جمهوری چک
جمهوری چک

کرون چک / دلار

0.0457
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 04:47:06
0 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.84%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

905
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:01:31
41 (4.33%)
تغییر ۳ ماهه
152 (14.38%)
تغییر ۶ ماهه
86 (8.68%)
نوسان سالیانه

PX

1,332
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۳۹۹
ساعت 12:04:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1,332 (inf%)
تغییر ۶ ماهه
1,332 (inf%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Erste Group Bank AG 762.8 307.98B 762.8 762.8 762.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
CEZ as 581 307.46B 581 581 581 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Avast 141.3 143.74B 141.3 141.3 141.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Komercni Banka 473.75 89.47B 473.75 473.75 473.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
Komercni Banka 489 88.34B 489 489 489 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۳:۰۶
Vienna Insurance AG 599.5 79.18B 599.5 599.5 599.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
VGP 2010 73.05B 2010 2010 2010 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۶
O2 C.R 220.24 66.27B 220.24 220.24 220.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
O2 C.R 222 66.19B 222 222 222 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۳:۰۶
Philip Morris CR 14940 41.02B 14940 14940 14940 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Moneta Money Bank 78 39.86B 78 78 78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Central European Media 104.6 23.05B 104.6 104.6 104.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۲۳:۰۵
Stock Spirit 85.7 17.12B 85.7 85.7 85.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Ceska Zbrojovka 374 12.21B 374 374 374 1.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۳۷
Pegas Nonwove 832 7.29B 832 832 832 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۳۴
Kofola CeskoSlovensko as 274 6.11B 274 274 274 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Photon 78 3.97B 78 78 78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Toma as 1290 1.72B 1290 1290 1290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۷
Energoaqua as 2560 1.62B 2560 2560 2560 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲۳:۳۷
E4U as 103 246.34M 103 103 103 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۶
Tatry Mountain 890 3.84M 890 890 890 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۳۸
Eman 85 - 85 85 85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی