شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0439
قیمت روز
0 (0.46%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:50:14
0 (1.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.90%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

837
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:53
21 (2.57%)
تغییر ۳ ماهه
68 (8.84%)
تغییر ۶ ماهه
149 (21.66%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,135
قیمت روز
5 (0.45%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:33:26
76 (7.19%)
تغییر ۳ ماهه
64 (5.99%)
تغییر ۶ ماهه
114 (11.13%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 517.5 292.40B 518 517.5 518 2.50 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Komercni Banka 808 179.50B - 808 808 4.00 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۳:۰۲
O2 C.R 238 78.95B - 238 238 1.00 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۳:۰۲
Vienna Insurance AG 645 77.34B 647 645 647 13.00 2.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Avast 163 59.42B - 163 163 5.00 3.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Moneta Money Bank 85.4 39.65B - 85.4 85.4 0.55 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
VGP 1580 30.31B - 1580 1580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Philip Morris CR 15500 29.20B 15400 15400 15500 200.00 1.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Central European Media 102 13.81B 101 101 102 0.20 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Stock Spirit 65.1 13.36B 65 65 65.1 0.40 0.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Pegas Nonwove 704 7.91B - 704 704 2.00 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۳۱
Kofola CeskoSlovensko as 277 6.84B - 277 277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۳۲
Tatry Mountain 920 4.79B - 920 920 30.00 3.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Energoaqua as 2480 1.75B - 2480 2480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Toma as 1220 1.62B - 1220 1220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Photon 42.1 501.85M - 42.1 42.1 3.90 9.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۳۱
E4U as 101 260.69M - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
New World Resources 0.07 224.95M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Erste Group Bank AG 844 - 834.4 834.4 844 7.00 0.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Fortuna Eg N.V 194.5 - 194.5 198.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰