فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

37
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۰
ساعت 17:01:47
1 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (2.78%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

8,729
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۰
ساعت 20:40:10
170 (1.99%)
تغییر ۳ ماهه
555 (6.79%)
تغییر ۶ ماهه
1,782 (25.65%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 10.626 42.13B 10.626 10.572 10.626 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Neste Oil Oyj 42.9 32.95B 42.9 42.57 43.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
FIT Biotech Oy 0.0002 32.47B 0.0002 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
KONE Oyj 60.26 31.21B 60.26 59.46 60.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
LM Ericsson B 9.15 30.41B 9.15 8.96 9.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Nokia Oyj 5.106 28.83B 5.106 5.024 5.106 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Sampo Oyj A 43.6 23.97B 43.6 43.41 43.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Fortum 25.53 22.68B 25.53 25.37 25.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
UPM-Kymmene 33.18 17.70B 33.18 32.89 33.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Telia Company 3.428 13.97B 3.428 3.41 3.432 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Stora Enso Oyj A 16.15 12.74B 16.15 16.15 16.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۵۱
Stora Enso Oyj R 15.76 12.43B 15.76 15.585 15.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Kesko 28.38 11.02B 28.38 28.02 28.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Kesko 26.4 11.02B 26.4 26.05 26.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Elisa Oyj 53.72 8.61B 53.72 53.38 53.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Outotec Oyj 9.184 7.60B 9.184 9.068 9.184 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Wartsila Oyj Abp 12.59 7.43B 12.59 12.36 12.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Valmt 36.95 5.52B 36.95 36.41 36.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Orion Oyj B 36.19 5.09B 36.19 35.74 36.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Orion Oyj A 35.9 5.05B 35.9 35.6 36.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Kojamo 20.32 5.02B 20.32 20.3 20.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Nokian Renkaat Oyj 33.96 4.69B 33.96 33.43 33.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
SSAB B 3.942 4.20B 3.942 3.926 3.942 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۵۱
SSAB A 4.443 4.20B 4.443 4.404 4.443 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Huhtamaki Oyj 38.46 4.01B 38.46 38.27 38.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Amer Sports 40.01 3.62B 40.01 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Qt 136.2 3.38B 136.2 136 137 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Metsa Board Oyj A 9.48 3.37B 9.48 9.48 9.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Metsa Board Oyj B 8.77 3.12B 8.77 8.7 8.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Tieto Oyj 26 3.08B 26 25.86 26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Konecranes 35.77 2.83B 35.77 34.56 35.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Cargotec Oyj 43.38 2.80B 43.38 41.62 43.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
DNA 20.84 2.75B 20.84 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Outokumpu Oyj 5.264 2.38B 5.264 5.212 5.264 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Sanoma Oyj 13.4 2.18B 13.4 13.36 13.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۵۱
Ahlstrom-Munksjo 17.9 2.06B 17.9 17.9 17.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۴۴
Kemira Oyj 13.39 2.05B 13.39 13.32 13.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Metso Oyj 13.36 2.01B 13.36 13.29 13.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Vaisala Oyj A 51.4 1.86B 51.4 50 51.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Fiskars 21.1 1.72B 21.1 21 21.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۵۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی