منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1888
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:21:10
0 (2.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:01:36
1 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
4 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
2 (5.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AstraZeneca 854.75 1.12T 854.75 854.75 862.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Novo Nordisk B 438.1 1.01T 438.1 435.15 438.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Hufvudstaden A 133.3 936.45B 133.3 133.09 133.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Atlas Copco A 553 576.72B 553 548.6 553 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Atlas Copco B 471.27 576.72B 471.27 471.27 471.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
ABB 286.8 554.06B 286.8 271.4 286.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Investor A 712.2 547.33B 712.2 712.2 712.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Investor B 706.4 547.33B 706.4 706.4 706.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Tesla 574.8 546.26B 574.8 567 576.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Statoil 162.11 525.57B 162.11 161.82 162.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Oersted 1050 441.07B 1050 1035.41 1050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Volvo B 209.98 430.48B 209.98 209.98 209.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Volvo A 215.15 430.48B 215.15 215.15 215.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Ericsson A 121.6 398.91B 121.6 121.6 121.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
LM Ericsson B 119.48 398.91B 119.48 119.41 119.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Ericsson A 121.6 398.91B 121.6 121.2 121.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Alibaba 188.8 380.30B 188.8 186.5 193.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Visa A 187.06 371.18B 187.06 187.06 187.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Nordea Bank 87.04 352.45B 87.04 86.49 87.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
H&M B 199.07 331.18B 199.07 199.07 199.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Nestle 108.505 306.43B 108.505 108.3 108.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
PJSC Rostelecom 8.36 305.49B 8.36 8.36 8.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۳۵
Sandvik AB 242.8 304.56B 242.8 240.95 242.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Louis Vuitton 586.04 296.44B 586.04 586.04 588.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Evolution Gaming Group 1349.76 287.62B 1349.76 1334.64 1355.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
ASSA ABLOY B 258 287.02B 258 256.4 258 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
DSV 1269 286.92B 1269 1256.75 1269 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
DnB 181.01 280.54B 181.01 181.01 181.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Nestle 89.99 278.61B 89.99 89.99 89.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Roche Holding 323.0939 277.78B 323.0939 320.564 324.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Roche Holding Participation 308.71 277.78B 308.71 307.55 309.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Moller Maersk B 15242.9 274.81B 15242.9 15220 15270 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Moller Maersk A 14224.6 274.81B 14224.6 14224.6 14224.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Samsung Electronics DRC 1867.23 273.01B 1867.23 1858 1867.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 1674 273.01B 1674 1664 1682 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Nordea Bank 63.77 257.78B 63.77 63.77 63.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Vestas Wind 1254.8 252.06B 1254.8 1251.51 1255.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Epiroc A 206.27 249.51B 206.27 204.52 206.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
SEB A 108 234.46B 108 108 108 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
SEB C 107.8 234.46B 107.8 107.8 107.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی