خبر
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.133
قیمت روز
0 (1.05%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 22:46:39
0 (3.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.69%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

303
قیمت روز
2 (0.66%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 15:02:53
6 (1.94%)
تغییر ۳ ماهه
7 (2.26%)
تغییر ۶ ماهه
35 (13.06%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

2,178
قیمت روز
24 (1.12%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 19:19:54
132 (5.70%)
تغییر ۳ ماهه
351 (13.89%)
تغییر ۶ ماهه
199 (8.36%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 792.9 1.80T 796.1 790.6 796.1 7.10 0.90% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Oersted 619.6 260.04B 620.5 619.6 625.6 17.60 2.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Moller Maersk B 14300 257.70B 14415 14285 14415 575.00 4.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Moller Maersk A 13680 246.11B 13770 13680 13770 570.00 4.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Nordea Bank 65.89 243.94B 66.52 65.89 66.63 0.98 1.49% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
DSV 914.6 204.04B 920.8 914.6 925.4 33.20 3.63% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Genmab 2660 173.97B 2687 2660 2688 10.00 0.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Coloplast 783.4 165.85B 788.4 783.4 790 15.20 1.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Carlsberg A 1055 146.24B 1055 1055 1055 10.00 0.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۳
Vestas Wind 143.6 145.01B 145 143.6 149.6 5.50 3.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Carlsberg B 913.8 126.84B 928.8 913.8 928.8 9.20 1.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Novozymes B 397.9 110.11B 399.2 397.9 399.2 2.80 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Tryg 161 103.23B 161.5 161 161.5 0.30 0.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Danske Bank 91.5 78.15B 92.8 91.5 93.3 2.20 2.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Chr. Hansen 387.1 51.05B 392.3 387.1 392.8 7.80 2.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Kobenhavns Lufthavne 6060 48.50B 6000 6000 6060 160.00 2.64% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
William Demant 193.2 42.64B 195.8 193.2 195.8 4.50 2.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Pandora 379.3 34.54B 386.1 379.3 387.2 10.90 2.87% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Lundbeck 172.7 34.31B 172.7 172.7 173.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ساعت ۲۱:۵۶
Topdanmark A/S 368.6 32.55B 371.6 367.8 371.6 0.80 0.22% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
ALK-Abello B 127 28.01B 127 127 127 1.00 0.79% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۳
Rockwool Int. B 1223 26.42B 1252 1223 1266 67.00 5.48% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Rockwool Int. A 1214 26.31B 1254 1214 1266 70.00 5.77% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Jyske Bank 394.6 25.32B 397.7 394.6 397.7 5.80 1.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Royal Unibrew 499 24.71B 508 499 508 8.00 1.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
H Lundbeck B 24.24 24.35B 24.14 24.14 24.47 0.56 2.31% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
H Lundbeck B 22.79 24.35B 22.75 22.75 23.12 0.64 2.81% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
ISS A/S 119.6 22.08B 121.6 119.6 121.6 2.50 2.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Ringkjoebing Landbobank 805 22.08B 819 805 819 18.00 2.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Simcorp A/S 446.2 17.48B 450.8 446.2 454.2 9.50 2.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Ambu 67 17.07B 68.9 67 69.4 2.50 3.73% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
NKT Holding 378 16.22B 384.6 378 384.6 10.40 2.75% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
GN Store Nord 124.5 16.02B 128.1 124.5 129.9 12.30 9.88% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Maersk Drilling 372 15.40B 372 362 372 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۰:۳۳
Bavarian Nordic 217.5 15.40B 223.6 217.5 225.5 13.10 6.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Jeudan 266 14.73B 266 266 269 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۱:۲۹
Alm. Brand 9.39 14.53B 9.63 9.39 9.63 0.24 2.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Ossur 32.3 13.57B 32.2 31.6 32.3 0.60 1.89% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Netcompany 260.8 12.78B 262.2 260.8 266.6 5.20 1.99% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
Torm A 142.6 12.30B 139.4 139.4 142.6 8.10 5.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۵۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین