شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.0939
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 08:43:04
0 (1.65%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

36
قیمت روز
1 (2.86%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
3 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
9 (33.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AstraZeneca 876.58 1.16T - 871.8 878 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Novo Nordisk B 400.42 955.85B - 400.2 409.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Hufvudstaden A 136.56 936.45B - 135.7 136.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Statoil 133.96 452.02B - 133.8 137.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
ABB 185 386.06B - 185 185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Alibaba 181.2 380.30B - 181.2 181.2 1.60 0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۸
Atlas Copco A 333.1 354.53B - 330.8 334.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Atlas Copco B 291.07 354.53B - 290.5 292.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Investor A 461.77 354.12B - 461.77 466.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Investor B 472.1 354.12B - 466.5 472.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Visa A 159.52 341.59B - 159.52 159.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۱:۳۹
Samsung Electronics DRC 1014.89 320.80B - 1014 1018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 865.13 320.80B - 865.13 865.13 0.13 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۸
Nestle 101.072 295.16B - 101.072 101.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Nestle 89.99 279.46B - 89.99 89.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Oersted 649.07 274.92B - 649.07 649.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۸
Ericsson A 83.4 264.55B - 83.4 85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
LM Ericsson B 80.93 264.55B - 79.76 80.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Roche Holding Participation 273.96 262.20B - 273.96 273.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Roche Holding 274.4 262.20B - 274.4 274.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Volvo A 125.6 259.26B - 125.6 127.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Volvo B 127.27 259.26B - 127.27 127.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Nordea Bank 57.05 228.04B - 57.05 57.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
H&M B 138.96 225.92B - 135.4 138.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Telenor 153.17 220.70B - 153.17 154.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Coloplast 986.7 211.04B - 986.7 992.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Essity A 284 200.10B - 284 284 0.27 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۸
Essity B 285.05 200.10B - 285.05 285.05 0.26 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۸
ASSA ABLOY B 183.57 199.61B - 180.9 184 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Novartis 87.865 185.97B - 87.865 87.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Nokia Oyj 32.92 181.77B - 32.05 32.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Svenska Handelsbanken A 83.14 180.97B - 81.94 83.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Svenska Handelsbanken B 92.15 180.97B - 92.1 92.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Hexagon B 449.95 177.95B - 444.6 449.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
DnB 112.5 176.99B - 111.8 116.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Novartis 78.3687 176.04B - 78.3687 78.3687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Sandvik AB 141.08 175.86B - 140.95 143.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Louis Vuitton 346.64 174.97B - 340.95 346.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Nordea Bank 38.28 156.69B - 38.09 38.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
SEB A 69.11 150.05B - 69.11 69.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی