شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0628
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ تیر ۱۳۹۹
ساعت 19:29:52
0 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.97%)
نوسان سالیانه

EGX 100

11,008
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ تیر ۱۳۹۹
ساعت 17:31:18
550 (5.26%)
تغییر ۳ ماهه
2,749 (19.98%)
تغییر ۶ ماهه
2,664 (19.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vodafone Egypt Telecom 161.5 38.76B - 161.5 161.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Orascom Construction Ltd 68 8.39B - 68 69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Oriental Weavers 6.1 3.76B - 5.95 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۳۶
Cleopatra Hospital 5.01 8.02B - 5.01 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۳۶
Sarwa Capital 3.75 4.49B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۳:۳۵
Alexandria Cement 5.61 2.72B - 5.61 5.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۱۴:۳۵
National Bank of Kuwait 34.24 4.88B - 32.99 34.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۰:۳۶
Faisal Islamic Bank - USD 1.023 4.02B - 1.023 1.023 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۴۰
Canal Shipping Agencies 10.53 2.13B - 10.53 10.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۲:۵۲
Orascom Telecom Media&Tech 0.38 2.02B - 0.38 0.383 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۱۴:۴۳
Cairo Poultry 3.92 1.88B - 3.92 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۳۶
SCTS 40 3.82B - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۴۱
Al Baraka Bank 8.9 1.97B - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۴۵
Abu Dhabi Islamic Bank 9.8 1.96B - 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۵
Egyptian Int Tourism 13.76 6.11B - 13.76 13.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۷:۵۹
Arabian Food Industries Co 6.3 1.78B - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۲:۴۰
Amer Group Holding 0.507 2.24B - 0.507 0.507 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۵۴
Egyptian Tourism Resorts 2.37 2.45B - 2.37 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۵۳
BIG 0.719 - - 0.719 0.719 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
AALR 10.75 72.13M - 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
EASB 0.463 203.88M - 0.463 0.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
EDBM 1.821 47.10M - 1.821 1.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
EIUD 0.81 56.81M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
GIHD 5.78 44.67M - 5.78 5.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
ICFC 0.924 - - 0.924 0.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
ICMI 0.594 - - 0.594 0.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
SAIB 4.9 115.53M - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
ALICO 0.394 73.50M - 0.394 0.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
UTOPIA 5.52 - - 5.52 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Difco 2 1.597 - - 1.597 1.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Orouba 0.559 - - 0.559 0.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
GMC Group 0.527 26.25M - 0.527 0.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Wadi Co. 6.6 131.10M - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Misr Kuwait 0.9 11.04B - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Al Arafa Inv 0.121 371.28M - 0.121 0.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Arab Develop 0.388 - - 0.388 0.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
El Ahram Co. 7.3 30.50M - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Genial Tours 1.62 - - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Pharaoh tech 16.26 - - 16.26 16.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Univert Food 0.974 - - 0.974 0.974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی