شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

175,295
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:40
17,626 (11.18%)
تغییر ۳ ماهه
47,941 (37.64%)
تغییر ۶ ماهه
61,424 (53.94%)
نوسان سالیانه

COL General

1,133
قیمت روز
10 (0.88%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:01:53
19 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
514 (31.22%)
تغییر ۶ ماهه
410 (26.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grupo Bolivar 65480 5.17T - 65480 65480 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ساعت ۱۲:۲۳
Construcciones el Condor SA 995 571.49B - 995 995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ساعت ۱۲:۲۳
Etb 200 710.11B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Conconcret 383 434.42B - 383 383 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Mineros SA 3800 994.41B - 3800 3800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Cemex Latam 1770 986.74B - 1770 1770 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Canacol Energy 9790 1.79T - 9790 9790 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Cementos Argos Pf 3165 3.65T - 3165 3165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Organizacion Terpel SA 6990 1.27T - 6990 6990 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Bolsa De Valores De Colombia 11000 665.65B - 11000 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Celsia 4205 4.50T - 4205 4205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Cemargos 3660 4.22T - 3660 3660 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Promigas 6520 7.40T - 6520 6520 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Colombiana 24900 8.07T - 24900 24900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Pfgrupoarg 7740 6.63T - 7740 7740 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Almacenes Exito 10300 4.61T - 10300 10300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Corporacion Financiera Colombiana 22400 7.26T - 22400 22400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Nutresa 20200 9.29T - 20200 20200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Pfgrupsura 16320 9.50T - 16320 16320 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Grupo Argos 10200 8.74T - 10200 10200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Suramericana 19400 11.29T - 19400 19400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Banco De Bogota 62080 20.57T - 62080 62080 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Banco Davivienda Pf 27600 12.47T - 27600 27600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Empresa Energia Bogota 2290 21.02T - 2290 2290 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Aval Acciones y Valores Pref 870 19.38T - 870 870 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Bcolombia 26800 25.78T - 26800 26800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Ecopetrol 2080 85.52T - 2080 2080 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Bancolombia Pf 26500 25.49T - 26500 26500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Interconnection Electric 19200 21.27T - 19200 19200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Avianca Pf 185 184.44B - 185 185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۱۲
Fabricato SA 4.96 45.64B - 4.96 4.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۱۲
Enka de Colombia SA 8 94.19B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۱۲
Grupoaval 900 20.05T - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۲:۱۲
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 303 4.36T - 303 303 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۱۲
Banco de Occidente SA 34500 5.38T - 34500 34500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۳۶
Icolcap 11400 - - 11400 11400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۰:۳۴
Carvajal Empaques 5300 574.02B - 5300 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۸
Carton de Colombia 9850 1.06T - 9850 9850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Coltejer 1105 77.35B - 1105 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Valorem SA 909 2.42T - 909 909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی