فنلاند
فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Suomen Hoivatilat 15.8 402.58M 15.8 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۱
Oriola-KD Oyj A 2.07 375.26M 2.09 2.07 2.09 0.03 1.45% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Verkkokauppa.com Oyj 8.36 373.94M 8.36 8.36 8.36 0.33 4.11% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Altia 10.34 373.69M 10.3 10.3 10.34 0.02 0.19% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Oma Saastopankki 12.5 369.81M 12.5 12.5 12.5 0.70 5.93% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Relais 19.4 347.17M 19.4 19.4 19.4 0.05 0.26% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Atria Oyj A 12.24 345.43M 12.24 12.24 12.24 0.04 0.33% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Oriola-KD Oyj B 1.85 335.38M 1.868 1.85 1.868 0.01 0.54% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Suominen Oyj 5.45 315.64M 5.47 5.45 5.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Rapala VMC Oyj 8.04 306.07M 7.96 7.96 8.04 0.04 0.50% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Aspo Oyj 9.54 298.52M 9.54 9.54 9.54 0.07 0.74% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Taaleri 10.4 295.79M 10.4 10.4 10.4 0.05 0.48% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Gofore 18.05 271.69M 18.05 18 18.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۳۸
Pihlajalinna Oy 11.66 263.33M 11.66 11.62 11.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۱:۳۹
Tecnotree Oyj 0.865 236.91M 0.839 0.839 0.865 0.03 3.59% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
HKScan Oyj A 2.36 230.26M 2.39 2.36 2.39 0.02 0.85% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Faron Pharmaceuticals Oy 4.61 227.15M 4.61 4.61 4.61 0.06 1.32% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Bittium 6.25 224.92M 6.31 6.25 6.31 0.05 0.80% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Incap Oyj 35.65 213.21M 36.3 35.65 36.3 0.65 1.86% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Digia 7.39 197.80M 7.35 7.35 7.39 0.02 0.27% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Optomed 13.3 188.34M 13.3 13.3 13.3 0.15 1.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Viking Line Abp 17.2 185.76M 17.2 17.2 17.2 0.25 1.47% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Resta 9.33 179.34M 9.33 9.33 9.33 0.13 1.41% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
SRV Group plc 0.677 169.36M 0.677 0.677 0.677 0.03 4.80% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Orthex Oyj 9.3 165.16M 9.3 9.26 9.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۳۸
Stockmann Abp B 1.49 154.22M 1.49 1.49 1.49 0.01 0.68% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Keskisuomalainen A 15.3 150.69M 14.85 14.85 15.3 0.40 2.68% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Vmp 6 149.10M 6 6 6 0.04 0.67% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
United Bankers Oyj 13.8 143.55M 13.8 13.8 13.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۴۴
Lehto Group Oyj 1.624 141.43M 1.63 1.624 1.63 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Kotipizza Group Oyj 22.1 140.36M 22.1 22.1 22.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Titanium 13.4 136.96M 13.4 13.4 13.4 0.20 1.52% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Ilkka Yhtyma 5.35 136.16M 5.35 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۳۸
Stockmann Abp A 1.27 134.15M 1.27 1.27 1.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Enersense 10.85 124.94M 10.85 10.85 10.85 0.95 8.76% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Ilkka-Yhtyma Oyj 2 4.77 121.40M 4.7 4.7 4.77 0.03 0.63% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Exel Composites 10.02 119.48M 10.02 10.02 10.02 0.02 0.20% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Vincit Group 9.8 119.41M 9.86 9.8 9.86 0.04 0.41% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Teleste Oyj 6.4 116.59M 6.4 6.4 6.4 0.06 0.94% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Yleiselektroniikka E 44.9 116.48M 44.2 44.2 44.9 0.20 0.45% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی