فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:01:36
1 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
4 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
4,338 (99.20%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

7,734
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:31:40
647 (9.14%)
تغییر ۳ ماهه
1,500 (24.06%)
تغییر ۶ ماهه
2,210 (40.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LM Ericsson B 11.86 39.25B 11.86 11.86 11.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
KONE Oyj 71.14 36.88B 71.14 70.68 71.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Neste Oil Oyj 45.59 35.01B 45.59 45.53 46.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Nordea Bank FDR 8.596 34.68B 8.596 8.507 8.598 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
FIT Biotech Oy 0.0002 32.47B 0.0002 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Sampo Oyj A 40.37 22.42B 40.37 40.23 40.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Fortum 22.31 19.82B 22.31 22.31 22.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Nokia Oyj 3.483 19.64B 3.483 3.454 3.483 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
UPM-Kymmene 31.38 16.74B 31.38 31.23 31.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Telia Company 3.77 15.44B 3.77 3.769 3.776 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Stora Enso Oyj A 17.95 14.16B 17.95 17.95 18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Stora Enso Oyj R 16.55 13.05B 16.55 16.36 16.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Kesko 25.56 10.14B 25.56 25.52 25.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Kesko 23.55 9.34B 23.55 23.55 23.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Outotec Oyj 9.676 8.01B 9.676 9.676 9.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Elisa Oyj 49.38 7.90B 49.38 49.38 49.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Wartsila Oyj Abp 9.04 5.35B 9.04 9.03 9.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Orion Oyj A 36.5 5.13B 36.5 36.5 36.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Orion Oyj B 35.19 4.94B 35.19 34.89 35.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Valmt 32.5 4.86B 32.5 32.06 32.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
SSAB B 4.153 4.68B 4.153 4.136 4.185 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
SSAB A 4.542 4.68B 4.542 4.522 4.573 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Nokian Renkaat Oyj 31.03 4.29B 31.03 30.92 31.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Kojamo 17.21 4.25B 17.21 17.15 17.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Huhtamaki Oyj 38.57 4.02B 38.57 38.57 38.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Amer Sports 40.01 3.62B 40.01 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Metsa Board Oyj B 9.6 3.41B 9.6 9.575 9.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Metsa Board Oyj A 9.6 3.41B 9.6 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Tieto Oyj 27.5 3.26B 27.5 27.24 27.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Konecranes 38.08 3.01B 38.08 37.75 38.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Cargotec Oyj 45.66 2.94B 45.66 45.64 45.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
DNA 20.84 2.75B 20.84 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Qt 100.2 2.46B 100.2 100 99.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Sanoma Oyj 14.56 2.37B 14.56 14.54 14.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Outokumpu Oyj 5.184 2.14B 5.184 5.098 5.192 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Kemira Oyj 13.6 2.08B 13.6 13.47 13.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Ahlstrom-Munksjo 17.76 2.04B 17.76 17.76 17.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Metso Oyj 11.1 1.67B 11.1 10.98 11.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Terveystalo 12.26 1.56B 12.26 12.22 12.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Tikkurila Oyj 33.9 1.50B 33.9 33.9 33.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی