کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

149,661
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 17:01:38
3,985 (2.59%)
تغییر ۳ ماهه
25,033 (14.33%)
تغییر ۶ ماهه
5,766 (3.71%)
نوسان سالیانه

COL General

1,318
قیمت روز
3 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 01:01:15
139 (9.53%)
تغییر ۳ ماهه
149 (12.79%)
تغییر ۶ ماهه
124 (10.40%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 2260 92.92T 2260 2260 2260 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Bcolombia 30700 29.53T 30700 30700 30700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Bancolombia Pf 30600 29.43T 30600 30600 30600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Aval Acciones y Valores Pref 1151 25.65T 1151 1151 1151 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Grupoaval 1150 25.62T 1150 1150 1150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Banco De Bogota 77000 25.51T 77000 77000 77000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Interconnection Electric 22570 25.00T 22570 22570 22570 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Empresa Energia Bogota 2630 24.15T 2630 2630 2630 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Banco Davivienda Pf 30750 13.89T 30750 30750 30750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Suramericana 21260 12.37T 21260 21260 21260 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Pfgrupsura 18740 10.91T 18740 18740 18740 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Nutresa 23100 10.63T 23100 23100 23100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Colombiana 32310 10.47T 32310 32310 32310 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Grupo Argos 11700 10.03T 11700 11700 11700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Corporacion Financiera Colombiana 26980 8.74T 26980 26980 26980 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Promigas 7600 8.62T 7600 7600 7600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Pfgrupoarg 9700 8.32T 9700 9700 9700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Cemargos 5400 6.22T 5400 5400 5400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Almacenes Exito 13000 5.82T 13000 13000 13000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۳۶
Grupo Bolivar 71760 5.67T 71760 71760 71760 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Banco de Occidente SA 33500 5.22T 33500 33500 33500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷
Isagen 4130 5.06T 4130 4130 4130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Celsia 4652 4.98T 4652 4652 4652 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Cementos Argos Pf 4050 4.66T 4050 4050 4050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 300 4.32T 300 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۰:۳۶
Valorem SA 909 2.42T 909 909 909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Cemex Latam 3873 2.16T 3873 3873 3873 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Canacol Energy 10580 1.89T 10580 10580 10580 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Carton de Colombia 15840 1.71T 15840 15840 15840 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۷
Organizacion Terpel SA 7895 1.43T 7895 7895 7895 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Mineros SA 4298 1.12T 4298 4298 4298 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Etb 220 781.12B 220 220 220 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Bolsa De Valores De Colombia 12000 726.16B 12000 12000 12000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Construcciones el Condor SA 1021 586.43B 1021 1021 1021 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۳۶
Carvajal Empaques 5300 574.02B 5300 5300 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۸
Conconcret 470 533.10B 470 470 470 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Enka de Colombia SA 14.83 174.60B 14.83 14.83 14.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Avianca Pf 151.1 150.64B 151.1 151.1 151.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۳۷
Coltejer 1105 77.35B 1105 1105 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Fabricato SA 4.5 41.41B 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی