خبر
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0002
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (33.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (20.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

203,946
قیمت روز
2,946 (1.47%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 10:02:23
25,815 (14.49%)
تغییر ۳ ماهه
39,068 (23.70%)
تغییر ۶ ماهه
35,260 (20.90%)
نوسان سالیانه

COL General

1,243
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 00:35:33
18 (1.50%)
تغییر ۳ ماهه
372 (23.03%)
تغییر ۶ ماهه
173 (12.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 703500 11374.18T 703500 703500 703500 21830.00 3.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Amazon.com 456800 4755.27T 456800 456800 456800 11810.00 2.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
J&J 851000 2247.80T 851000 851000 851000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
JPMorgan 649390 1957.67T 649390 649390 649390 6940.00 1.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۵۴
Bank of America 185380 1466.64T 185380 185380 185380 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۲
Pfizer 235000 1359.15T 235000 235000 235000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ساعت ۱۱:۴۸
General Electric 409030 453.72T 409030 409030 409030 11970.00 2.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۵۴
Citigroup 236800 451.84T 236800 236800 236800 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۵۰
Ecopetrol 2290 101.76T 2290 2290 2290 185.00 8.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Bcolombia 40000 34.85T 40000 40000 40000 700.00 1.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Bancolombia Pf 31990 29.81T 31990 31990 31990 1000.00 3.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Falabella 8415 21.64T 8415 8415 8415 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۲
Interconnection Electric 19500 21.60T 19500 19500 19500 420.00 2.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Nutresa 43900 20.10T 43900 43900 43900 2900.00 7.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Suramericana 38050 19.22T 38050 38050 38050 520.00 1.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Empresa Energia Bogota 1800 16.53T 1800 1800 1800 18.00 1.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Grupoaval 580 13.61T 580 580 580 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۳
Aval Acciones y Valores Pref 558 12.47T 558 558 558 1.80 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
BAC Holding International 313 11.93T 313 313 313 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ساعت ۱۹:۱۶
Banco Davivienda Pf 26200 11.83T 26200 26200 26200 130.00 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Banco De Bogota 32000 11.37T 32000 32000 32000 1000.00 3.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Grupo Argos 9900 7.83T 9900 9900 9900 100.00 1.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Pfgrupoarg 6240 7.83T 6240 6240 6240 120.00 1.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Pfgrupsura 13000 7.47T 13000 13000 13000 170.00 1.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Corporacion Financiera Colombiana 13000 5.39T 13000 13000 13000 900.00 6.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Colombiana 15820 5.39T 15820 15820 15820 560.00 3.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Promigas 4700 5.33T 4700 4700 4700 320.00 7.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 350 5.04T 350 350 350 35.00 11.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۵۴
Grupo Bolivar 62200 4.82T 62200 62200 62200 1220.00 2.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Almacenes Exito 3620 4.70T 3620 3620 3620 20.00 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Cemargos 3503 4.64T 3503 3503 3503 294.00 8.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Banco de Occidente SA 24000 3.74T 24000 24000 24000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Celsia 2925 3.11T 2925 2925 2925 20.00 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Cementos Argos Pf 2570 2.98T 2570 2570 2570 20.00 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Cemex Latam 5200 2.91T 5200 5200 5200 210.00 4.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Carton de Colombia 15840 1.71T 15840 15840 15840 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Organizacion Terpel SA 8140 1.48T 8140 8140 8140 180.00 2.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Canacol Energy 7250 1.23T 7250 7250 7250 75.00 1.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۴
Construcciones el Condor SA 1600 918.99B 1600 1600 1600 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۵۱
Banco Comercial AV Villas 3200 721.57B 3200 3200 3200 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۱۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین