جمهوری چک
جمهوری چک

کرون چک / دلار

0.0461
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 12:51:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.66%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

952
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۴۰۰
ساعت 10:02:18
26 (2.81%)
تغییر ۳ ماهه
14 (1.49%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.10%)
نوسان سالیانه

PX

1,332
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۳۹۹
ساعت 12:04:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 747.5 405.04B 747.5 747.5 747.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Erste Group Bank AG 978.2 397.58B 978.2 978.2 978.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Avast 179.3 186.71B 179.3 179.3 179.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Komercni Banka 877 165.63B 877 877 877 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
VGP 4500 131.54B 4500 4500 4500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۵۴
Komercni Banka 489 88.34B 489 489 489 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۳:۰۶
Vienna Insurance AG 623 80.02B 623 623 623 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
O2 C.R 262 78.83B 262 262 262 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
O2 C.R 222 66.19B 222 222 222 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۳:۰۶
Moneta Money Bank 94.9 48.49B 94.9 94.9 94.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Philip Morris CR 15660 42.99B 15660 15660 15660 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Central European Media 99.05 24.97B 99.05 99.05 99.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
Stock Spirit 111 22.17B 111 111 111 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۰
Ceska Zbrojovka 504 17.00B 504 504 504 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Pegas Nonwove 905.1 7.93B 905.1 905.1 905.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
Kofola CeskoSlovensko as 310 6.57B 310 310 310 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Tatry Mountain 795 4.29B 795 795 795 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
SAB Finance as 1060 2.73B 1060 1060 1060 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ساعت ۲۳:۰۵
Photon 41.2 2.34B 41.2 41.2 41.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Energoaqua as 3280 2.30B 3280 3280 3280 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Toma as 1300 1.73B 1300 1300 1300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۳:۲۲
Eman 147 288.12M 147 147 147 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۳:۵۳
E4U as 115 275.04M 115 115 115 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی