شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.158
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:21:22
0 (8.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

296
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:39
20 (7.25%)
تغییر ۳ ماهه
44 (17.46%)
تغییر ۶ ماهه
66 (28.70%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,801
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:03:53
250 (16.16%)
تغییر ۳ ماهه
139 (8.37%)
تغییر ۶ ماهه
375 (26.26%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DLH 1.49 76.78M - 1.49 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
DSV 898.4 201.12B - 889.8 903 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
G4S 11.99 18.74B - 11.95 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
RTX 252 2.04B - 233 254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
UIE 1290 4.35B - 1290 1310 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Ambu 228.9 56.51B - 223.5 229.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
DFDS 199.4 11.41B - 196.5 199.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Tryg 189.5 57.18B - 187.3 189.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Ossur 44.1 18.60B - 44 44.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
cBrain 96.4 1.92B - 94.6 96.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Genmab 2252 146.84B - 2189 2252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Jeudan 237 13.14B - 235 240 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
SAS AB 5.65 6.27B - 5.63 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Brondby 0.409 233.27M - 0.409 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Pandora 402.2 36.87B - 402.2 406.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Solar B 261 1.90B - 260.5 262 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Sydbank 121.7 7.18B - 120.9 121.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Lundbeck 235.1 46.71B - 231.7 235.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Nordicom 8.75 589.70M - 8.65 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Schouw&Co 523 12.54B - 515 523 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Alm. Brand 65.7 10.14B - 65 65.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
ChemoMetec 370 6.44B - 363.5 370 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
D/S Norden 95.3 3.72B - 95.3 97.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Hojgaard B 112 1.22B - 112 113.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Jyske Bank 202.7 14.73B - 201.9 202.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Roblon A/S 180 321.87M - 178 180.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Blue Vision 1.83 29.11M - 1.83 1.995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Carlsberg B 928 133.26B - 926 931 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Chr. Hansen 714.8 94.13B - 714.8 717.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Danske Bank 102.8 87.65B - 101.1 103.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
FLSmidth&Co 189 9.46B - 188.2 189.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
NKT Holding 185.7 5.99B - 180.2 185.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Nordea Bank 49.9 201.13B - 48.96 49.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
North Media 58.4 1.05B - 57.6 58.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Novozymes B 378.8 104.30B - 378.8 381.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Simcorp A/S 745.5 29.60B - 740 746 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Vestas Wind 833.2 161.41B - 815.2 833.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
ALK-Abello B 1815 19.81B - 1797 1815 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Bang&Olufsen 12 1.41B - 12 12.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
GN Store Nord 396.5 51.05B - 387.8 396.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی