خبر
قبرس
قبرس

Cyprus Alternative Market

62
قیمت روز
0 (0.5%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 11:35:28
15 (31.40%)
تغییر ۳ ماهه
16 (35.42%)
تغییر ۶ ماهه
20 (47.18%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.745 776.59M 1.745 1.745 1.745 0.01 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۵۸
Hellenic Bnk 1.35 557.29M 1.35 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۵۴
Vasilikos 2.5 179.84M 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۵۴
Logicom 1.92 142.23M 1.92 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۵۴
Demetra Inv 0.474 94.80M 0.474 0.474 0.474 0.01 2.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۵۸
Petrolina 1.08 94.50M 1.08 1.08 1.08 0.01 0.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۵۸
Cyprus Cement 0.535 73.62M 0.535 0.535 0.535 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۵۴
Idna Genomics Public 27.2 70.72M 27.2 27.2 27.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۵۱
Interlife 3.74 69.10M 3.74 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۵۱
Salamis Tours 1.89 69.04M 1.89 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۵۴
Keo Plc 1.48 62.43M 1.48 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۵۱
Atlantic Ins C 1.58 61.53M 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۵۴
K+G Complex 0.28 36.00M 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۵۴
Louis Plc 0.064 29.24M 0.064 0.064 0.064 0.00 4.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۵۸
R Energy 1 10 29.14M 10 10 10 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Lordos Hotel 0.81 28.36M 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Pandora Inv 0.063 26.74M 0.063 0.063 0.063 0.00 3.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۵۸
Frou Frou 0.26 25.70M 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۵۱
Amathus Navg 0.184 22.94M 0.184 0.184 0.184 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Woolworth 0.1 21.37M 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Tsokkos Htls 0.08 19.70M 0.08 0.08 0.08 0.01 8.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۵۸
K Kythreotis 0.4 16.98M 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Global Digital Services 0.011 16.78M 0.011 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۰:۰۰
NETinfo PLC 1.2 15.38M 1.2 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Cyprus Trading 0.155 14.45M 0.155 0.155 0.155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Constantinou Bros Hotels 0.084 13.50M 0.084 0.084 0.084 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۳
Wealthavenue 0.39 13.05M 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Mallouppas & Papacostas 0.29 12.53M 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۳
Blue Island Pl 0.81 12.50M 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۵۴
Vonpende 16.6 9.96M 16.6 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Interfund Inve 0.065 7.33M 0.065 0.065 0.065 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۵۴
Leptos Caly 0.048 6.19M 0.048 0.048 0.048 0.00 9.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۵۸
Minerva Ins 0.018 5.91M 0.018 0.018 0.018 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۴
Ellinas Financ 0.354 5.66M 0.354 0.354 0.354 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Ermes Dept Sto 0.03 5.23M 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Karyes Investi 0.23 5.06M 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۳:۰۳
Agros Dev Company Proodos Public 1.21 4.34M 1.21 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۳:۵۱
Lordos United Plastics 0.078 3.94M 0.078 0.078 0.078 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۵۴
Laiki Capital 0.118 3.03M 0.118 0.118 0.118 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۵۴
Cosmos Insuran 0.05 2.82M 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین