شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:29
4,166 (99.17%)
تغییر ۳ ماهه
3,704 (99.06%)
تغییر ۶ ماهه
3,215 (98.92%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,372
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
84 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
697 (9.87%)
تغییر ۶ ماهه
181 (2.76%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Revenio Group 26.8 711.43M - 26.7 26.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Sievi Capital 0.908 52.64M - 0.908 0.922 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
SRV Group plc 0.578 151.30M - 0.562 0.578 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Telia Company 3.28 13.47B - 3.237 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Vaisala Oyj A 34.2 1.23B - 34.2 34.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Componenta Oyj 0.075 17.80M - 0.073 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Elecster Oyj A 6.8 25.49M - 6.8 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Innofactor Oyj 0.9 33.65M - 0.9 0.902 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Rapala VMC Oyj 2.73 105.24M - 2.73 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Trainers House 0.228 4.90M - 0.228 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Tulikivi Oyj A 0.1255 7.50M - 0.1195 0.1275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Dovre Group Plc 0.273 27.87M - 0.271 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Exel Composites 5.32 62.88M - 5.22 5.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Investors House 5.3 31.76M - 5.25 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Nordea Bank FDR 6.825 27.54B - 6.755 6.825 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Oriola-KD Oyj A 2.2 399.16M - 2.17 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Oriola-KD Oyj B 2.2 399.16M - 2.16 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Saga Furs Oyj C 6.5 23.40M - 6.38 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Stockmann Abp B 1.37 98.71M - 1.36 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Wulff-Yhtiot Oy 1.62 11.06M - 1.58 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Lassila&Tikanoja 13.56 516.71M - 13.5 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Stora Enso Oyj A 13.15 10.37B - 12.9 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Stora Enso Oyj R 11.55 9.11B - 11.305 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Wartsila Oyj Abp 8.13 4.81B - 7.96 8.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Metsa Board Oyj A 6.56 2.33B - 6.52 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Metsa Board Oyj B 6.37 2.26B - 6.33 6.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Alandsbanken Abp A 18.2 283.67M - 17.8 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Alandsbanken Abp B 16.7 260.29M - 16.7 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Honkarakenne Oyj B 3.31 19.35M - 3.19 3.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Ilkka-Yhtyma Oyj 2 3.48 88.57M - 3.45 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Neo Industrial Oyj 2.57 15.30M - 2.45 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Nokian Renkaat Oyj 22.55 3.13B - 22.55 22.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
YIT 5.46 1.14B - 5.35 5.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۴۴
Raute 20 85.26M - 19.9 20 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۴۴
Apetit 8.8 54.76M - 8.8 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۴۴
Ixonos 0.0356 23.18M - 0.035 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۴۴
Fiskars 10.1 822.86M - 10.1 10.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۴۴
Etteplan 8.72 216.32M - 8.72 8.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۴۴
Efore Oyj 1.998 16.71M - 1.83 1.998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۴۴
Alma Media 8 658.02M - 7.92 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۴۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی