شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

47
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:34:00
1 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
1 (2.61%)
تغییر ۶ ماهه
5 (12.36%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.328 1.06B - 1.328 1.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Vasilikos 2.24 194.23M - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Hellenic Bnk 0.848 150.84M - 0.848 0.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Logicom 1.31 111.12M - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Petrolina 1.05 102.38M - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Demetra Inv 0.49 97.60M - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
G Entertainment 0.114 85.79M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
Cyprus Cement 0.384 68.81M - 0.384 0.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Atlantic Ins C 1.32 59.45M - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Stademos Hotel 1.48 51.48M - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Keo Plc 1.42 48.04M - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Tsokkos Htls 0.13 37.43M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Interlife 2.78 28.78M - 2.78 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
K+G Complex 0.22 26.49M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Frou Frou 0.294 24.32M - 0.294 0.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Pandora Inv 0.072 23.34M - 0.067 0.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Cyprus Trading 0.173 23.31M - 0.173 0.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
Woolworth 0.084 22.46M - 0.084 0.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Lordos Hotel 0.84 21.53M - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Salamis Tours 1.07 20.27M - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Amathus Navg 0.139 19.29M - 0.139 0.139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Constantinou Bros Hotels 0.128 18.96M - 0.128 0.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Global Digital Services 0.011 15.25M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Louis Plc 0.129 14.51M - 0.129 0.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
NETinfo PLC 1.24 12.78M - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۱:۰۲
Ermes Dept Sto 0.044 11.03M - 0.044 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
R Energy 1 4.88 9.88M - 4.88 4.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Mallouppas & Papacostas 0.175 9.16M - 0.17 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Blue Island Pl 0.62 8.95M - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Interfund Inve 0.11 8.88M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Leptos Caly 0.074 5.59M - 0.074 0.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Ccc Tourist 0.027 5.10M - 0.027 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Gap Vassilop. 0.116 4.88M - 0.116 0.116 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Ellinas Financ 0.32 4.70M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
K Kythreotis 0.11 4.25M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۱:۰۲
Lordos United Plastics 0.075 3.74M - 0.075 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Laiki Capital 0.011 2.54M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۲۰:۰۲
Sfs Group 0.02 2.36M - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۲۰:۰۲
Mitsides Publi 0.23 2.30M - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Claridge Inves 0.021 2.27M - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴