فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ آذر ۱۳۹۹
ساعت 16:01:20
3 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
4,372 (99.18%)
تغییر ۶ ماهه
3,717 (99.04%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,956
قیمت روز
45 (0.65%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:02:45
774 (12.52%)
تغییر ۳ ماهه
1,162 (20.05%)
تغییر ۶ ماهه
181 (2.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Neste Oil Oyj 56.7 43.11B 56.28 56.28 56.7 0.66 1.18% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
LM Ericsson B 10.33 34.40B - 10.33 10.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۸
FIT Biotech Oy 0.0002 32.47B - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
KONE Oyj 69 31.13B 68.9 68.9 69 0.30 0.44% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Nordea Bank FDR 7.311 29.53B 7.338 7.311 7.338 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Sampo Oyj A 35.82 19.91B 35.68 35.68 35.82 0.10 0.28% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Nokia Oyj 3.415 19.18B 3.406 3.406 3.415 0.02 0.65% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Fortum 19.12 16.74B 19.11 19.11 19.12 0.28 1.49% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Telia Company 3.64 14.90B 3.63 3.63 3.64 0.01 0.36% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
UPM-Kymmene 27.84 14.69B 27.62 27.62 27.84 0.31 1.13% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Stora Enso Oyj R 14.15 11.13B 14.105 14.105 14.15 0.11 0.78% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Stora Enso Oyj A 14.35 11.13B 14.4 14.35 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kesko 22.52 8.86B 22.7 22.52 22.7 0.04 0.18% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kesko 21.35 8.86B 21.55 21.35 21.55 0.10 0.47% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Elisa Oyj 45.37 7.53B 45.1 45.1 45.37 0.35 0.78% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Outotec Oyj 7.235 5.96B 7.195 7.195 7.235 0.05 0.70% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Orion Oyj A 39.55 5.62B 39.85 39.55 39.85 0.20 0.51% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Orion Oyj B 39.63 5.62B 39.75 39.63 39.75 0.22 0.56% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Wartsila Oyj Abp 8.14 4.83B 8.09 8.09 8.14 0.02 0.25% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Huhtamaki Oyj 43.12 4.61B 42.84 42.84 43.12 0.36 0.84% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kojamo 17.44 4.31B 17.5 17.44 17.5 0.08 0.46% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Nokian Renkaat Oyj 29.92 4.14B 29.81 29.81 29.92 0.09 0.30% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Amer Sports 40.01 3.62B - 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Valmt 21.49 3.24B - 21.49 21.49 0.11 0.51% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳:۳۸
Tieto Oyj 26.54 3.06B 26.64 26.54 26.64 0.68 2.63% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
SSAB A 2.713 2.80B 2.741 2.713 2.741 0.06 2.10% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
SSAB B 2.351 2.80B 2.371 2.351 2.371 0.01 0.43% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
DNA 20.84 2.75B - 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Metsa Board Oyj B 7.615 2.70B 7.585 7.585 7.615 0.02 0.26% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Metsa Board Oyj A 7.62 2.70B - 7.62 7.62 0.08 1.06% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Konecranes 29.36 2.29B 29.04 29.04 29.36 0.44 1.52% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Ahlstrom-Munksjo 18 2.09B 17.96 17.96 18 0.04 0.22% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Sanoma Oyj 12.34 2.02B 12.16 12.16 12.34 0.02 0.16% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Kemira Oyj 12.32 1.91B 12.28 12.28 12.32 0.03 0.24% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Cargotec Oyj 34.54 1.87B 34.1 34.1 34.54 0.66 1.95% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Metso Oyj 10.83 1.63B 10.81 10.81 10.83 0.04 0.37% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Citycon Oyj 8.01 1.45B 8.09 8.01 8.09 0.11 1.37% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Uponor 17.38 1.26B 17.3 17.3 17.38 0.14 0.81% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Terveystalo 9.63 1.23B 9.62 9.62 9.63 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Fiskars 14.5 1.19B 14.54 14.5 14.54 0.02 0.14% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی