قبرس
قبرس

Cyprus Alternative Market

39
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 22:02:34
4 (9.82%)
تغییر ۳ ماهه
12 (43.84%)
تغییر ۶ ماهه
9 (28.36%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 0.95 428.35M 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Hellenic Bnk 0.762 314.56M 0.762 0.762 0.762 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Vasilikos 2.24 161.14M 2.24 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Logicom 1.38 102.23M 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۳۸
Petrolina 1.03 90.13M 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲۳:۳۷
G Entertainment 0.114 77.78M 0.114 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Demetra Inv 0.386 77.20M 0.386 0.386 0.386 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Interlife 3.1 57.28M 3.1 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲۳:۳۷
Cyprus Cement 0.414 56.97M 0.414 0.414 0.414 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Keo Plc 1.32 55.68M 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۳۸
Atlantic Ins C 1.4 54.52M 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۳۸
Salamis Tours 1.25 45.66M 1.25 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Louis Plc 0.099 45.59M 0.099 0.099 0.099 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Frou Frou 0.282 27.88M 0.282 0.282 0.282 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
K+G Complex 0.206 26.49M 0.206 0.206 0.206 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Tsokkos Htls 0.098 24.13M 0.098 0.098 0.098 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۳۸
Lordos Hotel 0.615 21.53M 0.615 0.615 0.615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۲۳:۳۹
Pandora Inv 0.048 20.37M 0.048 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۳۸
Ccc Tourist 0.134 18.99M 0.134 0.134 0.134 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Global Digital Services 0.011 16.78M 0.011 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Amathus Navg 0.131 16.34M 0.131 0.131 0.131 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۳۸
Blue Island Pl 1.05 16.21M 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
NETinfo PLC 1.12 14.36M 1.12 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Cyprus Trading 0.155 14.27M 0.155 0.155 0.155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
R Energy 1 6.45 13.01M 6.45 6.45 6.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۶
Constantinou Bros Hotels 0.08 12.86M 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
Woolworth 0.056 11.86M 0.056 0.056 0.056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Interfund Inve 0.094 10.63M 0.094 0.094 0.094 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۳۸
Mallouppas & Papacostas 0.21 9.07M 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۳۹
Leptos Caly 0.047 6.06M 0.047 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
K Kythreotis 0.13 5.60M 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲۳:۳۷
Karyes Investi 0.25 5.50M 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Ellinas Financ 0.32 5.12M 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
Vonpende 16.6 4.21M 16.6 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۱۳
Lordos United Plastics 0.08 4.04M 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Cosmos Insuran 0.067 3.78M 0.067 0.067 0.067 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Laiki Capital 0.013 3.53M 0.013 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۳۷
Minerva Ins 0.035 3.50M 0.035 0.035 0.035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Ermes Dept Sto 0.019 3.49M 0.019 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۳۸
Forest Ind. 0.85 2.60M 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ساعت ۲۲:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی