شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

31
قیمت روز
1 (2.58%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 22:01:10
14 (31.72%)
تغییر ۳ ماهه
15 (32.59%)
تغییر ۶ ماهه
13 (29.07%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 0.672 299.85M - 0.672 0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Hellenic Bnk 0.592 244.38M - 0.592 0.592 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Vasilikos 1.84 132.36M - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
G Entertainment 0.114 77.78M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Demetra Inv 0.378 75.60M - 0.378 0.378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Logicom 0.93 68.89M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Petrolina 0.77 67.38M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Keo Plc 1.29 54.41M - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Interlife 2.6 47.48M - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۱:۱۱
Atlantic Ins C 1.15 44.79M - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۰
Cyprus Cement 0.29 39.91M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Salamis Tours 0.92 33.61M - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Louis Plc 0.067 30.63M - 0.067 0.067 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Pandora Inv 0.062 26.31M - 0.062 0.062 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۷
Frou Frou 0.244 24.12M - 0.244 0.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
K+G Complex 0.17 21.86M - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۲۰:۱۳
Tsokkos Htls 0.081 19.82M - 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Woolworth 0.084 17.94M - 0.084 0.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Lordos Hotel 0.5 17.50M - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۳۷
Global Digital Services 0.011 16.78M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Cyprus Trading 0.173 15.92M - 0.173 0.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۰۰
NETinfo PLC 1.24 15.90M - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Amathus Navg 0.107 13.34M - 0.107 0.107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Constantinou Bros Hotels 0.064 10.29M - 0.064 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
R Energy 1 4.54 9.15M - 4.54 4.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Mallouppas & Papacostas 0.204 8.82M - 0.204 0.204 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Blue Island Pl 0.57 8.80M - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Ermes Dept Sto 0.044 7.68M - 0.044 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Leptos Caly 0.059 5.95M - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Interfund Inve 0.103 5.82M - 0.103 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
K Kythreotis 0.13 5.52M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
Karyes Investi 0.25 5.50M - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Ellinas Financ 0.32 5.12M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lordos United Plastics 0.078 3.94M - 0.078 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۷
Ccc Tourist 0.024 3.40M - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Forest Ind. 0.975 2.98M - 0.975 0.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۰۷
Vonpende 16.6 2.89M - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۱۳
Laiki Capital 0.01 2.82M - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Minerva Ins 0.03 2.35M - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Claridge Inves 0.021 2.22M - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی