دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.16
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 06:25:07
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.44%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

258
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:01:32
11 (4.09%)
تغییر ۳ ماهه
30 (10.42%)
تغییر ۶ ماهه
16 (5.84%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

2,163
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:02:21
62 (2.96%)
تغییر ۳ ماهه
170 (8.53%)
تغییر ۶ ماهه
675 (45.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 434.4 1.00T 434.4 434.4 436.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Oersted 1046 439.39B 1046 1041.5 1048 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Moller Maersk B 14900 289.17B 14900 14900 15035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
DSV 1269.5 287.03B 1269.5 1268 1274.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Moller Maersk A 13920 270.15B 13920 13920 14050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Nordea Bank 63.6 256.28B 63.6 63.34 63.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Vestas Wind 1200.2 241.09B 1200.2 1200.2 1232.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Coloplast 957.2 203.63B 957.2 957.2 959.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Carlsberg A 1305 189.36B 1305 1305 1315 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Carlsberg B 1045.5 151.70B 1045.5 1045 1046.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Genmab 2102 137.50B 2102 2102 2139 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Novozymes B 408.2 114.02B 408.2 408.2 412.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Danske Bank 123.1 105.08B 123.1 122.6 123.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Tryg 150.2 98.25B 150.2 150.2 151.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Chr. Hansen 597.8 78.72B 597.8 597.8 605.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Ambu 308.2 77.89B 308.2 308.2 309 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
William Demant 291.1 69.83B 291.1 291.1 292 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Pandora 681.8 67.96B 681.8 681.8 690.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
GN Store Nord 515.8 66.53B 515.8 515.8 522.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Rockwool Int. B 2600 56.08B 2600 2596 2623 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Rockwool Int. A 2370 51.12B 2370 2365 2390 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Kobenhavns Lufthavne 6460 50.70B 6460 6460 6520 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Lundbeck 223.8 44.47B 223.8 223.2 223.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Torm A 54.9 39.68B 54.9 54.15 54.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Royal Unibrew 694 33.79B 694 692 694 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
G4S 20.88 32.82B 20.88 20.88 20.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Simcorp A/S 795.4 31.54B 795.4 795.4 801.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Netcompany 634 31.13B 634 634 639 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Topdanmark A/S 304.8 26.67B 304.8 304 305.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
ALK-Abello B 2394 26.16B 2394 2394 2418 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
ISS A/S 121.35 22.41B 121.35 121.35 121.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Jyske Bank 305.5 22.16B 305.5 302.6 305.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Ringkjoebing Landbobank 638 18.54B 638 637 638 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Bavarian Nordic 291 18.53B 291 291 293.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Ossur 43.65 18.41B 43.65 42.75 43.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
DFDS 320.6 18.39B 320.6 320.6 324.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Schouw&Co 669 16.04B 669 669 673 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Jeudan 250 13.85B 250 250 250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Scandinavian Tobacco 127.4 12.44B 127.4 127.2 127.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
FLSmidth&Co 235.9 11.83B 235.9 235.9 239 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی