کرواسی
کرواسی

کونا کرواسی / دلار

0.1573
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 15:51:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

282
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۴۰۰
ساعت 10:02:15
9 (3.30%)
تغییر ۳ ماهه
5 (1.81%)
تغییر ۶ ماهه
10 (3.68%)
نوسان سالیانه

CROBEX10

1,993
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۴۰۰
ساعت 23:09:40
34 (1.73%)
تغییر ۳ ماهه
44 (2.28%)
تغییر ۶ ماهه
245 (14.01%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3500 35.00B 3500 3500 3500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ساعت ۲:۴۶
Zagrebacka Banka 62 19.85B 62 62 62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Hrvatske Telekom 183.5 14.69B 183.5 183.5 183.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Adris Grupa P 418 6.81B 418 418 418 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Atlantic Grupa 1640 5.46B 1640 1640 1640 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Podravka 620 4.35B 620 620 620 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Valamar Riviera DD 31.2 3.80B 31.2 31.2 31.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Plava Laguna DD 1630 3.58B 1630 1630 1630 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Maistra dd 300 3.28B 300 300 300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Ericsson N.Tesla 1790 2.38B 1790 1790 1790 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Petrokemija 36.2 1.99B 36.2 36.2 36.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲:۵۵
Koncar Elektro 770 1.96B 770 770 770 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲:۱۱
Arenaturist 300 1.53B 300 300 300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲:۵۵
Imperial DD 835 1.24B 835 835 835 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۲:۵۱
Kras dd 760 1.08B 760 760 760 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
Koncar 2040 1.05B 2040 2040 2040 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۲:۴۸
Liburnia Riviera Hoteli DD 2820 853.44M 2820 2820 2820 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ساعت ۲۲:۵۸
Ledo 3450 759.59M 3450 3450 3450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
Ad Plastik 160.5 665.95M 160.5 160.5 160.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Atlantska Plovidba 410 566.43M 410 410 410 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Luka Rijeka 27.8 457.29M 27.8 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲:۵۵
Jadran dd 13.2 369.21M 13.2 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۲:۵۱
Tankerska Next Generation 41 356.91M 41 41 41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲:۵۲
Luka Ploce 615 259.07M 615 615 615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲:۵۲
Ingra 9.82 133.01M 9.82 9.82 9.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲:۲۱
Vpik 18.86 91.22M 18.86 18.86 18.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
Losinjska Plovidba 127 84.13M 127 127 127 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
Hoteli Maestral DD 155 79.94M 155 155 155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۱:۳۷
Belje 8.05 66.13M 8.05 8.05 8.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
Uljanik Plovidbe 104 56.88M 104 104 104 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲:۲۱
Djuro Djakovic 4.05 40.93M 4.05 4.05 4.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲:۲۱
Viro 28.4 39.38M 28.4 28.4 28.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲:۲۱
Tehnika 160 30.16M 160 160 160 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲:۱۹
Varteks dd 6 27.64M 6 6 6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲:۵۵
Dalekovod 84 20.68M 84 84 84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲:۵۲
RIZ Odasiljaci dd 1.08 - 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی