قبرس
قبرس

Cyprus Alternative Market

44
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 22:04:59
5 (12.32%)
تغییر ۳ ماهه
7 (19.23%)
تغییر ۶ ماهه
16 (55.80%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.05 477.28M 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۴
Hellenic Bnk 0.894 359.97M 0.894 0.894 0.894 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۴
Vasilikos 2.48 179.84M 2.48 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Logicom 1.6 118.53M 1.6 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Petrolina 1.05 91.88M 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Demetra Inv 0.4 80.00M 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۴
G Entertainment 0.114 77.78M 0.114 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Cyprus Cement 0.54 74.31M 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱:۰۱
Interlife 4 73.91M 4 4 4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۲۳:۵۴
Atlantic Ins C 1.59 61.92M 1.59 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲۳:۵۹
Keo Plc 1.44 60.74M 1.44 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۵۶
Stademos Hotel 1.5 58.50M 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
Salamis Tours 1.19 43.47M 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Louis Plc 0.081 37.30M 0.081 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
K+G Complex 0.24 30.86M 0.24 0.19 0.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Frou Frou 0.274 27.09M 0.274 0.274 0.274 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۵۵
Lordos Hotel 0.77 26.96M 0.77 0.5 0.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Tsokkos Htls 0.09 22.16M 0.09 0.09 0.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Woolworth 0.095 21.16M 0.095 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۴
R Energy 1 6.9 20.11M 6.9 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۵۵
Ccc Tourist 0.139 19.70M 0.139 0.139 0.139 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۵۵
Pandora Inv 0.045 19.31M 0.045 0.045 0.045 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Global Digital Services 0.011 16.78M 0.011 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Amathus Navg 0.128 15.96M 0.128 0.128 0.128 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۴
Cyprus Trading 0.171 15.94M 0.171 0.171 0.171 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۵۵
NETinfo PLC 1.22 15.64M 1.22 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ساعت ۲۳:۵۴
Constantinou Bros Hotels 0.086 13.82M 0.086 0.086 0.086 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Interfund Inve 0.118 13.31M 0.118 0.118 0.137 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Blue Island Pl 0.78 12.04M 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱:۰۱
Vonpende 16.6 9.96M 16.6 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۱۳
Mallouppas & Papacostas 0.218 9.42M 0.218 0.218 0.218 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Leptos Caly 0.047 6.06M 0.047 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
K Kythreotis 0.13 5.65M 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۵۸
Ermes Dept Sto 0.029 5.41M 0.029 0.029 0.029 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۵
Ellinas Financ 0.32 5.12M 0.32 0.256 0.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Karyes Investi 0.122 5.02M 0.122 0.122 0.122 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
Lordos United Plastics 0.08 4.04M 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱:۴۴
Cosmos Insuran 0.065 3.67M 0.065 0.06 0.065 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Laiki Capital 0.011 3.10M 0.011 0.006 0.011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Liberty Life Insurance 1.22 2.08M 1.22 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی