کرواسی
کرواسی

کونا کرواسی / دلار

0.1572
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 15:52:07
0 (1.93%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.62%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

263
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:01:38
11 (4.01%)
تغییر ۳ ماهه
30 (10.24%)
تغییر ۶ ماهه
17 (6.07%)
نوسان سالیانه

CROBEX10

1,882
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 23:02:30
59 (3.24%)
تغییر ۳ ماهه
266 (16.48%)
تغییر ۶ ماهه
298 (18.82%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3200 32.00B 3200 3200 3200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Zagrebacka Banka 56 17.93B 56 56 56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۳۸
Hrvatske Telekom 192 15.30B 192 192 192 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Adris Grupa P 407 6.59B 407 407 407 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Atlantic Grupa 1550 5.16B 1550 1550 1550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Podravka 554 3.87B 554 554 554 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Valamar Riviera DD 29.3 3.57B 29.3 29.3 29.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Petrokemija 61 3.36B 61 61 61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Plava Laguna DD 1510 3.32B 1510 1500 1510 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۳۶
Maistra dd 300 3.28B 300 300 300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Ericsson N.Tesla 1600 2.13B 1600 1600 1600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۳۸
Koncar Elektro 685 1.74B 685 685 685 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Arenaturist 320 1.63B 320 320 320 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Imperial DD 730 1.09B 730 730 730 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ساعت ۲:۳۶
Kras dd 700 994.01M 700 700 700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Liburnia Riviera Hoteli DD 2800 847.39M 2800 2800 2800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Ad Plastik 180 743.49M 180 180 180 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Koncar 1680 652.47M 1680 1680 1680 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۷
Luka Rijeka 29.6 399.02M 29.6 29.6 29.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۳۸
Tankerska Next Generation 44.2 385.43M 44.2 44.2 44.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۳۸
Atlantska Plovidba 190 262.49M 190 190 190 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۳۸
Luka Ploce 416 175.24M 416 416 416 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Dalekovod 7 172.34M 7 7 7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Ingra 10.6 143.58M 10.6 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Ledo 388 121.80M 388 388 388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Belje 2.4 109.72M 2.4 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Losinjska Plovidba 130 82.14M 130 130 130 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Hoteli Maestral DD 155 79.94M 155 155 155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۱:۳۷
Tehnika 250 47.12M 250 250 250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Djuro Djakovic 4.12 41.64M 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Viro 23.6 32.73M 23.6 23.6 23.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۱
Varteks dd 7.1 29.16M 7.1 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Vpik 4.48 21.67M 4.48 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Uljanik Plovidbe 38 20.79M 38 38 38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۳:۴۰
Jadran dd 13.2 - 13.2 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۳۶
RIZ Odasiljaci dd 1.08 - 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی