شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

4,023
قیمت روز
36 (0.89%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:36
205 (5.37%)
تغییر ۳ ماهه
411 (11.38%)
تغییر ۶ ماهه
780 (24.05%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

7,164
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:33:43
263 (3.81%)
تغییر ۳ ماهه
341 (5.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,116 (18.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 7.263 33.06B - 7.263 7.263 0.06 0.82% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Nokia Oyj 3.68 27.29B - 3.68 3.68 0.03 0.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Sampo Oyj A 40.89 22.93B - 40.89 40.89 0.16 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
KONE Oyj 61.02 19.43B - 61.02 61.02 3.28 5.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Fortum 23.12 18.30B - 23.12 23.12 0.04 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
LM Ericsson B 7.5 17.55B - 7.5 7.5 0.08 1.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Neste Oil Oyj 34.53 16.93B - 34.53 34.53 0.18 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
UPM-Kymmene 28.28 16.19B - 28.28 28.28 0.10 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Telia Company 3.899 16.02B - 3.899 3.899 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Stora Enso Oyj A 13.85 13.10B - 13.85 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۳
Stora Enso Oyj R 11.495 13.10B - 11.495 11.495 0.06 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Wartsila Oyj Abp 10.77 9.81B - 10.77 10.77 0.14 1.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Elisa Oyj 52.58 6.66B - 52.58 52.58 0.12 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Kesko 60.8 5.14B - 60.8 60.8 0.04 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Kesko 56 5.14B - 56 56 0.20 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Nokian Renkaat Oyj 23.29 4.57B - 23.29 23.29 0.06 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Metso Oyj 33.74 4.23B - 33.74 33.74 0.29 0.87% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
SSAB A 2.921 3.58B - 2.921 2.921 0.10 3.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Metsa Board Oyj B 5.53 3.35B - 5.53 5.53 0.07 1.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Metsa Board Oyj A 6.12 3.35B - 6.12 6.12 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Huhtamaki Oyj 40.75 3.34B - 40.75 40.75 0.71 1.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Orion Oyj B 43.34 3.29B - 43.34 43.34 0.54 1.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Orion Oyj A 43.15 3.29B - 43.15 43.15 0.80 1.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Amer Sports 40.01 3.14B - 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۷:۰۳
Konecranes 27.96 2.73B - 27.96 27.96 0.27 0.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
DNA 20.84 2.69B - 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۳
Valmt 19.99 2.46B - 19.99 19.99 0.33 1.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Cargotec Oyj 32.94 2.35B - 32.94 32.94 0.34 1.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Outokumpu Oyj 3.192 2.11B - 3.192 3.192 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Tieto Oyj 29.4 2.05B - 29.4 29.4 0.06 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Kemira Oyj 13.63 1.76B - 13.63 13.63 0.11 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Citycon Oyj 9.72 1.64B - 9.72 9.72 0.04 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Fiskars 12.02 1.58B - 12.02 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۳
Ahlstrom-Munksjo 14.88 1.46B - 14.88 14.88 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Sanoma Oyj 10.33 1.43B - 10.33 10.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۳
Terveystalo 12.28 1.36B - 12.28 12.28 0.10 0.82% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Outotec Oyj 5.582 1.23B - 5.582 5.582 0.05 0.87% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Finnair Oyj 5.58 1.16B - 5.58 5.58 0.05 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
YIT 6.43 1.03B - 6.43 6.43 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Uponor 12.25 984.63M - 12.25 12.25 0.09 0.74% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲