جمهوری چک
جمهوری چک

کرون چک / دلار

0.0464
قیمت روز
0 (0.22%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 00:51:11
0 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

923
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:54
15 (1.65%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.22%)
تغییر ۶ ماهه
143 (13.41%)
نوسان سالیانه

PX

1,332
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۳۹۹
ساعت 12:04:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,332 (inf%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Erste Group Bank AG 845.6 343.49B 845.6 845.6 845.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
CEZ as 616 325.57B 616 616 616 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Avast 173 179.09B 173 173 173 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Komercni Banka 898.9 152.69B 898.9 898.9 898.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
VGP 2010 92.54B 2010 2010 2010 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۳:۰۶
Komercni Banka 489 88.34B 489 489 489 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۳:۰۶
O2 C.R 276.75 78.83B 276.75 276.75 276.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
Vienna Insurance AG 597.5 75.82B 597.5 597.5 597.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
O2 C.R 222 66.19B 222 222 222 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۳:۰۶
Moneta Money Bank 88 44.99B 88 88 88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Philip Morris CR 14940 40.41B 14940 14940 14940 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Central European Media 99.05 24.97B 99.05 99.05 99.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
Stock Spirit 80.3 15.40B 80.3 80.3 80.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Ceska Zbrojovka 424 14.10B 424 424 424 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Pegas Nonwove 905.1 7.93B 905.1 905.1 905.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
Kofola CeskoSlovensko as 278 5.87B 278 278 278 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۴
Tatry Mountain 840 5.63B 840 840 840 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Photon 44.6 2.22B 44.6 44.6 44.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۴
Energoaqua as 2580 1.81B 2580 2580 2580 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۵۶
Toma as 1280 1.71B 1280 1280 1280 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
E4U as 108 253.51M 108 108 108 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Eman 88.5 173.46M 88.5 88.5 88.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی