منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1779
قیمت روز
0 (0.27%)
تغییر روزانه
۷ آبان ۱۳۹۹
ساعت 03:15:04
0 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

38
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
ساعت 09:01:40
1 (2.56%)
تغییر ۳ ماهه
1 (2.70%)
تغییر ۶ ماهه
6 (18.75%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aggreko 458.1 2.62T - 450.4 470.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
AstraZeneca 931.7 1.20T - 916.4 931.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Novo Nordisk B 435.09 991.51B - 431.8 441.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Hufvudstaden A 120.29 936.45B - 119.7 123.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
ABB 185 477.79B - 185 185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Atlas Copco B 345.86 419.86B - 342.3 345.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Atlas Copco A 396.46 419.86B - 394.6 401.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Investor B 543.94 419.22B - 543.94 554.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Investor A 545.51 419.22B - 545 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Statoil 126.05 412.91B - 124.15 128.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Oersted 957.71 400.33B - 954.4 975.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Visa A 162 382.99B - 162 166 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Alibaba 268.03 380.30B - 258 268.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Volvo A 173.82 353.25B - 173.82 177.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Volvo B 174.05 353.25B - 174.05 180.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Ericsson A 111.53 343.98B - 111.53 116.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
LM Ericsson B 104.77 343.98B - 104.25 106.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Tesla 351.2 335.67B - 347.45 359.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Nestle 101.072 305.34B - 101.072 101.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Nestle 89.99 284.82B - 89.99 89.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Nordea Bank 68.66 275.18B - 68.42 69.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Samsung Electronics DRC 1325.43 273.01B - 1324 1340 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 1172 273.01B - 1166 1174 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Roche Holding Participation 273.96 258.10B - 273.96 273.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Roche Holding 274.4 258.10B - 274.4 274.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۴:۰۱
H&M B 150.34 245.61B - 147.95 155.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
DSV 1030.1 233.85B - 1026.5 1032.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
ASSA ABLOY B 196.77 218.60B - 196.55 202.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Vestas Wind 1031.72 212.78B - 1029.5 1033.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Telenor 151.18 212.09B - 150.05 152.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Louis Vuitton 418.49 210.94B - 418.05 422.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Sandvik AB 165.83 208.60B - 165.55 166.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
DnB 134.42 206.43B - 133.62 138.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Coloplast 955.49 205.78B - 955.49 972.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Nokia Oyj 36.67 205.64B - 36.67 37.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Nordea Bank 48.71 198.97B - 48.71 50.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Essity B 273.79 192.02B - 268.83 274.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
Essity A 283.8 192.02B - 279 283.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
PJSC Rostelecom 7.34 190.94B - 7.34 7.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Moller Maersk A 9481.5 183.49B - 9309.2 9481.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۳:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی