شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0637
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:01:07
0 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.02%)
نوسان سالیانه

EGX 100

9,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:31:16
4,444 (31.97%)
تغییر ۳ ماهه
4,762 (33.50%)
تغییر ۶ ماهه
5,792 (37.99%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAIB 4.9 115.53M - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Nasr Co. for Civil Works 10.16 111.56M - 10.16 10.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۰:۵۲
Rowad Tourism 9 111.56M - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
Golden Textiles&Clothes Wool 5.05 107.88M - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Sabaa Intl Pharma and Chemical Industries 4.58 104.40M - 4.58 4.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Mena Touristic&RE 3.13 102.00M - 3.13 3.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Naeem Holding 0.177 97.08M - 0.177 0.177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Maridive & oil Svcs 0.228 93.39M - 0.228 0.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Arab Pharma 46.05 93.39M - 46.05 46.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
S.Cairo&Giza Mills&Bakeries 13.45 87.61M - 13.45 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Gulf Canadian RE Inv Co 9.42 87.53M - 9.42 9.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Ismailia Food Industries 14.56 82.42M - 14.56 14.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Rakta Paper 5.69 80.70M - 5.69 5.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
ALICO 0.394 73.50M - 0.394 0.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
AALR 10.75 72.13M - 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Nasr Agricultural Crops 26.97 70.67M - 26.97 26.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Saudi Egyptian Inv&Fin 26.22 69.98M - 26.22 26.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Arab Aluminum 15.5 66.88M - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Cairo Educational Svcs 8.99 66.60M - 8.99 8.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Arab Valves Co 0.64 60.74M - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Samad Misr-EGYFERT 3.94 57.74M - 3.94 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Shams Pyramids 2.708 56.90M - 2.708 2.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
EIUD 0.81 56.81M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Wadi Kom Ombo Land 10.31 56.51M - 10.31 10.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Egyptian RE Group 2.49 55.90M - 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Sharkia National Food 3.41 47.96M - 3.41 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Medical Packaging 0.783 47.88M - 0.783 0.783 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
EDBM 1.821 47.10M - 1.821 1.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Egypt for Poultry 1.66 46.05M - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
GIHD 5.78 44.67M - 5.78 5.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Industrial Engineer Enterprises 33.98 44.09M - 27.92 33.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Atlas Land Reclamation 13.44 42.95M - 13.44 13.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Delta Printing&Packaging 8.55 41.27M - 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۶
Marsa Marsa Alam Tourism 0.61 37.82M - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Arabia Land Reclamation 8.26 32.51M - 8.26 8.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Bitumode 3.12 32.40M - 3.12 3.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Ahram Co. 7.3 30.50M - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Int Co Invest&Development 7.4 28.94M - 7.4 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Kahera El Watania Inv 3.93 27.32M - 3.93 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
GMC Group 0.527 26.25M - 0.527 0.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی