شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0398
قیمت روز
0 (0.25%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 18:14:11
0 (9.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.51%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

946
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:02:03
127 (15.51%)
تغییر ۳ ماهه
116 (13.98%)
تغییر ۶ ماهه
243 (34.57%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 400 215.20B - 400 400 4.00 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Erste Group Bank AG 446.4 179.43B - 446.4 446.4 19.60 4.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Avast 121.3 127.22B - 121.3 121.3 3.30 2.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Komercni Banka 478 90.60B - 478 478 6.00 1.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
O2 C.R 221 68.07B - 221 221 1.00 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Vienna Insurance AG 462 60.99B - 462 462 15.60 3.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
VGP 1650 48.84B - 1650 1650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۲۳:۰۸
Philip Morris CR 13240 36.35B - 13240 13240 160.00 1.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Moneta Money Bank 50.8 25.96B - 50.8 50.8 1.20 2.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Central European Media 74.6 19.95B - 74.6 74.6 4.40 5.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Stock Spirit 48.2 9.54B - 48.2 48.2 2.10 4.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Pegas Nonwove 588 5.15B - 588 588 4.00 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Kofola CeskoSlovensko as 207 4.61B - 207 207 2.00 0.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Toma as 1200 1.60B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Energoaqua as 2400 1.52B - 2400 2400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Photon 29.9 1.06B - 29.9 29.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
E4U as 97 231.99M - 97 97 1.00 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Tatry Mountain 770 4.07M - 770 770 80.00 10.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی