شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0637
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 17:27:45
0 (2.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.75%)
نوسان سالیانه

EGX 100

11,051
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 17:31:09
193 (1.78%)
تغییر ۳ ماهه
2,294 (26.20%)
تغییر ۶ ماهه
3,694 (25.05%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Northern Upper Egypt Develop 8.9 21.93M - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
National RE Bank 5.25 20.93M - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Assiut Islamic Trading 7.35 4.40M - 7.35 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Port Saied Agricultural 1.21 - - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Univert Food 0.974 - - 0.974 0.974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Alexandria National Co 3.34 - - 3.34 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ICFC 0.924 - - 0.924 0.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
ICMI 0.594 - - 0.594 0.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
UTOPIA 5.52 - - 5.52 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Difco 2 1.597 - - 1.597 1.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Orouba 0.559 - - 0.559 0.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Souhag National Food Industries 3.8 - - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Arab Develop 0.388 - - 0.388 0.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
The Egyptian Modern Education 0.881 - - 0.881 0.881 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Genial Tours 1.62 - - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Pharaoh tech 16.26 - - 16.26 16.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Vertika 1.92 - - 1.77 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۰:۵۲
Speed Medical 2.23 - - 2.23 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Integrated Engineering 0.21 - - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
MB Engineering 0.538 - - 0.538 0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Obour RE Inv 4.67 - - 4.67 4.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Golden Coast Co 3.3 - - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Holding Company for Fin Investments 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
National Drilling 5.25 - - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
TransOceans Tours 0.044 - - 0.044 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Brothers Solidarity 3.47 - - 3.47 3.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Al Fanar Contracting 1.282 - - 1.282 1.282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Grand Invest Capital 5.05 - - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Gulf Arab Investment 0.3 - - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Arabian Rocks Plastic 0.265 - - 0.265 0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Arabia Engineering 4.53 - - 4.53 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Al Moasher Programming 0.45 - - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
BIG 0.719 - - 0.719 0.719 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی