کرواسی
کرواسی

کونا کرواسی / دلار

0.1579
قیمت روز
0 (0.25%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 15:48:11
0 (0.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.06%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

272
قیمت روز
1 (0.37%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 10:01:46
6 (2.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
25 (8.42%)
نوسان سالیانه

CROBEX10

1,949
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 23:05:41
43 (2.28%)
تغییر ۳ ماهه
162 (9.05%)
تغییر ۶ ماهه
367 (23.23%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3240 32.40B 3240 3240 3240 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱:۰۳
Zagrebacka Banka 60.4 19.53B 60.4 60.4 60.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Hrvatske Telekom 190 15.25B 190 190 190 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Adris Grupa P 419 6.82B 419 419 419 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Atlantic Grupa 1500 4.99B 1500 1500 1500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۵۵
Podravka 582 4.08B 582 582 582 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Valamar Riviera DD 29.5 3.66B 29.5 29.5 29.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Plava Laguna DD 1610 3.64B 1610 1610 1610 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Maistra dd 300 3.28B 300 300 300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ساعت ۲۳:۵۴
Petrokemija 51 2.81B 51 51 51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Ericsson N.Tesla 1650 2.18B 1650 1650 1650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Koncar Elektro 750 1.91B 750 750 750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Arenaturist 314 1.59B 314 314 314 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Imperial DD 905 1.35B 905 905 905 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۵۵
Ledo 3450 1.08B 3450 3450 3450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
Kras dd 750 1.07B 750 750 755 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱:۴۶
Koncar 1950 996.90M 1950 1950 1950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱:۰۳
Liburnia Riviera Hoteli DD 3080 932.13M 3080 3080 3080 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۵۷
Ad Plastik 185 784.13M 185 185 185 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Atlantska Plovidba 401 538.80M 401 401 401 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Luka Rijeka 29.4 483.60M 29.4 29.4 29.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Tankerska Next Generation 45.2 393.45M 45.2 45.2 45.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۵۵
Jadran dd 13.2 369.21M 13.2 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۵۸
Belje 8.05 368.01M 8.05 8.05 8.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
Luka Ploce 520 214.84M 520 520 520 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Ingra 12.1 159.83M 12.1 12.1 12.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱:۰۳
Losinjska Plovidba 140 92.74M 140 140 140 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۵۵
Vpik 18.86 91.22M 18.86 18.86 18.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
Hoteli Maestral DD 155 79.94M 155 155 155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۱:۳۷
Uljanik Plovidbe 95 51.96M 95 95 95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱:۰۳
Tehnika 228 42.98M 228 228 228 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۵۵
Viro 26.8 37.16M 26.8 26.8 26.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۵۷
Djuro Djakovic 3 30.32M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Varteks dd 7.2 27.88M 7.2 7.2 7.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۵۵
Dalekovod 95 22.16M 95 95 95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
RIZ Odasiljaci dd 1.08 - 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی