قبرس
قبرس

Cyprus Alternative Market

33
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 02:01:54
5 (17.82%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.88%)
تغییر ۶ ماهه
14 (29.09%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 0.65 290.03M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۳۷
Hellenic Bnk 0.678 279.88M - 0.678 0.678 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Vasilikos 2.1 151.07M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۴
Logicom 1.26 93.34M - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Petrolina 0.99 86.63M - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
G Entertainment 0.114 77.78M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Demetra Inv 0.384 76.80M - 0.384 0.384 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Keo Plc 1.25 52.73M - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۳۷
Atlantic Ins C 1.3 50.63M - 1.3 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۷
Cyprus Cement 0.338 46.51M - 0.304 0.338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۴
Interlife 2.44 45.08M - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۳۷
Louis Plc 0.09 41.45M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Salamis Tours 0.91 33.24M - 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Frou Frou 0.268 28.47M - 0.268 0.284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۴:۴۱
Tsokkos Htls 0.106 26.10M - 0.106 0.106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۴
K+G Complex 0.18 23.15M - 0.169 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Pandora Inv 0.05 21.22M - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Lordos Hotel 0.585 20.48M - 0.585 0.585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۲۲:۳۶
Woolworth 0.084 17.83M - 0.084 0.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Global Digital Services 0.011 16.78M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Cyprus Trading 0.173 15.92M - 0.173 0.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۰۰
NETinfo PLC 1.24 15.90M - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Amathus Navg 0.105 13.09M - 0.105 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۳۷
Constantinou Bros Hotels 0.08 12.86M - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ساعت ۲۲:۳۵
Ccc Tourist 0.088 12.54M - 0.088 0.088 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Blue Island Pl 0.76 12.35M - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۳۷
Mallouppas & Papacostas 0.25 10.80M - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۳۷
Interfund Inve 0.09 10.18M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۳۵
R Energy 1 4.54 9.16M - 4.54 4.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱:۳۷
Leptos Caly 0.068 8.77M - 0.068 0.068 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۴
Ermes Dept Sto 0.044 7.77M - 0.044 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Karyes Investi 0.25 5.50M - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
K Kythreotis 0.12 5.01M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ساعت ۲۳:۰۴
Ellinas Financ 0.3 4.80M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۳۷
Vonpende 16.6 4.21M - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۱۳
Lordos United Plastics 0.08 4.04M - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۰۵
Minerva Ins 0.037 3.70M - 0.037 0.037 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Cosmos Insuran 0.05 2.82M - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۳۷
Forest Ind. 0.88 2.69M - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Laiki Capital 0.009 2.68M - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی