شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0637
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:36:05
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.02%)
نوسان سالیانه

EGX 100

9,455
قیمت روز
30 (0.32%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:31:16
4,444 (31.97%)
تغییر ۳ ماهه
4,926 (34.25%)
تغییر ۶ ماهه
5,711 (37.66%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Osool ESB Securities Broker 6.23 336.30M - 5.61 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Alexandria Flour Mills 9.89 335.66M - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Electro Cable 1.385 325.30M - 1.385 1.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Nozha Int Hospital 47 325.20M - 45.5 47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Delta Insurance 20.9 320.54M - 20.7 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Egyptian Satellite 5.22 310.99M - 5.22 5.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Prime Holding 3.6 304.44M - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۰۴
AJWA Food Industries 3.03 279.72M - 3.03 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Ahli Inv&Develop 6.05 276.30M - 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Alexandria Medical Center 20.25 272.76M - 18 20.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Egyptian Transport & Commercial Services 8.3 266.83M - 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Al Tawfeek Financial 3.58 260.55M - 3.58 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Faisal Islamic Bank - USD 1.083 259.06M - 1.083 1.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Modern Shorouk 20.82 258.79M - 20.82 20.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Egyptians Housing Develop 2.74 252.00M - 2.74 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Ascom 6.82 246.33M - 6.82 6.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Al Ezz 23.07 239.32M - 23.07 23.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Egyptians Abroad 2.7 239.25M - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
APSW 2.16 238.20M - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Universal Co Packaging 2.2 234.75M - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Delta Construction&Rebuilding 5 212.13M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Egyptian Gulf Bank 0.5 210.09M - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
EASB 0.463 203.88M - 0.463 0.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
ARAB DAIRY 5.42 203.20M - 5 5.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
United Arab Shipping 0.619 202.36M - 0.619 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Arabia Inv Development - Cash 0.277 199.76M - 0.277 0.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Sharm Dreams Co. 3.77 195.29M - 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Giza General Contracting 0.925 194.84M - 0.925 0.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Nile Pharma 23.63 176.33M - 23.63 23.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Extracted Oils 1.191 170.70M - 1.191 1.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Ismailia Develop&RE 4.28 169.40M - 4.28 4.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Kafr El Zayat Pesticides 20.52 161.57M - 20.52 20.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Ceramic&Porcelain 2.8 157.67M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Misr Oils & Soap 17 155.81M - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۶
Int Agricultural Products 2.5 141.02M - 2.5 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Rubex Plastics 5.22 135.82M - 5.22 5.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Wadi Co. 6.6 131.10M - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Memphis Pharma 10.1 131.04M - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Ismailia Misr Poultry 2.88 123.80M - 2.88 2.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Mansourah Poultry 4.06 120.12M - 4.06 4.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی