شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:24
4,188 (99.15%)
تغییر ۳ ماهه
3,727 (99.04%)
تغییر ۶ ماهه
3,214 (98.89%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,372
قیمت روز
188 (3.05%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
84 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
697 (9.87%)
تغییر ۶ ماهه
82 (1.27%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Digia 5.16 138.11M 5.18 5.14 5.18 0.04 0.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Kesko 15.4 6.11B 15.3 15.28 15.4 0.17 1.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Kesko 14.6 5.79B 14.5 14.5 14.6 0.04 0.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
eQ Oyj 14.25 545.88M 14.3 14.2 14.3 0.15 1.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Fortum 17.79 15.80B 17.68 17.66 17.79 0.10 0.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Uponor 12.4 905.47M 12.28 12.28 12.4 0.24 1.97% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Bittium 6.27 223.80M 6.29 6.2 6.29 0.07 1.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Glaston 0.822 69.29M 0.81 0.8 0.822 0.07 9.89% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Scanfil 5.14 333.23M 5.2 5.14 5.2 0.04 0.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
SSH Oyj 1.625 63.05M 1.615 1.6 1.625 0.02 0.93% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Aspo Oyj 6.44 200.43M 6.38 6.38 6.56 0.06 0.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
CapMan B 2.01 314.06M 2.015 2.01 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
KONE Oyj 61.72 31.97B 61.38 61.02 61.72 0.22 0.36% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Elisa Oyj 54.2 8.68B 54 54 54.58 1.16 2.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Incap Oyj 16 69.84M 16.1 15.4 16.1 0.90 5.96% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Metso Oyj 32.23 4.84B 31.99 31.39 32.23 1.09 3.50% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Nokia Oyj 3.946 22.14B 3.92 3.88 3.946 0.14 3.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Tieto Oyj 24.48 2.90B 24.62 24.48 24.62 0.28 1.16% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Aktia Bank 9.26 650.16M 9.19 9.16 9.26 0.03 0.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Kemira Oyj 12.19 1.86B 12.14 12.07 12.19 0.15 1.25% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Konecranes 23.66 1.87B 23.38 23.38 23.66 0.60 2.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Sanoma Oyj 9.17 1.50B 9.13 9.07 9.17 0.22 2.46% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Atria Oyj A 8.9 250.65M 8.89 8.85 8.9 0.16 1.83% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Basware Oyj 31.75 457.13M 32.1 31.65 32.1 0.20 0.63% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Citycon Oyj 6.98 1.24B 7.01 6.91 7.01 0.37 5.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Finnair Oyj 4.524 578.74M 4.528 4.358 4.528 0.29 6.75% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Orion Oyj A 44.15 6.21B 44 44 44.3 0.25 0.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Orion Oyj B 44.19 6.21B 44 44 44.34 0.46 1.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Outotec Oyj 5.075 924.30M 5.06 4.936 5.075 0.16 3.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Sampo Oyj A 32.89 18.27B 32.77 32.77 32.89 0.32 0.98% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
UPM-Kymmene 27.28 14.55B 27.04 26.87 27.28 0.42 1.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Biohit Oyj B 2.58 38.82M 2.54 2.54 2.62 0.10 4.03% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Cargotec Oyj 22.28 1.44B 21.96 21.96 22.4 0.58 2.67% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
F-Secure Oyj 3.115 492.26M 3.1 3.1 3.12 0.03 0.81% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Ponsse Oyj 1 26 727.99M 26.3 26 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Huhtamaki Oyj 37.5 3.91B 37.38 37.04 37.5 0.50 1.35% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Marimekko Oyj 28.8 233.56M 28.75 28.6 28.9 0.40 1.41% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Neste Oil Oyj 36.82 28.27B 36.91 36.18 36.91 0.89 2.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Outokumpu Oyj 2.973 1.22B 2.963 2.963 3.021 0.04 1.47% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Panostaja Oyj 0.67 35.07M 0.69 0.67 0.7 0.03 3.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی