شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0627
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
ساعت 20:50:51
0 (1.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.33%)
نوسان سالیانه

EGX 100

10,957
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
ساعت 23:31:27
720 (7.03%)
تغییر ۳ ماهه
2,846 (20.62%)
تغییر ۶ ماهه
2,857 (20.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Faisal Islamic Bank of Egypt 10.46 4.59B - 10.46 10.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Kima 4.01 3.56B - 4.01 4.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
SODIC 10.8 3.79B - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
Ezz Steel 6.03 3.27B - 6.03 6.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
Juhayna Food 8.09 7.59B - 8.09 8.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
T M G Holding 6.21 12.71B - 6.21 6.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
Telecom Egypt 13.75 23.40B - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
Egypt Aluminum 12.03 4.84B - 12.03 12.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
Qatar Natl Bank 16.2 34.26B - 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
Oriental Weavers 5.71 3.76B - 5.71 5.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
Pioneers Holding 3.67 3.44B - 3.67 3.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
El Sewedy Electric 6.85 14.96B - 6.85 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
Heliopolis Housing 6 8.05B - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
Palm Hills Develop 1.349 4.02B - 1.349 1.349 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
Commercial Int Bank 66.31 97.41B - 66.31 66.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
Egyptian Iron&Steel 2.53 2.52B - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
Citadel Capital - CS 1.37 3.96B - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
Medinet Nasr Housing 3.08 4.36B - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
Credit Agricole Egypt 28.7 9.00B - 28.7 28.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
EL Ezz Aldekhela Steel 350 6.84B - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
Orascom Construction Ltd 67.05 8.40B - 67.05 67.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۵
CI Capital 3.77 3.77B - 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۰:۳۴
Fawry Banking and Payment 17.72 12.48B - 17.72 17.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۰:۳۴
Obour Land 6.71 2.68B - 6.5 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۷
Cleopatra Hospital 4.88 7.81B - 4.85 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۷
MM Group 8.85 5.48B - 8.4 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۱:۳۶
Misr Fertilizers 44.5 10.20B - 43.21 44.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۱:۳۶
EDBE 9.35 2.51B - 9.1 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۳۶
EIPICO 51.25 5.21B - 51.25 53.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۳۶
Sidi Kerir 5.95 3.10B - 5.89 5.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۳۶
Orascom Hotels 4.11 4.65B - 4.09 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۳۶
Eastern Tobacco 12.4 27.90B - 12.25 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۳۶
Hermes Holding Co 14 10.75B - 14 14.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۳۶
Abou Kir Fertilizers 15 18.81B - 14.97 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۳۶
Housing&Develop Bank 36.03 4.67B - 35.99 36.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۳۶
Alexandria Mineral Oils 2.3 2.95B - 2.29 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۳۶
Alexandria Containers&goods 8.49 12.57B - 8.49 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۳۶
Sarwa Capital 3.9 4.67B - 3.8 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۳۵
Tenth of Ramadan 4.11 3.14B - 4.03 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۳۵
Edita Food 9.1 6.60B - 9.1 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی