فنلاند
فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CapMan B 2.89 452.55M 2.89 2.87 2.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Detection Technology OY 30.8 449.02M 30.8 30.8 31.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Alandsbanken Abp A 29.6 448.14M 29.6 29.6 29.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Alandsbanken Abp B 28.1 448.14M 28.1 28.1 28.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Etteplan 16.7 416.65M 16.7 16.7 16.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Suomen Hoivatilat 15.8 402.58M 15.8 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۱
Tecnotree Oyj 1.274 380.05M 1.274 1.274 1.358 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Verkkokauppa.com Oyj 8.23 368.19M 8.23 8.21 8.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Rapala VMC Oyj 9.28 361.45M 9.28 9.28 9.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Oriola-KD Oyj A 1.91 335.14M 1.91 1.9 1.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Oriola-KD Oyj B 1.822 335.14M 1.822 1.814 1.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Aspo Oyj 10.62 331.96M 10.62 10.62 10.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Atria Oyj A 11.28 317.82M 11.28 11.16 11.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Gofore 20.6 310.48M 20.6 20 20.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Taaleri 10.4 294.38M 10.4 10.3 10.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Incap Oyj 49.95 292.17M 49.95 49.75 52.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Sitowise Group Oyj 8.11 286.47M 8.11 8.11 8.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Pihlajalinna Oy 11.84 267.52M 11.84 11.76 11.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Suominen Oyj 4.63 266.80M 4.63 4.625 4.675 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Faron Pharmaceuticals Oy 4.92 246.70M 4.92 4.92 5.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Nightingale Health Oyj 4.06 243.40M 4.06 4.06 4.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Stockmann Abp B 1.55 239.69M 1.55 1.52 1.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Stockmann Abp A 1.27 239.69M 1.27 1.27 1.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Yleiselektroniikka E 81 212.00M 81 79.4 81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Bittium 5.7 203.50M 5.7 5.67 5.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
HKScan Oyj A 1.984 192.63M 1.984 1.98 1.996 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Orthex Oyj 10.68 189.66M 10.68 10.68 10.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Digia 6.8 181.21M 6.8 6.8 6.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Viking Line Abp 16.75 180.90M 16.75 16.55 17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Keskisuomalainen A 16.8 168.71M 16.8 16.8 16.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Resta 8.5 163.39M 8.5 8.5 8.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Vmp 6.46 160.53M 6.46 6.46 6.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Optomed 11.8 159.76M 11.8 11.8 11.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
SRV Group plc 0.601 157.56M 0.601 0.595 0.601 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Privanet Group 0.55 153.06M 0.55 0.548 0.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Toivo Group Oyj 2.8 148.64M 2.8 2.8 2.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Titanium 14.55 148.50M 14.55 14.55 14.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Kotipizza Group Oyj 22.1 140.36M 22.1 22.1 22.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
United Bankers Oyj 13 135.14M 13 13 13.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Enersense 9.44 126.47M 9.44 9.44 9.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی