شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

38
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ مهر ۱۳۹۹
ساعت 15:01:43
1 (2.70%)
تغییر ۳ ماهه
4,117 (99.09%)
تغییر ۶ ماهه
3,867 (99.03%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

5,886
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ مهر ۱۳۹۹
ساعت 19:31:12
132 (2.19%)
تغییر ۳ ماهه
315 (5.65%)
تغییر ۶ ماهه
875 (12.95%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KONE Oyj 73.46 38.08B - 72.54 73.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Neste Oil Oyj 46.29 35.54B - 46.08 46.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
FIT Biotech Oy 0.0002 32.47B - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
LM Ericsson B 9.08 29.75B - 9.08 9.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Nordea Bank FDR 6.254 25.23B - 6.246 6.308 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sampo Oyj A 33.15 18.41B - 33.06 33.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nokia Oyj 3.242 18.19B - 3.237 3.271 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Fortum 16.93 15.04B - 16.93 17.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
UPM-Kymmene 25.7 13.71B - 25.6 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Telia Company 3.328 13.69B - 3.328 3.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Stora Enso Oyj A 13.8 10.88B - 13.8 14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Stora Enso Oyj R 13.355 10.53B - 13.29 13.485 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Kesko 21.48 8.52B - 21.3 21.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Elisa Oyj 50.78 8.13B - 50.68 51.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Kesko 20.4 8.09B - 20.3 20.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Orion Oyj A 38 5.34B - 37.65 39.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Orion Oyj B 38.04 5.34B - 37.73 39.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Outotec Oyj 5.885 4.87B - 5.885 6.035 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Kojamo 18.28 4.52B - 18.28 18.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
Huhtamaki Oyj 40.82 4.26B - 40.14 40.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Wartsila Oyj Abp 6.31 3.73B - 6.28 6.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Amer Sports 40.01 3.62B - 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Valmt 22.34 3.34B - 22.17 22.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nokian Renkaat Oyj 22.65 3.14B - 22.61 22.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
SSAB B 2.634 2.77B - 2.603 2.646 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
SSAB A 2.72 2.77B - 2.658 2.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
DNA 20.84 2.75B - 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Tieto Oyj 23.12 2.74B - 23.12 23.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Metsa Board Oyj A 6.98 2.48B - 6.96 7.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
Metsa Board Oyj B 6.955 2.47B - 6.95 7.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Ahlstrom-Munksjo 18.1 2.08B - 18 18.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Konecranes 25.22 2.00B - 25.02 25.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sanoma Oyj 10.64 1.73B - 10.44 10.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Metso Oyj 11.49 1.73B - 11.47 11.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
Cargotec Oyj 26.38 1.70B - 25.9 26.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Kemira Oyj 10.95 1.67B - 10.85 11.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Terveystalo 10.2 1.30B - 10.12 10.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
Vaisala Oyj A 33.75 1.21B - 33.65 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Citycon Oyj 6.43 1.14B - 6.4 6.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Uponor 14.24 1.04B - 13.92 14.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی