فنلاند
فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 10.906 44.07B 10.906 10.902 10.932 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Neste Oil Oyj 49.71 38.18B 49.71 49.71 50.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
LM Ericsson B 10.25 33.95B 10.25 10.25 10.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۵۸
FIT Biotech Oy 0.0002 32.47B 0.0002 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
KONE Oyj 59.4 30.81B 59.4 59.02 59.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۵۸
Nokia Oyj 5.1 28.80B 5.1 5.1 5.149 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Sampo Oyj A 45.66 25.30B 45.66 45.5 45.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Fortum 26.41 23.46B 26.41 26.41 26.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
UPM-Kymmene 31.03 16.55B 31.03 30.75 31.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Telia Company 3.623 14.79B 3.623 3.595 3.623 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Stora Enso Oyj A 16.15 11.79B 16.15 15.95 16.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Stora Enso Oyj R 14.61 11.79B 14.61 14.435 14.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Kesko 27.7 11.61B 27.7 27.7 27.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Kesko 29.97 11.61B 29.97 29.97 30.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Elisa Oyj 53.84 8.62B 53.84 53.82 54.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Outotec Oyj 8.372 6.91B 8.372 8.356 8.456 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Wartsila Oyj Abp 10.67 6.30B 10.67 10.62 10.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Orion Oyj B 36.48 5.12B 36.48 36.17 36.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Orion Oyj A 36.3 5.12B 36.3 36.15 36.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Valmt 32.92 4.92B 32.92 32.73 32.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Kojamo 19.16 4.74B 19.16 18.98 19.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Nokian Renkaat Oyj 31.62 4.37B 31.62 31.59 31.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۵۸
Qt 176 4.37B 176 171.6 176 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
SSAB B 4.016 4.31B 4.016 4.006 4.052 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
SSAB A 4.601 4.31B 4.601 4.595 4.636 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Huhtamaki Oyj 39.48 4.12B 39.48 39.26 39.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Amer Sports 40.01 3.62B 40.01 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Tieto Oyj 28.02 3.32B 28.02 27.68 28.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Metsa Board Oyj B 8.305 3.00B 8.305 8.3 8.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Metsa Board Oyj A 9.6 3.00B 9.6 9.58 9.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Cargotec Oyj 44.58 2.87B 44.58 43.9 44.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Konecranes 36.28 2.87B 36.28 35.66 36.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
DNA 20.84 2.75B 20.84 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Outokumpu Oyj 5.512 2.49B 5.512 5.512 5.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Sanoma Oyj 14.62 2.39B 14.62 14.62 14.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۵۸
Kemira Oyj 13.58 2.08B 13.58 13.58 13.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Ahlstrom-Munksjo 17.9 2.06B 17.9 17.9 17.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۴۴
Metso Oyj 12.4 1.86B 12.4 12.22 12.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Fiskars 21.1 1.72B 21.1 21.1 21.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
Uponor 23 1.68B 23 22.86 23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۵۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی