شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0628
قیمت روز
0 (0.48%)
تغییر روزانه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:25:57
0 (2.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.02%)
نوسان سالیانه

EGX 100

10,339
قیمت روز
111 (1.09%)
تغییر روزانه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:31:12
1,951 (15.88%)
تغییر ۳ ماهه
3,199 (23.63%)
تغییر ۶ ماهه
3,352 (24.48%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Souhag National Food Industries 3.8 - - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Holding Company for Fin Investments 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
APSW 2.16 238.20M - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
DAPH 13.43 520.00M - 13.43 13.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
RTVC 2.4 1.15B - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Ascom 6.82 246.33M - 6.82 6.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Al Ezz 23.07 239.32M - 23.07 23.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Bitumode 3.12 32.40M - 3.12 3.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Shams 2.54 404.88M - 2.54 2.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
SPINALEX 1.603 448.03M - 1.603 1.603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Egypt Gas 52.5 533.50M - 52.5 52.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Misr Duty 7 664.15M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Arab Pharma 46.05 93.39M - 46.05 46.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Delta Sugar 10.2 2.38B - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Misr Cement 7.9 1.71B - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Misr Hotels 15.85 600.00M - 15.85 15.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Nile Pharma 23.63 176.33M - 23.63 23.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Rakta Paper 5.69 80.70M - 5.69 5.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Suez Cement 8.16 2.01B - 8.16 8.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Lecico Egypt 2.54 498.40M - 2.54 2.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Raya Holding 4.8 790.97M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Sinai Cement 6.49 883.40M - 6.49 6.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Torah Cement 7 1.06B - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Zahraa Maadi 7.33 592.31M - 7.33 7.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
BPE Financial 7.18 1.03B - 7.18 7.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Cairo Poultry 4.2 1.40B - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Electro Cable 1.385 325.30M - 1.385 1.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Ceramica Remas 1.45 380.26M - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Extracted Oils 1.191 170.70M - 1.191 1.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Modern Shorouk 20.82 258.79M - 20.82 20.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Pyramisa Hotels 23 595.20M - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Suez Canal Bank 7.17 668.89M - 7.17 7.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Egyptians Abroad 2.7 239.25M - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Sharm Dreams Co. 3.77 195.29M - 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Alexandria Pharma 106.7 627.66M - 106.7 106.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Cairo Oils & Soap 12.68 475.22M - 12.68 12.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Ceramic&Porcelain 2.8 157.67M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Kahera Housing 11.8 1.04B - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Shams Pyramids 2.708 56.90M - 2.708 2.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Mena Touristic&RE 3.13 102.00M - 3.13 3.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی