دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1631
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:15:25
0 (1.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

271
قیمت روز
3 (1.11%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:02:25
16 (6.27%)
تغییر ۳ ماهه
5 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.37%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

2,327
قیمت روز
18 (0.78%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:12:50
274 (13.37%)
تغییر ۳ ماهه
324 (16.17%)
تغییر ۶ ماهه
644 (38.23%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 516.5 1.17T 512.9 512.9 516.5 0.30 0.06% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Oersted 867.2 364.54B 858.6 858.6 867.2 26.20 3.12% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Moller Maersk B 18210 339.38B 18305 18210 18305 120.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Moller Maersk A 17490 325.61B 17560 17490 17560 90.00 0.51% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
DSV 1454 324.80B 1468.5 1454 1468.5 11.50 0.79% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Nordea Bank 69.49 280.56B 69.58 69.49 69.58 0.21 0.30% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Vestas Wind 220.6 220.76B 221.4 220.6 221.4 6.90 3.23% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Coloplast 991 210.90B 989.4 989.4 991 8.80 0.90% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Carlsberg A 1405 200.50B 1410 1405 1410 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Genmab 2692 175.91B 2678 2678 2692 43.00 1.62% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Carlsberg B 1140 161.90B 1141.5 1140 1141.5 4.50 0.40% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Novozymes B 450 124.29B 451.3 450 451.3 3.40 0.76% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Tryg 152.2 99.34B 150.4 150.4 152.2 1.90 1.26% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Danske Bank 115 98.31B 115 115 115 0.30 0.26% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۳
Pandora 841.4 83.77B 840.4 840.4 841.4 3.80 0.45% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
William Demant 343.2 82.04B 343.9 343.2 343.9 1.50 0.44% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Chr. Hansen 562.4 74.32B 567.6 562.4 567.6 4.80 0.86% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
GN Store Nord 515 64.01B 515 515 515 1.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۳
Rockwool Int. B 2980 63.25B 2978 2978 2980 19.00 0.64% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Ambu 234.9 59.53B 233.8 233.8 234.9 5.00 2.17% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Kobenhavns Lufthavne 7480 58.70B 7480 7400 7480 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۱:۴۰
Rockwool Int. A 2580 54.74B 2570 2570 2580 10.00 0.39% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Torm A 55.4 39.32B 54.85 54.85 55.4 1.55 2.88% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Royal Unibrew 803 38.59B 807 803 807 8.00 1.01% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Lundbeck 193.2 38.35B 193 193 193.2 0.40 0.21% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Netcompany 701 34.44B 706 701 706 4.00 0.57% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
G4S 20.94 32.96B 20.94 20.86 20.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
ALK-Abello B 2936 32.21B 2920 2920 2936 44.00 1.52% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Simcorp A/S 792.8 31.47B 797.6 792.8 797.6 13.80 1.77% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Topdanmark A/S 312.6 27.42B 312.2 312.2 312.6 0.60 0.19% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
ISS A/S 137.85 25.43B 138.6 137.85 138.6 0.75 0.55% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Jyske Bank 310.7 22.32B 309.9 309.9 310.7 1.70 0.55% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
DFDS 364.4 20.92B 366.6 364.4 366.6 0.60 0.16% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Ossur 45.4 19.16B 45.4 45.4 45.4 0.30 0.67% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۳
Ringkjoebing Landbobank 642 18.49B 644 642 644 3.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Bavarian Nordic 279.8 17.93B 282.3 279.8 282.3 2.70 0.96% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Schouw&Co 660 15.90B 663 660 663 1.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
Jeudan 269 14.91B 269 269 269 1.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۳
ChemoMetec 774.5 13.46B 775 774.5 775 38.50 5.23% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
FLSmidth&Co 262.1 13.19B 261.2 261.2 262.1 0.30 0.11% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی