شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0634
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 19:04:37
0 (2.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.01%)
نوسان سالیانه

EGX 100

13,769
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:34:30
437 (3.07%)
تغییر ۳ ماهه
127 (0.93%)
تغییر ۶ ماهه
286 (2.12%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 84.8 99.93B - 84.2 84.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Eastern Tobacco 15.07 52.49B - 15.07 15.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Qatar Natl Bank 51.01 45.42B - 49 51.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
El Sewedy Electric 10.91 44.83B - 10.91 10.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Abou Kir Fertilizers 20.2 36.54B - 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Orascom Construction Ltd 98.9 33.50B - 96.26 98.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۴
Vodafone Egypt Telecom 63.5 28.17B - 63.5 63.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
Telecom Egypt 9.5 24.09B - 9.5 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
T M G Holding 8.3 24.02B - 8.24 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Misr Fertilizers 57.05 23.85B - 57.03 57.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۴
Alexandria Containers&goods 10.7 23.56B - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Global Telecom 4.97 22.65B 4.87 4.87 4.97 0.12 2.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
Emaar Misr for Development SAE 2.91 19.75B - 2.89 2.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۴
Orange Egypt 15.5 19.31B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۴
Ezz Steel 8.65 15.85B - 8.65 8.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Alexandria Mineral Oils 3.42 15.21B - 3.42 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Egypt Aluminum 14.5 15.08B - 14.5 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
EL Ezz Aldekhela Steel 540 14.67B - 540 542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Hermes Holding Co 16.11 14.15B - 16.11 16.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Sidi Kerir 8.54 13.72B - 8.54 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Edita Food 14.8 13.42B - 14.8 14.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
Credit Agricole 39.5 13.38B - 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Heliopolis Housing 22.26 12.69B - 22.26 22.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Juhayna Food 9 11.30B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
EIPICO 65 10.71B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۱۸
Medinet Nasr Housing 4.9 10.60B - 4.83 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Palm Hills Develop 1.625 10.48B - 1.62 1.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Ibnsina Pharma 9.05 8.16B - 9.05 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۴
SODIC 13.15 8.04B - 13.15 13.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Orascom Hotels 6.34 7.25B - 6.34 6.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Housing&Develop Bank 44.99 7.10B - 44.99 44.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Citadel Capital - CS 2.28 7.03B - 2.27 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Egyptian Iron&Steel 2.09 6.63B - 2.09 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
GB AUTO 3.6 6.29B - 3.6 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Cleopatra Hospital 6.01 6.26B - 5.91 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۴
Pioneers Holding 4.91 5.95B - 4.91 4.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
MM Group 9.76 5.94B - 9.76 9.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
National Bank of Kuwait 39.85 5.78B - 39.85 39.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Oriental Weavers 10.5 5.47B - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
CI Capital 4.5 4.62B - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۴