شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کرواسی
کرواسی

HRK/USD

0.149
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:01:03
0 (0.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

248
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:47
11 (4.64%)
تغییر ۳ ماهه
26 (11.71%)
تغییر ۶ ماهه
49 (24.62%)
نوسان سالیانه

CROBEX10

2,051
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 04:02:09
43 (2.15%)
تغییر ۳ ماهه
135 (7.06%)
تغییر ۶ ماهه
290 (16.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3200 31.60B - 3200 3200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Zagrebacka Banka 66 19.53B - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Hrvatske Telekom 185 12.21B - 185 185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Valamar Riviera DD 38.2 5.08B - 38.2 38.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Adris Grupa P 500 4.67B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Plava Laguna DD 1710 3.91B - 1710 1710 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Maistra dd 310 3.28B - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Atlantic Grupa 1330 3.27B - 1330 1330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Podravka 474 2.27B - 474 474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Arenaturist 384 2.14B - 384 384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Koncar Elektro 660 1.70B - 645 660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hup Zagreb 3480 1.43B - 3480 3480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Ericsson N.Tesla 1420 1.39B - 1420 1420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Liburnia Riviera Hoteli DD 4000 1.27B - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
Ad Plastik 195 825.22M - 195 195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Atlantska Plovidba 342 662.87M - 342 342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Luka Rijeka 42 620.10M - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Kras dd 835 546.70M - 835 835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Imperial DD 800 518.22M - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳:۰۲
Tankerska Next Generation 44 410.47M - 44 44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Dalekovod 5.1 285.51M - 5.1 5.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Viro 57.5 174.72M - 57.5 57.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Luka Ploce 404 170.88M - 404 404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Djuro Djakovic 4.97 162.96M - 4.97 4.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Hoteli Maestral DD 250 155.75M - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Ledo 388 121.80M - 388 388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Losinjska Plovidba 138 107.97M - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Uljanik Plovidbe 30.2 61.19M - 30.2 30.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Ingra 3.82 58.79M - 3.82 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Petrokemija 56 38.61M - 56 56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Tehnika 177 21.98M - 177 177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Belje 2.4 19.72M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Varteks dd 16.7 18.88M - 16.7 16.7 0.80 4.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۳۱
Vpik 4.48 6.73M - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Jadran dd 14.6 - - 14.6 14.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
RIZ Odasiljaci dd 1.08 - - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۱۱:۰۲
Pectinatus 6900 - - 6900 6900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Lux Ulaganja 2060 - - 2060 2060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳