فنلاند
فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Panostaja Oyj 0.7 35.85M 0.7 0.7 0.7 0.01 2.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Bilot Oyj 6.9 34.83M 6.9 6.9 6.9 0.08 1.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Uutechnic Group 0.6 33.90M 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۵۳
Aspocomp Group Oyj 4.92 33.52M 4.92 4.92 4.92 0.02 0.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Herantis Pharma Oyj 2.98 33.09M 2.98 2.98 3.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۵۴
Investors House 5.48 32.71M 5.48 5.48 5.48 0.08 1.48% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Oreit 3.5 31.72M 3.5 3.5 3.5 0.03 0.86% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Elecster Oyj A 8.38 31.41M 8.38 8.34 8.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۷
Componenta Oyj 3.302 31.14M 3.302 3.302 3.302 0.02 0.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Nexstim 4.51 30.42M 4.51 4.51 4.51 0.04 0.89% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Wulff-Yhtiot Oy 4.42 30.40M 4.42 4.42 4.42 0.07 1.58% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Biohit Oyj B 2.06 30.39M 2.06 2.06 2.06 0.04 1.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Zeeland Oyj 5.66 29.99M 5.66 5.66 5.66 0.02 0.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Valoe Corp 0.0883 29.85M 0.0883 0.0883 0.0883 0.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Tulikivi Oyj A 0.508 29.28M 0.508 0.508 0.508 0.02 3.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Fondia 7.32 28.46M 7.32 7.32 7.32 0.12 1.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Oyj Ahola Transport Abp 1.8 26.69M 1.8 1.78 1.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۶
Efore Oyj 0.395 26.15M 0.395 0.395 0.395 0.01 3.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Ixonos 0.0404 25.48M 0.0404 0.0404 0.0404 0.00 2.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Heeros 5.92 24.80M 5.92 5.92 5.92 0.36 6.47% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
QPR Software Oyj 1.96 23.38M 1.96 1.96 1.96 0.01 0.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Neo Industrial Oyj 3.6 21.98M 3.6 3.6 3.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۹
Fellow Finance 2.7 19.51M 2.7 2.7 2.7 0.02 0.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Kesla Oyj A 5.36 18.92M 5.36 5.36 5.36 0.22 4.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Trainers House 0.748 16.40M 0.748 0.748 0.748 0.02 2.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
BBS 2.1 13.47M 2.1 2.1 2.1 0.05 2.44% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Martela Oyj A 2.4 10.88M 2.4 2.4 2.4 0.02 0.83% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Cleantech Invest 0.223 9.43M 0.223 0.223 0.223 0.01 2.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Nordic Iron Ore 3.26 8.02M 3.26 3.26 3.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۵۴
Soprano Oy 0.376 7.05M 0.376 0.362 0.379 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۵۳
Savo Solar Oy 0.082 6.76M 0.082 0.082 0.082 0.00 6.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Rush Factory 2.63 6.28M 2.63 2.63 2.63 0.04 1.52% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Piippo OYJ 3.68 4.76M 3.68 3.54 3.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۵۷
Savosolar Oyj 0.19 - 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۱
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj 5 - 5 5 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ساعت ۲۲:۱۴
Nexstim 0.093 - 0.093 0.0922 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Savosolar 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Tallink 0.6 - 0.6 0.6 0.6 0.01 1.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۵۷
Efore 0.039 0.039 0.0388 0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Lemminkainen Oyj 23.9 23.9 23.9 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی