خبر
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1427
قیمت روز
0 (0.77%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 01:04:23
0 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

392
قیمت روز
7 (1.82%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 06:02:50
61 (18.43%)
تغییر ۳ ماهه
77 (24.44%)
تغییر ۶ ماهه
78 (24.84%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

3,532
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:00
642 (22.23%)
تغییر ۳ ماهه
614 (21.05%)
تغییر ۶ ماهه
747 (26.82%)
نوسان سالیانه

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 880 3.93T 886.4 869.3 886.4 16.90 1.96% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Nordea Bank 80.24 281.39B 81.04 79.34 81.04 0.24 0.30% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
DSV 1122.5 234.09B 1146.5 1122.5 1146.5 12.00 1.07% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Coloplast 907.6 204.37B 935 907.6 935 22.40 2.47% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Vestas Wind 179.6 181.77B 181.8 179.6 181.8 0.50 0.28% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Novozymes B 384 178.51B 389.3 384 389.3 1.70 0.44% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Danske Bank 203.3 173.94B 205.6 201.7 205.6 1.20 0.59% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Oersted 405 169.86B 407.1 387.6 407.1 17.50 4.52% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Moller Maersk B 9646 152.29B 9826 9642 9826 118.00 1.24% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Carlsberg A 1125 149.63B 1115 1115 1130 5.00 0.45% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Moller Maersk A 9465 149.40B 9610 9450 9610 110.00 1.18% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Genmab 2067 134.71B 2092 2063 2092 22.00 1.08% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Carlsberg B 911.4 121.32B 921.8 911.4 921.8 11.40 1.25% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Pandora 1063.5 86.73B 1095 1063.5 1097 23.00 2.16% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Tryg 137.7 84.92B 139.3 137.7 139.5 0.40 0.29% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Chr. Hansen 549.6 72.33B 549.6 549.6 549.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ساعت ۷:۵۱
William Demant 319 69.45B 332.4 319 332.4 11.60 3.64% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Noble 351 50.03B 347 347 351 2.50 0.72% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۵۵
Rockwool Int. B 2202 47.14B 2256 2202 2256 32.00 1.45% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Rockwool Int. A 2180 46.97B 2255 2180 2255 60.00 2.75% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Kobenhavns Lufthavne 4900 38.22B 5140 4900 5140 240.00 4.90% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Jyske Bank 581 37.49B 591.5 581 591.5 13.50 2.32% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Zealand Pharma 589.5 36.77B 601 589.5 601 3.00 0.51% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Lundbeck 172.7 34.31B 172.7 172.7 172.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ساعت ۱۷:۰۸
H Lundbeck B 28.85 32.61B 29.1 28.7 29.1 0.30 1.05% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
H Lundbeck B 33.9 32.61B 34.14 33.9 34.14 0.36 1.07% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Ringkjoebing Landbobank 1213 32.00B 1232 1213 1232 5.00 0.41% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
NKT Holding 595 31.97B 604.5 587 604.5 13.00 2.23% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Ambu 111.5 29.69B 116.8 111.5 117.5 5.00 4.48% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Simcorp A/S 730.5 28.78B 730.5 730.5 730.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۱۲
ALK-Abello B 124.6 27.58B 129.2 124.6 129.2 0.40 0.32% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Topdanmark A/S 290.2 25.79B 293.6 290.2 293.6 0.60 0.21% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
GN Store Nord 172.5 25.07B 176 172.5 177 3.60 2.09% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Torm A 250.8 23.41B 250.4 249.8 250.8 4.00 1.62% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
ISS A/S 122.1 22.66B 123.3 122.1 124.3 2.00 1.64% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Royal Unibrew 439 22.02B 448 439 448 2.00 0.46% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
FLSmidth&Co 363.2 20.66B 364.4 363.2 365 1.00 0.28% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Sydbank 363.8 19.77B 367.6 363.8 367.6 2.80 0.77% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Alm. Brand 12.07 18.43B 12.43 12.07 12.43 0.21 1.74% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
Spar Nord Bank 119 13.91B 120.6 118 120.6 0.80 0.67% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۲۳:۳۶
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین