شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1447
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:22:23
0 (3.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.66%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

265
قیمت روز
8 (3.11%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:37
15 (6.00%)
تغییر ۳ ماهه
22 (9.05%)
تغییر ۶ ماهه
61 (29.90%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,474
قیمت روز
9 (0.61%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:01:19
108 (6.82%)
تغییر ۳ ماهه
46 (3.19%)
تغییر ۶ ماهه
37 (2.61%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 417.3 981.49B 414.9 402.8 417.3 11.90 2.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Oersted 645 271.15B - 632 645 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Coloplast 1039.5 220.83B - 1012.5 995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Nordea Bank 36.64 147.04B 36.63 36.52 36.86 0.38 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
DSV 593.6 135.85B - 593.6 601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Carlsberg A 870 128.76B - 832 870 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Moller Maersk B 5790 116.35B - 5776 5832 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Carlsberg B 785 116.18B - 751 785 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Vestas Wind 575.4 112.40B 569.8 556.6 575.4 21.20 3.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Moller Maersk A 5385 108.21B - 5365 5455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Genmab 1379.5 89.66B - 1378 1390.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Novozymes B 312.6 87.95B 313.1 309.1 315 3.00 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Chr. Hansen 512 67.42B - 504.4 512 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Danske Bank 72.3 61.72B 72.1 72.1 73.3 1.10 1.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Tryg 171.2 51.65B - 169.9 171.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Ambu 178.2 43.83B - 164.7 178.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Lundbeck 207.3 41.28B - 205.5 207.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Kobenhavns Lufthavne 5080 39.87B - 5000 5080 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Torm A 50.4 37.68B - 50.4 52.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
GN Store Nord 290.3 37.43B - 286.9 292.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
William Demant 138.8 33.39B - 138.7 147.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Rockwool Int. B 1192 26.11B - 1176 1198 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Rockwool Int. A 1152 25.23B - 1150 1156 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Topdanmark A/S 279 24.29B - 274 285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Royal Unibrew 469 23.08B - 460 470 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Simcorp A/S 552 21.86B - 551.5 557.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Pandora 206.1 19.15B - 206.1 214.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Ossur 40.8 17.16B - 40.4 42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
ALK-Abello B 1516 16.51B - 1516 1542 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
ISS A/S 88.02 16.26B - 88.02 92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Netcompany 312 15.60B 311 311 313.6 3.60 1.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۷
Jeudan 1175 13.03B - 1165 1185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Jyske Bank 157.2 11.77B - 157.1 157.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Schouw&Co 451.5 10.82B - 450 451.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Ringkjoebing Landbobank 367 10.73B - 366 373 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Veloxis 5.98 10.40B - 5.98 5.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۱۵:۳۸
G4S 7.33 9.16B - 7.32 7.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
DFDS 146.5 8.38B - 146.5 151.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Alm. Brand 50.6 7.85B - 49.25 50.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Zealand Pharma 213.2 7.67B - 212.6 216.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی