کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

168,077
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:55
7,574 (4.72%)
تغییر ۳ ماهه
16,259 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
12,972 (7.16%)
نوسان سالیانه

COL General

1,237
قیمت روز
3 (0.23%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 00:34:57
4 (0.32%)
تغییر ۳ ماهه
133 (9.69%)
تغییر ۶ ماهه
101 (8.87%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 2598 107.73T 2598 2598 2598 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Bancolombia Pf 27800 26.69T 27800 27800 27800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۵۰
Bcolombia 27700 26.61T 27700 27700 27700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Interconnection Electric 21980 24.26T 21980 21980 21980 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Empresa Energia Bogota 2530 23.23T 2530 2530 2530 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Banco De Bogota 68000 23.12T 68000 68000 68000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Aval Acciones y Valores Pref 1025 22.82T 1025 1025 1025 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Grupoaval 1020 22.78T 1020 1020 1020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۵۰
Banco Davivienda Pf 28500 12.78T 28500 28500 28500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Suramericana 17770 10.29T 17770 17770 17770 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Pfgrupsura 16300 10.20T 16300 16300 16300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Nutresa 20450 9.34T 20450 20450 20450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Corporacion Financiera Colombiana 22340 9.13T 22340 22340 22340 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۴۷
Colombiana 28830 9.13T 28830 28830 28830 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Pfgrupoarg 8050 8.07T 8050 8050 8050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۵۰
Grupo Argos 9905 8.07T 9905 9905 9905 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Promigas 6700 7.60T 6700 6700 6700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Cementos Argos Pf 3850 7.20T 3850 3850 3850 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Cemargos 5465 6.99T 5465 5465 5465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Almacenes Exito 12580 5.63T 12580 12580 12580 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۴۷
Grupo Bolivar 68000 5.38T 68000 68000 68000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۵۰
Banco de Occidente SA 33900 5.29T 33900 33900 33900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۳۸
Isagen 4130 5.06T 4130 4130 4130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Celsia 4110 4.37T 4110 4110 4110 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 291 4.23T 291 291 291 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۴۵
Valorem SA 909 2.42T 909 909 909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Cemex Latam 3650 2.06T 3650 3650 3650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱:۴۵
Canacol Energy 9820 1.78T 9820 9820 9820 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Carton de Colombia 15840 1.71T 15840 15840 15840 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۹
Organizacion Terpel SA 6900 1.23T 6900 6900 6900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Mineros SA 3704 970.60B 3704 3704 3704 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Etb 194 688.81B 194 194 194 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۵۰
Bolsa De Valores De Colombia 10480 621.47B 10480 10480 10480 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Carvajal Empaques 5300 574.02B 5300 5300 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۸
Construcciones el Condor SA 850 488.21B 850 850 850 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۵۰
Conconcret 359.9 408.22B 359.9 359.9 359.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۴۷
Avianca Pf 259.9 259.12B 259.9 259.9 259.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱:۴۵
Enka de Colombia SA 14.1 164.83B 14.1 14.1 14.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Coltejer 1105 77.35B 1105 1105 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Fabricato SA 4.15 38.19B 4.15 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی