شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 22:01:12
15 (33.09%)
تغییر ۳ ماهه
14 (31.80%)
تغییر ۶ ماهه
16 (33.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 0.717 319.93M - 0.717 0.717 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Hellenic Bnk 0.6 247.68M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Vasilikos 1.85 133.08M - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
G Entertainment 0.114 77.78M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Demetra Inv 0.372 74.40M - 0.372 0.372 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Logicom 0.95 70.38M - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Petrolina 0.75 65.63M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Keo Plc 1.28 53.99M - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۵۹
Atlantic Ins C 1.26 49.07M - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Interlife 2.6 47.48M - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۱:۱۱
Cyprus Cement 0.298 41.01M - 0.298 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Salamis Tours 0.92 33.61M - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Louis Plc 0.069 31.78M - 0.069 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
K+G Complex 0.186 23.92M - 0.186 0.186 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۵۹
Pandora Inv 0.056 23.77M - 0.056 0.056 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۵۹
Frou Frou 0.236 23.33M - 0.236 0.236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Tsokkos Htls 0.077 18.96M - 0.077 0.077 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Woolworth 0.084 17.94M - 0.084 0.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Lordos Hotel 0.5 17.50M - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۳۷
Global Digital Services 0.011 16.78M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Cyprus Trading 0.173 15.92M - 0.173 0.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۰۰
NETinfo PLC 1.24 15.90M - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Amathus Navg 0.11 13.72M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
Constantinou Bros Hotels 0.064 10.29M - 0.064 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Mallouppas & Papacostas 0.214 9.25M - 0.214 0.214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۸
R Energy 1 4.56 9.19M - 4.56 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۵۹
Blue Island Pl 0.53 8.18M - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۵۹
Ermes Dept Sto 0.044 7.68M - 0.044 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Interfund Inve 0.103 5.82M - 0.103 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Leptos Caly 0.057 5.80M - 0.057 0.057 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
K Kythreotis 0.13 5.52M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
Karyes Investi 0.25 5.50M - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Ellinas Financ 0.32 5.12M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lordos United Plastics 0.078 3.94M - 0.078 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۷
Ccc Tourist 0.028 3.90M - 0.028 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۵۹
Forest Ind. 0.975 2.98M - 0.975 0.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۰۷
Vonpende 16.6 2.89M - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۱۳
Laiki Capital 0.01 2.82M - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Minerva Ins 0.03 2.35M - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Liberty Life Insurance 1.22 2.08M - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی