مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.064
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 18:31:09
0 (0.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.95%)
نوسان سالیانه

EGX 100

10,116
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:31:39
1,338 (11.68%)
تغییر ۳ ماهه
1,207 (10.66%)
تغییر ۶ ماهه
227 (2.19%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 53.99 79.32B 53.99 53.99 53.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۶
Vodafone Egypt Telecom 158.96 38.15B 158.96 158.96 158.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Qatar Natl Bank 16.69 35.96B 16.69 16.69 16.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Fawry Banking and Payment 39.52 33.96B 39.52 39 39.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۶
Orange Egypt 18.91 31.06B 18.91 18.91 18.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Eastern Tobacco 11.25 25.31B 11.25 11.25 11.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Abou Kir Fertilizers 19.76 24.93B 19.76 19.6 19.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Telecom Egypt 11.1 18.95B 11.1 11.1 11.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Global Telecom 3.94 18.27B 3.94 3.94 3.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
El Sewedy Electric 7.6 16.50B 7.6 7.6 7.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Misr Fertilizers 69 15.81B 69 69 69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۶
T M G Holding 5.61 11.58B 5.61 5.61 5.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Misr Kuwait 0.9 11.04B 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Hermes Holding Co 14.01 10.77B 14.01 14.01 14.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Orascom Construction Ltd 85.04 10.34B 85.04 85.04 85.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Alexandria Containers&goods 6.71 10.00B 6.71 6.71 6.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Emaar Misr for Development SAE 2.18 9.87B 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Cleopatra Hospital 4.6 7.36B 4.6 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۶
Faisal Islamic Bank of Egypt 9.52 7.24B 9.52 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Credit Agricole Egypt 22 6.84B 22 22 22.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
MM Group 8.6 6.65B 8.6 8.2 8.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Cairo Invest RE 12.01 6.58B 12.01 12.01 12.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
NHPS 32.5 6.45B 32.5 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
EL Ezz Aldekhela Steel 329.99 6.44B 329.99 329.99 340 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Orascom Hotels 5.2 5.88B 5.2 5.2 5.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Heliopolis Housing 4.4 5.87B 4.4 4.4 4.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Raya Holding 2.71 5.81B 2.71 2.71 2.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
SODIC 15.8 5.63B 15.8 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Edita Food 7.7 5.57B 7.7 7.7 8.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
National Bank of Kuwait 35.39 5.31B 35.39 35.39 35.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Medinet Nasr Housing 3.65 5.26B 3.65 3.65 3.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Sidi Kerir 9.9 5.20B 9.9 10.14 9.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Juhayna Food 5.5 5.18B 5.5 5.5 5.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Egyptian Int Tourism 12.39 4.96B 12.39 12.39 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Palm Hills Develop 1.6 4.93B 1.6 1.6 1.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Ezz Steel 9.02 4.81B 9.02 9.02 9.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Egypt Aluminum 11.6 4.79B 11.6 11.6 12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Oriental Weavers 7.18 4.78B 7.18 7.18 7.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Sarwa Capital 3.75 4.49B 3.75 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Housing&Develop Bank 34.1 4.31B 34.1 34.1 34.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی