شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کرواسی
کرواسی

HRK/USD

0.1416
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 21:29:37
0 (5.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

274
قیمت روز
3 (1.11%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:13
24 (9.60%)
تغییر ۳ ماهه
33 (13.69%)
تغییر ۶ ماهه
71 (34.98%)
نوسان سالیانه

CROBEX10

1,505
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 23:01:10
532 (26.11%)
تغییر ۳ ماهه
422 (21.88%)
تغییر ۶ ماهه
287 (16.03%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 2960 29.60B - 2960 2960 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۰۰
Zagrebacka Banka 49 15.69B - 49 49 0.60 1.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Hrvatske Telekom 160.5 12.96B - 160.5 160.5 0.50 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Adris Grupa P 368 5.87B - 368 368 17.00 4.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Atlantic Grupa 1100 3.66B - 1100 1100 10.00 0.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Valamar Riviera DD 25.2 3.07B - 25.2 25.2 1.20 5.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Plava Laguna DD 1270 2.79B - 1270 1270 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۵۵
Podravka 384 2.68B - 384 384 9.00 2.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Maistra dd 230 2.52B - 230 230 8.00 3.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Ericsson N.Tesla 1110 1.48B - 1110 1110 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۰۰
Arenaturist 226 1.15B - 226 226 6.00 2.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Liburnia Riviera Hoteli DD 3800 1.15B - 3800 3800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۱۳
Koncar Elektro 442 1.13B - 442 442 8.00 1.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Imperial DD 700 1.04B - 700 700 50.00 7.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Kras dd 530 752.60M - 530 530 10.00 1.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Ad Plastik 128 528.71M - 128 128 13.50 11.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Koncar 1070 415.56M - 1070 1070 70.00 7.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Luka Rijeka 29.8 401.72M - 29.8 29.8 3.60 13.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Tankerska Next Generation 42 366.25M - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Atlantska Plovidba 164 226.57M - 164 164 9.00 5.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Luka Ploce 340 143.22M - 340 340 10.00 2.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Hoteli Maestral DD 270 139.24M - 270 270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۵۳
Ledo 388 121.80M - 388 388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Belje 2.4 109.72M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Viro 64.5 89.44M - 64.5 64.5 7.50 13.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Dalekovod 3.58 88.14M - 3.58 3.58 0.21 6.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Losinjska Plovidba 84 55.64M - 84 84 3.50 4.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Petrokemija 60.8 53.07M - 60.8 60.8 0.20 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Varteks dd 10.5 41.19M - 10.5 10.5 0.60 6.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Ingra 2.84 38.47M - 2.84 2.84 0.20 7.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Djuro Djakovic 2.51 25.37M - 2.51 2.51 0.12 4.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Vpik 4.48 21.67M - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Tehnika 100 18.85M - 100 100 4.00 4.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Uljanik Plovidbe 22 12.03M - 22 22 0.40 1.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
RIZ Odasiljaci dd 1.08 - - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Jadran dd 10.5 - - 10.5 10.5 0.50 5.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی