شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0634
قیمت روز
0 (0.47%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 18:43:39
0 (1.77%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.50%)
نوسان سالیانه

EGX 100

9,841
قیمت روز
394 (4.17%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:31:00
3,372 (25.52%)
تغییر ۳ ماهه
4,591 (31.81%)
تغییر ۶ ماهه
5,295 (34.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 60.85 89.39B 59.69 59.69 60.85 3.59 6.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Qatar Natl Bank 40.25 39.42B - 40.25 40.25 0.19 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Vodafone Egypt Telecom 155 37.20B - 155 155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Eastern Tobacco 12.5 28.13B 12.55 12.5 12.55 0.20 1.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Global Telecom 4.9 23.13B - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Abou Kir Fertilizers 15.7 19.81B 15.4 15.4 15.7 0.36 2.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
El Sewedy Electric 9.02 19.69B 8.95 8.95 9.02 0.41 4.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Telecom Egypt 9.89 16.88B 9.78 9.78 9.89 0.29 3.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Emaar Misr for Development SAE 2.68 12.14B 2.61 2.61 2.68 0.12 4.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
EL Ezz Aldekhela Steel 470 12.00B 463.99 463.99 470 20.00 4.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Misr Kuwait 0.9 11.04B - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
T M G Holding 5.19 10.71B 5.06 5.06 5.19 0.31 6.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Orascom Construction Ltd 67 10.12B 65 65 67 2.98 4.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Alexandria Containers&goods 6.72 10.01B 6.8 6.72 6.8 0.22 3.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Misr Fertilizers 41.5 9.51B - 41.5 41.5 1.50 3.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۳۹
Credit Agricole Egypt 29 9.02B 29.49 29 29.49 0.50 1.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Hermes Holding Co 10.13 7.79B 10.04 10.04 10.13 0.69 7.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Cleopatra Hospital 4.67 7.47B 4.5 4.5 4.67 0.31 7.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Edita Food 10.25 7.43B 10.2 10.2 10.25 0.75 7.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۳۷
Ibnsina Pharma 7.9 6.48B 7.89 7.89 7.9 0.10 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۳۷
NHPS 32.5 6.45B - 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Fawry Banking and Payment 9.1 6.27B - 9.1 9.1 0.20 2.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۳۷
Dice Sport&Casual Wear 0.93 6.11B - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Faisal Islamic Bank of Egypt 13.5 5.92B - 13.5 13.5 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Juhayna Food 6.12 5.76B 6 6 6.12 0.51 9.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
EIPICO 56 5.55B 57.8 56 57.8 0.50 0.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
National Bank of Kuwait 37 5.55B - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۱۷:۳۴
Egyptian Int Tourism 13.76 5.50B - 13.76 13.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۷:۵۹
Cairo Invest RE 9.8 5.37B - 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Heliopolis Housing 3.82 5.10B 3.77 3.77 3.82 0.24 6.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Medinet Nasr Housing 2.97 4.28B 2.92 2.92 2.97 0.17 5.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Housing&Develop Bank 32.15 4.07B 32.85 32.15 32.85 0.15 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
MM Group 6.4 3.96B - 6.4 6.4 0.30 4.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۳۹
Egypt Aluminum 9.45 3.90B 9.25 9.25 9.45 0.60 6.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
SCTS 41.5 3.77B - 41.5 41.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Egyptian Iron&Steel 2.15 3.75B - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Oriental Weavers 5.47 3.64B 5.3 5.3 5.47 0.29 5.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Palm Hills Develop 1.16 3.62B 1.09 1.09 1.16 0.10 9.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Sarwa Capital 3 3.59B 3.09 3 3.09 0.12 4.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۳۷
SODIC 10.2 3.56B 10.19 10.19 10.2 0.70 7.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی