فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ تیر ۱۴۰۰
ساعت 16:01:20
1 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
4 (10.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

8,389
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:33:43
447 (5.63%)
تغییر ۳ ماهه
1,596 (23.49%)
تغییر ۶ ماهه
2,294 (37.65%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 9.959 40.23B 9.959 10 9.996 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Neste Oil Oyj 52.22 40.10B 52.22 52.22 52.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
KONE Oyj 69.66 36.13B 69.66 69.64 69.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
LM Ericsson B 9.7 32.49B 9.7 9.7 9.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۴۷
FIT Biotech Oy 0.0002 32.47B 0.0002 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nokia Oyj 4.946 27.84B 4.946 4.912 4.946 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Sampo Oyj A 40.67 22.59B 40.67 40.67 40.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۴۷
Fortum 23.5 20.87B 23.5 23.5 23.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
UPM-Kymmene 34.58 18.44B 34.58 34.44 34.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۴۷
Telia Company 3.74 15.28B 3.74 3.74 3.752 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Kesko 35.68 14.17B 35.68 35.4 35.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Stora Enso Oyj A 17.4 13.72B 17.4 17.4 17.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۴۷
Stora Enso Oyj R 16.76 13.22B 16.76 16.76 16.895 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Kesko 32.2 12.79B 32.2 31.9 32.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۴۷
Elisa Oyj 54.18 8.68B 54.18 54.12 54.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Outotec Oyj 9.676 8.01B 9.676 9.674 9.702 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Wartsila Oyj Abp 12.69 7.49B 12.69 12.69 12.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۴۷
Valmt 36.05 5.39B 36.05 35.76 36.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Kojamo 20.66 5.11B 20.66 20.56 20.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Orion Oyj B 35.64 5.01B 35.64 35.5 35.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Orion Oyj A 35.6 5.00B 35.6 35.5 35.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Nokian Renkaat Oyj 34.89 4.82B 34.89 34.8 34.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Huhtamaki Oyj 44.59 4.65B 44.59 44.21 44.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۴۷
SSAB B 4.15 4.28B 4.15 4.137 4.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۴۷
SSAB A 4.653 4.28B 4.653 4.648 4.653 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Amer Sports 40.01 3.62B 40.01 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Metsa Board Oyj A 10 3.56B 10 10 10.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۴۷
Metsa Board Oyj B 9.785 3.48B 9.785 9.7 9.895 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Tieto Oyj 27.9 3.30B 27.9 27.84 27.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۴۷
Cargotec Oyj 45.1 2.91B 45.1 45.1 45.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Konecranes 36.5 2.89B 36.5 36.5 36.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
DNA 20.84 2.75B 20.84 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Outokumpu Oyj 5.834 2.64B 5.834 5.808 5.838 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Sanoma Oyj 16.16 2.64B 16.16 15.94 16.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Qt 101.6 2.52B 101.6 100.2 101.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Kemira Oyj 14.21 2.18B 14.21 14.2 14.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Uponor 28.3 2.07B 28.3 27.94 28.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Ahlstrom-Munksjo 17.9 2.06B 17.9 17.9 17.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۴۴
Metso Oyj 13.38 2.01B 13.38 13.23 13.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Revenio Group 65.1 1.73B 65.1 65.1 65.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۴۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی