شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1111
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 09:09:09
0 (0.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

33
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:01:53
1 (3.13%)
تغییر ۳ ماهه
3 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
6 (22.22%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 161.7 342.87B - 158.6 161.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Ericsson A 88 219.88B - 88 88.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Royal Dutch Shell A 2213 212.44B - 2207 2213.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Moller Maersk A 8150 206.23B - 8130 8155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Royal Dutch Shell B 2216 203.98B - 2214 2221.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
H&M B 184.7 196.64B - 183.8 185.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
SEB C 96.82 188.23B - 96.82 97.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hexagon B 540.8 177.95B - 530.6 541.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
HSBC 585.6 146.66B - 585.6 585.6 0.20 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Total 48.084 138.14B - 48.084 48.084 0.06 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Unilever 4382.4 117.94B - 4382.4 4382.4 16.60 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
BP 490.47 107.42B - 490.47 490.47 0.68 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Siemens AG 116.86 93.25B - 116.86 116.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۵
BHP Billiton PLC 1812.4 90.10B - 1812.4 1812.4 1.80 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Inditex 31.128 89.17B - 31.128 31.128 0.13 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
British American Tobacco 3400 88.74B - 3400 3400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
Kinnevik B 233.3 86.24B - 233.3 233.3 0.20 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Industrivarden A 239.6 84.26B - 239.6 239.6 0.40 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Allianz 221.6 83.84B - 221.6 221.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
GlaxoSmithKline 1834.6 76.69B - 1834.6 1834.6 3.60 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Genmab 1515.8 76.48B - 1515.8 1515.8 0.70 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Lundbeck 277.4 73.49B - 277.4 277.4 1.90 0.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Pandora 362.1 73.15B - 362.1 362.1 2.10 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Deutsche Telekom AG 14.796 69.35B - 14.796 14.796 0.04 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Rio Tinto PLC 4612 69.09B - 4612 4612 27.80 0.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Skanska B 224.98 68.89B - 224.98 224.98 0.93 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Rosneft 7.789 67.76B - 7.789 7.789 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
AstraZeneca 967.2 67.55B - 954.9 969.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
AstraZeneca 7795.2 67.55B - 7795.2 7795.2 13.80 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
William Demant 220.9 66.66B - 220.9 220.9 0.70 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Diageo 3252 62.05B - 3252 3252 12.00 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Lukoil DRC 108.04 58.09B - 108.04 108.04 0.11 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Investment Latour 160.8 56.24B - 160.8 160.8 0.20 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Glencore 238 55.48B - 238 238 0.40 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Schibsted A 279.3 55.15B - 279.3 279.3 0.10 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Vodafone Group PLC 155.16 55.14B - 155.16 155.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
MIC SA DRC 463.4 54.78B - 463.4 463.4 2.20 0.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
ING Groep 10.43 54.39B - 10.43 10.43 0.04 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Gazprom 8.099 54.23B - 8.099 8.099 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Enel 7.572 53.42B - 7.572 7.572 0.06 0.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۳۱