شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

4,408
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:26
178 (4.21%)
تغییر ۳ ماهه
662 (17.67%)
تغییر ۶ ماهه
1,162 (35.80%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

5,795
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:24
697 (10.73%)
تغییر ۳ ماهه
1,325 (18.61%)
تغییر ۶ ماهه
685 (10.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Efecte 4.26 25.29M - 4.26 4.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Fodelia 7.51 53.88M - 7.51 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Leaddesk 9.6 45.93M - 9.6 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Titanium 8.16 83.40M - 8.16 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Enersense 1.5 8.92M - 1.5 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Rush Factory 0.81 1.91M - 0.79 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Fellow Finance 2.18 15.64M - 2.1 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Viafin Service 8.65 31.39M - 8.65 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Vmp 3.3 82.00M - 3.3 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Musti 11.1 369.56M - 11.02 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Gofore 7.28 102.01M - 7.28 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Kojamo 16.4 4.05B - 16.4 16.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Raisio 3.38 531.81M - 3.37 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Relais 6.92 119.09M - 6.9 6.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Admicom 73.2 360.52M - 73 73.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Harvia Oyj 10.55 197.22M - 10.55 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Terveystalo 9.54 1.21B - 9.54 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Oma Saastopankki 7.18 212.42M - 7.1 7.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Rovio Entertainment 5.46 434.68M - 5.42 5.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Faron Pharmaceuticals Oy 4.39 203.06M - 4.38 4.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۴۱
Qt 22.8 536.48M - 22.8 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Oreit 3.42 31.85M - 3.4 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Resta 5.4 103.43M - 5.28 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Fondia 7.48 29.44M - 7.44 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Nexstim 0.067 4.27M - 0.067 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Nixu Oyj 7.68 56.93M - 7.68 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Soprano Oy 0.392 7.28M - 0.392 0.408 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Talenom Oyj 7 298.42M - 7 7.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Endomines AB 0.594 47.63M - 0.594 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Vincit Group 4.33 52.41M - 4.33 4.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Pihlajalinna Oy 14.9 337.04M - 14.85 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Cleantech Invest 0.334 9.27M - 0.322 0.341 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Consti Yhtiot Oy 6.86 52.66M - 6.86 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
United Bankers Oyj 7.6 79.07M - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Asiakastieto Group Oyj 32.1 770.63M - 32.1 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Tallink 0.69 - - 0.68 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۳۹
Nordic Iron Ore 1.81 4.05M - 1.81 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۳۹
EAB 1.88 26.01M - 1.88 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Robit Oyj 1.99 41.66M - 1.98 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Next Games 1.5 41.87M - 1.37 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی