شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کرواسی
کرواسی

کونا کرواسی / دلار

0.1591
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:36:08
0 (11.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

306
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:04:47
24 (8.51%)
تغییر ۳ ماهه
53 (20.95%)
تغییر ۶ ماهه
73 (31.33%)
نوسان سالیانه

CROBEX10

1,590
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 23:03:38
51 (3.31%)
تغییر ۳ ماهه
435 (21.49%)
تغییر ۶ ماهه
308 (16.23%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koncar 1370 493.24M - 1370 1370 100.00 7.87% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Losinjska Plovidba 100 66.24M - 100 100 1.00 1.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Valamar Riviera DD 25 2.94B - 25 25 1.60 6.84% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Liburnia Riviera Hoteli DD 3700 1.12B - 3700 3700 200.00 5.71% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Kras dd 624 883.24M - 624 624 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۷
Podravka 420 2.98B - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۷
Dalekovod 5.7 142.38M - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۷
Ad Plastik 130.5 536.97M - 130.5 130.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۷
Petrokemija 74.6 65.99M - 74.6 74.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۷
Adris Grupa P 362 4.13B - 362 362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۷
Atlantic Grupa 1210 4.06B - 1210 1210 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۷
Ericsson N.Tesla 1250 1.68B - 1250 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۷
Hrvatske Telekom 163 13.28B - 163 163 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۷
Atlantska Plovidba 205 286.08M - 205 205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۷
Tankerska Next Generation 52 453.45M - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۱۷
Luka Ploce 372 157.34M - 372 372 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۱۸
Koncar Elektro 505 1.30B - 505 505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۱۸
Maistra dd 230 2.52B - 230 230 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Varteks dd 9.4 34.19M - 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۰:۲۲
Ingra 6.8 92.11M - 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Arenaturist 262 1.33B - 262 262 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Djuro Djakovic 1.71 17.28M - 1.71 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Uljanik Plovidbe 22 12.04M - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Zagrebacka Banka 51 15.92B - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۴
Tehnika 158 29.93M - 158 158 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۱۲
Jadran dd 13.6 - - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Plava Laguna DD 1400 3.07B - 1400 1400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Viro 48.6 67.39M - 48.6 48.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۱۳
INA dd 2900 29.00B - 2900 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۸
Hoteli Maestral DD 350 180.50M - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۳۷
Luka Rijeka 22.6 296.57M - 22.6 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲۳:۳۸
Imperial DD 645 960.67M - 645 645 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۲۳
Ledo 388 121.80M - 388 388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Vpik 4.48 21.67M - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Belje 2.4 109.72M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
RIZ Odasiljaci dd 1.08 - - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی