مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0639
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ آذر ۱۴۰۰
ساعت 11:44:34
0 (0.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.16%)
نوسان سالیانه

EGX 100

11,401
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ آذر ۱۴۰۰
ساعت 16:40:44
337 (3.05%)
تغییر ۳ ماهه
1,279 (12.63%)
تغییر ۶ ماهه
376 (3.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 51.2 100.88B 51.2 50.9 51.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Qatar Natl Bank 15.75 33.94B 15.75 15.75 15.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Vodafone Egypt Telecom 122 29.28B 122 122 122 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۴۸
E-finance 17.94 28.70B 17.94 17.9 18.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Telecom Egypt 14.88 25.40B 14.88 14.88 14.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Orange Egypt 10.51 24.82B 10.51 10.51 10.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ساعت ۱۷:۴۱
Eastern Tobacco 11.11 24.76B 11.11 11.11 11.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Abou Kir Fertilizers 18.7 23.60B 18.7 18.7 18.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۷:۲۳
Misr Fertilizers 96 22.00B 96 95.79 96.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Fawry Banking and Payment 12.4 21.17B 12.4 12.32 12.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
El Sewedy Electric 8.5 18.57B 8.5 8.48 8.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۷:۲۳
T M G Holding 8.28 17.09B 8.28 8.18 8.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Global Telecom 4.68 16.29B 4.68 4.68 4.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۴۹
Hermes Holding Co 14.33 13.22B 14.33 14.2 14.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Emaar Misr for Development SAE 2.69 12.18B 2.69 2.6 2.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Alexandria Containers&goods 7.78 11.59B 7.78 7.69 7.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Misr Kuwait 0.9 11.04B 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
National Bank of Kuwait 18.9 9.45B 18.9 18.9 18.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۵:۲۶
Credit Agricole Egypt 28.65 8.91B 28.65 28.5 28.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
EL Ezz Aldekhela Steel 455 8.87B 455 455 455 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۷:۲۳
Egypt Aluminum 21.13 8.72B 21.13 21.1 21.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Cairo Invest RE 14.37 8.37B 14.37 14 14.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Orascom Construction Ltd 71.48 8.25B 71.48 70.73 72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Heliopolis Housing 5.62 7.50B 5.62 5.08 5.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Cleopatra Hospital 4.55 7.20B 4.55 4.5 4.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۲۲
SODIC 19.75 7.03B 19.75 19.6 19.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Ezz Steel 13.04 6.95B 13.04 12.95 13.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Faisal Islamic Bank of Egypt 13.36 6.74B 13.36 13.25 13.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Juhayna Food 7 6.59B 7 7 7.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
NHPS 32.5 6.45B 32.5 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Orascom Hotels 5.6 6.33B 5.6 5.6 5.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Pioneers Holding 5.91 6.23B 5.91 5.9 5.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
Housing&Develop Bank 40 6.07B 40 39.06 40 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۷:۲۳
MM Group 6.24 6.03B 6.24 6.23 6.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Edita Food 8.2 5.93B 8.2 8.16 8.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۷:۲۳
Oriental Weavers 8.5 5.65B 8.5 8.5 8.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Palm Hills Develop 1.823 5.54B 1.823 1.81 1.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۲۶
Raya Holding 2.49 5.33B 2.49 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۷:۲۳
Sarwa Capital 4.15 4.97B 4.15 4.13 4.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۴۹
Egyptian Int Tourism 12.39 4.96B 12.39 12.39 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی