شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1493
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:29:06
0 (0.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

248
قیمت روز
1 (0.4%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:34
10 (4.20%)
تغییر ۳ ماهه
26 (11.71%)
تغییر ۶ ماهه
47 (23.38%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,645
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:34:30
193 (13.29%)
تغییر ۳ ماهه
208 (14.46%)
تغییر ۶ ماهه
347 (26.73%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 336.35 571.76B - 336.35 336.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 121.55 178.65B - 121.55 121.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Oersted 685.2 162.14B - 684.6 687.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۴
Moller Maersk A 8280 159.91B - 8240 8310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Moller Maersk B 8714 159.91B - 8674 8772 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Coloplast 847 123.95B - 844 849.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Carlsberg A 990 114.14B - 988 990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Carlsberg B 1029 114.14B - 1024.5 1029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DSV 769.2 95.77B - 766.2 769.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Lundbeck 274.7 86.47B - 274.7 276.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Chr. Hansen 494.4 79.58B - 494.4 499.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Vestas Wind 542 79.18B - 542 542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Novozymes B 315.9 77.60B - 315.9 315.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
William Demant 215.7 64.00B - 214.1 215.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Genmab 1530.5 60.18B - 1522 1534.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Rockwool Int. B 1534 51.26B - 1534 1544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Rockwool Int. A 1420 51.26B - 1420 1425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Pandora 353.7 48.39B - 353.7 355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Tryg 205.4 44.90B - 205.2 205.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Ambu 114.3 44.55B - 112 114.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Kobenhavns Lufthavne 5720 44.26B - 5700 5740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
GN Store Nord 332.1 42.23B - 331 332.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
ISS A/S 168.3 40.16B - 168.3 170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
G4S 17.86 34.32B - 17.86 18.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Jyske Bank 254.9 31.12B - 254.9 259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Royal Unibrew 631 25.70B - 629 633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Topdanmark A/S 333.8 25.06B - 331.8 335.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DFDS 299.2 23.86B - 298.6 301.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Simcorp A/S 772.5 20.71B - 764.5 772.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
FLSmidth&Co 250.2 19.22B - 249.9 250.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Sydbank 144.1 14.81B - 144.1 145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Schouw&Co 546 14.31B - 545.5 547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Ossur 47.85 11.66B - 47.8 48.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Jeudan 1385 10.84B - 1380 1390 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
ALK-Abello B 1740 10.70B - 1740 1755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Alm. Brand 59.5 10.29B - 59.5 59.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Scandinavian Tobacco 87.4 10.14B - 87.25 87.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۴
Nilfisk 144 8.37B - 144 144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Spar Nord Bank 65.3 8.34B - 64.7 65.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴