قبرس
قبرس

Cyprus Alternative Market

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۴۰۰
ساعت 22:11:59
3 (6.87%)
تغییر ۳ ماهه
2 (5.14%)
تغییر ۶ ماهه
8 (22.28%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.015 459.22M 1.015 1.015 1.015 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Hellenic Bnk 0.82 338.50M 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Vasilikos 2.64 189.91M 2.64 2.64 2.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Logicom 1.62 120.01M 1.62 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Petrolina 1.04 91.00M 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۳:۵۳
G Entertainment 0.114 77.78M 0.114 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Interlife 4.12 76.12M 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ساعت ۲۳:۰۰
Demetra Inv 0.368 73.60M 0.368 0.368 0.368 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Cyprus Cement 0.52 71.56M 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Salamis Tours 1.9 69.41M 1.9 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Atlantic Ins C 1.61 62.70M 1.61 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۳:۲۲
Stademos Hotel 1.5 58.50M 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
Keo Plc 1.34 56.52M 1.34 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Louis Plc 0.085 38.92M 0.085 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
K+G Complex 0.244 31.38M 0.244 0.244 0.244 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۴
Frou Frou 0.306 30.25M 0.306 0.306 0.306 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Pandora Inv 0.07 29.92M 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۰
Amathus Navg 0.193 24.07M 0.193 0.193 0.193 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
R Energy 1 8 23.32M 8 8 8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ساعت ۲۳:۳۹
Tsokkos Htls 0.09 22.16M 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
Woolworth 0.1 21.37M 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۹
Lordos Hotel 0.585 20.48M 0.585 0.585 0.585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Ccc Tourist 0.137 19.41M 0.137 0.137 0.137 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۳۷
Global Digital Services 0.011 16.78M 0.011 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۰:۰۰
NETinfo PLC 1.22 15.64M 1.22 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ساعت ۲۳:۵۴
Cyprus Trading 0.155 14.45M 0.155 0.155 0.155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۵۹
Interfund Inve 0.116 13.08M 0.116 0.116 0.116 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
Constantinou Bros Hotels 0.077 12.38M 0.077 0.077 0.077 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۴
Blue Island Pl 0.7 10.81M 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۴
Vonpende 16.6 9.96M 16.6 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۱۳
Mallouppas & Papacostas 0.23 9.94M 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۴
Leptos Caly 0.047 6.06M 0.047 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۱۵
K Kythreotis 0.13 5.65M 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۵۸
Ellinas Financ 0.33 5.28M 0.33 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ساعت ۲۳:۵۹
Ermes Dept Sto 0.03 5.23M 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۵۹
Lordos United Plastics 0.091 4.60M 0.091 0.091 0.091 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۵۰
Cosmos Insuran 0.06 3.39M 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۲۳:۲۹
Laiki Capital 0.011 3.10M 0.011 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ساعت ۲۲:۵۸
Liberty Life Insurance 1.22 2.08M 1.22 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Forest Ind. 0.63 1.93M 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی