شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
قبرس
قبرس

Cyprus Alternative Market

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 22:02:52
3 (9.03%)
تغییر ۳ ماهه
18 (38.54%)
تغییر ۶ ماهه
20 (41.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Logicom 1.05 77.78M - 1.05 1.05 0.01 0.95% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Louis Plc 0.073 33.85M - 0.073 0.073 0.01 12.33% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Petrolina 0.825 72.19M - 0.825 0.825 0.01 0.61% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Sfs Group 0.021 1.36M - 0.021 0.021 0.00 19.05% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Vasilikos 2 143.87M - 2 2 0.10 5.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Leptos Caly 0.059 6.00M - 0.059 0.059 0.01 10.17% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Hellenic Bnk 0.572 236.12M - 0.572 0.572 0.03 5.59% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Bank of Cyprus 0.505 227.56M - 0.505 0.505 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Claridge Inves 0.021 2.33M - 0.021 0.021 0.00 14.29% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۰
Frou Frou 0.3 29.66M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ساعت ۰:۱۳
Demetra Inv 0.378 75.60M - 0.378 0.378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ساعت ۰:۱۳
Cyprus Cement 0.282 38.81M - 0.282 0.282 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ساعت ۰:۱۳
Pandora Inv 0.051 21.65M - 0.051 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Tsokkos Htls 0.079 19.33M - 0.079 0.079 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Blue Island Pl 0.56 8.65M - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Ccc Tourist 0.025 3.54M - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۲۳:۴۱
Salamis Tours 0.89 32.51M - 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۲۳:۴۱
Atlantic Ins C 1.21 46.92M - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۲۳:۴۱
Minerva Ins 0.036 3.65M - 0.036 0.036 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۳:۳۷
Interfund Inve 0.095 5.37M - 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۳:۳۷
AL ProChoice Group Public 0.001 158.66K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۳۶
Keo Plc 1.26 53.15M - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۳۸
Amathus Navg 0.11 13.72M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۳۸
Lordos Hotel 0.6 21.01M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۰۸
Interlife 2.5 46.19M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۳۵
Philoktimatiki Public Ltd 0.236 1.13M - 0.236 0.236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Cosmos Insuran 0.033 1.86M - 0.033 0.033 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۳۹
K+G Complex 0.187 24.05M - 0.187 0.187 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۰:۲۶
Laiki Capital 0.011 3.10M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۰:۲۶
R Energy 1 4.42 8.91M - 4.42 4.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۰:۳۴
Lordos United Plastics 0.08 4.04M - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۱
Mallouppas & Papacostas 0.23 9.94M - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۱
Constantinou Bros Hotels 0.086 13.82M - 0.086 0.086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۴
Actibond Growth 0.019 1.17M - 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۵۵
Unigrowth Investments 0.041 545.45K - 0.041 0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
K Kythreotis 0.13 5.52M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
Vonpende 16.6 2.89M - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۱۳
Forest Ind. 0.975 2.98M - 0.975 0.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۰۷
Mitsides Publi 0.25 2.05M - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۴
Top Kinisis Travel Public Ltd 0.061 744.93K - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی