شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0637
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:36:05
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.02%)
نوسان سالیانه

EGX 100

9,455
قیمت روز
30 (0.32%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:31:16
4,444 (31.97%)
تغییر ۳ ماهه
4,926 (34.25%)
تغییر ۶ ماهه
5,711 (37.66%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sinai Cement 6.49 883.40M - 6.49 6.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Golden Pyramids Plaza 1.521 878.52M - 1.521 1.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Middle Egypt Flour Mills 27.5 878.52M - 27.5 27.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Misr Beni Suef Cement 15.25 840.06M - 15.25 16.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Raya Holding 4.8 790.97M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
United Housing&Develop 3.08 770.77M - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Egyptian Financial&Industrial 10.87 697.81M - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Suez Canal Bank 7.17 668.89M - 7.17 7.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Misr Duty 7 664.15M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
General Silos&Storage 37.01 656.25M - 37.01 37.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Alexandria Pharma 106.7 627.66M - 106.7 106.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Saeed Contracting & RE Inv 0.549 627.00M - 0.549 0.549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Egyptian Media Production City 4.43 615.15M - 4.43 4.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Misr Hotels 15.85 600.00M - 15.85 15.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Pyramisa Hotels 23 595.20M - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Zahraa Maadi 7.33 592.31M - 7.33 7.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Misr National Steel 0.704 568.80M - 0.704 0.704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Egypt Gas 52.5 533.50M - 52.5 52.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Cairo Pharma 37.5 528.75M - 37.5 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Mohandes Insurance 9.92 522.59M - 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
DAPH 13.43 520.00M - 13.43 13.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
East Delta Flour Mills 100 513.99M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Lecico Egypt 2.54 498.40M - 2.54 2.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Reacap Financial Invest 4.36 497.00M - 4.36 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Arab Moltaka Invest 11.21 494.52M - 11.21 11.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Raya Contact Center 5.8 492.90M - 5.8 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Cairo Oils & Soap 12.68 475.22M - 12.68 12.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Nasr Clothing & Textiles 0.753 473.23M - 0.753 0.753 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Middle East Glass 7.99 462.98M - 7.99 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Acrow Misr 14 461.01M - 13 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
Minapharm Pharma 84.95 456.24M - 84.95 93.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
SPINALEX 1.603 448.03M - 1.603 1.603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Egyptian Kuwaiti Hld 1.27 418.28M - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Shams 2.54 404.88M - 2.54 2.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
North Cairo Mills 15.1 399.34M - 15.1 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Porto Group Holding SAE 0.59 383.98M - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Ceramica Remas 1.45 380.26M - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Al Arafa Inv 0.121 371.28M - 0.121 0.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Egyptian Starch&Glucose 9.45 370.10M - 9.45 9.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Upper Egypt Flour Mills 93 349.91M - 92.01 93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۱۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی