خبر
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0407
قیمت روز
0 (0.25%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 19:09:19
0 (21.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (24.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (35.86%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,838
قیمت روز
51 (0.35%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 16:35:21
4,573 (44.55%)
تغییر ۳ ماهه
4,602 (44.96%)
تغییر ۶ ماهه
3,387 (29.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Credit Agricole Egypt 8.6 745.76B 8.7 8.59 8.7 0.06 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Commercial Int Bank 45.8 136.87B 45.61 45 45.8 0.09 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Abou Kir Fertilizers 38.89 47.37B 38.75 37.58 38.89 1.35 3.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Telecom Egypt 24.45 41.65B 24.5 24.45 24.67 0.14 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Qatar Natl Bank 17.95 39.13B 18.1 17.95 18.23 0.16 0.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
E-finance 18.51 35.13B 18.5 18.5 18.59 0.49 2.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Misr Fertilizers 143.99 32.35B 144.9 140.99 144.9 2.81 1.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Eastern Tobacco 13.99 31.11B 13.95 13.6 13.99 0.11 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Vodafone Egypt Telecom 122 29.28B 122 122 122 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Alexandria Containers&goods 18.08 27.01B 18.1 18.08 18.15 0.04 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
El Sewedy Electric 12.54 25.52B 12.5 11.7 12.54 0.71 6.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Orange Egypt 10.51 24.82B 10.51 10.51 10.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Global Telecom 1.86 23.98B 1.86 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۷
Hermes Holding Co 17.7 20.53B 17.55 17.4 17.7 0.25 1.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
T M G Holding 9.65 19.81B 9.75 9.55 9.75 0.04 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Fawry Banking and Payment 5.11 17.30B 5.12 5.11 5.17 0.12 2.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Faisal Islamic Bank of Egypt 23 15.15B 22.82 22.65 23 0.20 0.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
EL Ezz Aldekhela Steel 775.43 15.09B 780 775.43 797 1.68 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Emaar Misr for Development SAE 3.23 14.72B 3.24 3.23 3.24 0.02 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Egypt Aluminum 29.33 12.05B 29.25 29.16 29.33 0.07 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Orascom Construction Ltd 84.01 11.40B 84 83 84.01 0.31 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Ezz Steel 19.49 10.61B 19.9 19.49 19.9 0.38 1.95% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Heliopolis Housing 7.4 10.04B 7.44 7.4 7.5 0.12 1.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Edita Food 12.8 9.45B 13 12.8 13 0.31 2.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۵۰
Housing&Develop Bank 16.84 8.87B 17 16.8 17 0.07 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Cairo Invest RE 14.01 8.13B 14.2 14.01 14.2 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Orascom Hotels 6.94 7.89B 6.94 6.94 6.94 0.06 0.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Alexandria Mineral Oils 6.16 7.39B 5.74 5.74 6.16 0.44 7.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۵۰
Kima 6.22 7.17B 6.24 6.07 6.24 0.18 2.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Sidi Kerir 12.11 7.09B 12.19 11.24 12.19 0.86 7.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Medinet Nasr Housing 3.37 7.08B 3.4 3.37 3.4 0.02 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Cleopatra Hospital 4.85 7.04B 4.8 4.64 4.85 0.12 2.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Juhayna Food 7.29 6.87B 7.3 7.29 7.3 0.06 0.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
National Bank of Kuwait 13 6.50B 13 13 13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۷
Egyptian Iron&Steel 6.35 6.20B 6.35 6.35 6.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۷
Raya Holding 2.7 5.92B 2.76 2.7 2.8 0.06 2.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
EDBE 11.12 5.90B 11.11 11.11 11.31 0.07 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Al Baraka Bank 8.07 5.89B 8.12 8.07 8.14 0.03 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Oriental Weavers 8.9 5.89B 9.05 8.9 9.15 0.36 4.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
CI Capital 5.67 5.67B 5.65 5.65 5.67 0.01 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۵۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین