شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0394
قیمت روز
0 (0.25%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:29:04
0 (10.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.84%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

946
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:02:03
111 (13.29%)
تغییر ۳ ماهه
108 (12.89%)
تغییر ۶ ماهه
245 (34.95%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 400 215.20B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Erste Group Bank AG 446.4 177.25B - 446.4 446.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Avast 121.3 124.90B - 121.3 121.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Komercni Banka 478 91.45B - 478 478 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
O2 C.R 221 67.77B - 221 221 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Vienna Insurance AG 462 61.53B - 462 462 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
VGP 1650 48.39B - 1650 1650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۲۳:۰۸
Philip Morris CR 13240 36.35B - 13240 13240 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Moneta Money Bank 50.8 25.96B - 50.8 50.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Central European Media 74.6 19.95B - 74.6 74.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Stock Spirit 48.2 8.81B - 48.2 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Pegas Nonwove 588 5.15B - 588 588 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Kofola CeskoSlovensko as 207 4.61B - 207 207 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Toma as 1200 1.60B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Energoaqua as 2400 1.52B - 2400 2400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Photon 29 1.02B - 29 29 0.90 3.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
E4U as 97 231.99M - 97 97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Tatry Mountain 770 4.06M - 770 770 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی