دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1577
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 01:02:20
0 (1.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.94%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

264
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 11:01:28
2 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
6 (2.33%)
تغییر ۶ ماهه
27 (9.28%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

2,506
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 20:05:47
185 (7.99%)
تغییر ۳ ماهه
429 (20.68%)
تغییر ۶ ماهه
658 (35.63%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 643.4 1.47T 643.4 643.4 648.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
DSV 1668 396.67B 1668 1668 1690 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Oersted 877 368.49B 877 877 893.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Moller Maersk A 18500 358.93B 18500 18500 18830 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Moller Maersk B 19590 358.93B 19590 19590 20020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Nordea Bank 79.72 321.81B 79.72 79.72 80.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Vestas Wind 247.7 248.79B 247.7 247.7 254.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Coloplast 1075.5 228.68B 1075.5 1075.5 1096 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Genmab 2700 176.53B 2700 2686 2715 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Carlsberg A 1155 149.43B 1155 1145 1155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Carlsberg B 1008.5 149.43B 1008.5 1008.5 1028 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Novozymes B 484.4 134.14B 484.4 483.6 487.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Tryg 153 100.08B 153 152.4 153.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Danske Bank 105 89.57B 105 105 105.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
William Demant 358.5 85.80B 358.5 356.8 360.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Pandora 838.6 82.89B 838.6 838.6 850.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Chr. Hansen 541 71.27B 541 541 550.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Rockwool Int. A 2720 63.57B 2720 2705 2730 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Rockwool Int. B 3193 63.57B 3193 3193 3211 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
GN Store Nord 485 62.13B 485 482.4 490 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Ambu 217 55.06B 217 216.3 217 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Kobenhavns Lufthavne 6100 47.87B 6100 6080 6140 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Netcompany 804.5 39.44B 804.5 796 804.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Royal Unibrew 773 37.23B 773 773 779 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Lundbeck 170.2 33.82B 170.2 169.2 170.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
G4S 20.94 32.96B 20.94 20.86 20.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Simcorp A/S 808 31.96B 808 808 821.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
ALK-Abello B 2836 31.13B 2836 2836 2896 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Topdanmark A/S 325.6 28.54B 325.6 325.6 332.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
ISS A/S 136.9 25.29B 136.9 136.9 137.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Ringkjoebing Landbobank 742 21.28B 742 742 742 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
DFDS 364.6 20.93B 364.6 364.6 369.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Bavarian Nordic 319.9 20.45B 319.9 318.8 325.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Ossur 46 19.42B 46 45.7 46.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Jyske Bank 265.1 18.55B 265.1 265.1 267.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
ChemoMetec 983.5 17.12B 983.5 976 996.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Schouw&Co 649 15.56B 649 648 649 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Jeudan 254 14.08B 254 241 254 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
FLSmidth&Co 234.5 13.26B 234.5 234.5 242.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
Scandinavian Tobacco 131.4 12.72B 131.4 131.1 131.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۵۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی