کرواسی
کرواسی

کونا کرواسی / دلار

0.1603
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۳۹۹
ساعت 02:57:05
0 (2.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.66%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

271
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:46
22 (7.51%)
تغییر ۳ ماهه
4 (1.45%)
تغییر ۶ ماهه
37 (15.81%)
نوسان سالیانه

CROBEX10

1,715
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 05:31:37
91 (5.58%)
تغییر ۳ ماهه
42 (2.50%)
تغییر ۶ ماهه
287 (14.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 2800 28.00B - 2800 2800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۳۶
Zagrebacka Banka 53.8 17.23B - 53.8 53.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Hrvatske Telekom 181 14.42B - 181 181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Adris Grupa P 380 6.15B - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Atlantic Grupa 1390 4.63B - 1390 1390 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Valamar Riviera DD 28 3.30B - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Plava Laguna DD 1500 3.29B - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۳۶
Podravka 462 3.23B - 462 462 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۶
Maistra dd 264 2.89B - 264 264 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Ericsson N.Tesla 1490 1.98B - 1490 1490 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Arenaturist 324 1.65B - 324 324 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Koncar Elektro 570 1.45B - 570 570 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Imperial DD 710 1.06B - 710 710 10.00 1.43% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Kras dd 700 994.01M - 632 700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Liburnia Riviera Hoteli DD 3100 938.19M - 3100 3100 300.00 10.71% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Ad Plastik 152 627.84M - 152 152 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Koncar 1310 508.77M - 1310 1310 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۶
Tankerska Next Generation 47.4 413.33M - 47.4 47.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Luka Rijeka 27.6 372.06M - 27.6 27.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Atlantska Plovidba 149.5 206.54M - 149.5 149.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Dalekovod 7.18 176.77M - 7.18 7.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Luka Ploce 364 153.33M - 364 364 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Ledo 388 121.80M - 388 388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Hoteli Maestral DD 220 113.46M - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۲۳:۰۷
Ingra 8.2 111.07M - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Belje 2.4 109.72M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Losinjska Plovidba 111 73.53M - 111 120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Petrokemija 72.6 63.37M - 72.6 72.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Djuro Djakovic 4.25 42.95M - 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Viro 27 37.44M - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Tehnika 170 32.04M - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ساعت ۱:۳۴
Varteks dd 8 29.10M - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Vpik 4.48 21.67M - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Uljanik Plovidbe 36 19.70M - 36 36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۱
Jadran dd 13.9 - - 13.9 13.9 0.70 5.30% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
RIZ Odasiljaci dd 1.08 - - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی