B 715.7 715.7 715.7 2.70 0.38% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Tesla 716.6 688.06B 716.6 704.3 740.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۱۰
Facebook 228.85 652.44B 228.85 228.85 228.85 0.25 0.11% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۰۹
Facebook 228.05 652.44B 228.05 227.55 229.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۱۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی