مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0639
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 18:56:22
0 (0.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.91%)
نوسان سالیانه

EGX 100

10,719
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 17:34:36
206 (1.96%)
تغییر ۳ ماهه
880 (7.59%)
تغییر ۶ ماهه
15 (0.14%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 57.62 85.25B 57.62 57.6 57.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Qatar Natl Bank 16.65 34.82B 16.65 16.65 16.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۹
Fawry Banking and Payment 18.05 31.00B 18.05 18.05 18.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Vodafone Egypt Telecom 122 29.28B 122 122 122 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۴۸
Eastern Tobacco 11.67 25.78B 11.67 11.65 11.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Orange Egypt 15.2 24.82B 15.2 15.2 15.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۴۷
Abou Kir Fertilizers 19.65 24.71B 19.65 19.5 19.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Telecom Egypt 14.5 24.33B 14.5 14.3 14.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
El Sewedy Electric 8.51 18.61B 8.51 8.51 8.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Misr Fertilizers 78.99 17.91B 78.99 77.4 78.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Global Telecom 3.01 16.29B 3.01 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۹
Alexandria Containers&goods 10.21 15.46B 10.21 10.21 10.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
T M G Holding 6.95 14.38B 6.95 6.9 6.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Misr Kuwait 0.9 11.04B 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Emaar Misr for Development SAE 2.35 10.78B 2.35 2.35 2.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۹
Hermes Holding Co 11.47 10.63B 11.47 11.43 11.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Orascom Construction Ltd 71.7 9.18B 71.7 71.5 71.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Egypt Aluminum 21.55 8.86B 21.55 21.1 21.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Zahraa Maadi 31.85 8.38B 31.85 29.3 32.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Ezz Steel 15.46 8.37B 15.46 15.42 15.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
EL Ezz Aldekhela Steel 425 8.29B 425 423.44 425 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۹
MM Group 7.75 7.57B 7.75 7.74 7.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Credit Agricole Egypt 23.82 7.48B 23.82 23.82 24.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Cleopatra Hospital 4.5 7.17B 4.5 4.46 4.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Cairo Invest RE 11.3 6.70B 11.3 11.3 11.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Faisal Islamic Bank of Egypt 12.62 6.62B 12.62 12.62 12.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۹
Sidi Kerir 12.59 6.62B 12.59 12.45 12.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
National Bank of Kuwait 12.8 6.48B 12.8 12.72 13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
NHPS 32.5 6.45B 32.5 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Heliopolis Housing 4.73 6.36B 4.73 4.73 4.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Raya Holding 2.9 6.17B 2.9 2.85 2.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Edita Food 8.1 5.75B 8.1 7.93 8.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Orascom Hotels 5.05 5.69B 5.05 5 5.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
SODIC 15.8 5.65B 15.8 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۹
Egyptian Int Tourism 12.39 5.50B 12.39 12.39 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Palm Hills Develop 1.79 5.47B 1.79 1.784 1.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۹
Pioneers Holding 5.24 5.47B 5.24 5.05 5.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Oriental Weavers 8.2 5.43B 8.2 8.15 8.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Housing&Develop Bank 34.8 5.35B 34.8 34.8 37.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Juhayna Food 5.7 5.28B 5.7 5.56 5.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی