شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

124,039
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:40
2,710 (2.23%)
تغییر ۳ ماهه
15,808 (14.61%)
تغییر ۶ ماهه
27,169 (28.05%)
نوسان سالیانه

COL General

1,648
قیمت روز
4 (0.23%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:02:08
24 (1.49%)
تغییر ۳ ماهه
53 (3.31%)
تغییر ۶ ماهه
226 (15.89%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 3305 122762.70B - 3305 3305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Bcolombia 43820 33893.16B - 43820 43820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Bancolombia Pf 45400 33893.16B - 45400 45400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Interconnection Electric 19460 31290.03B - 19460 19460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Grupoaval 1470 26750.26B - 1470 1470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲:۰۳
Aval Acciones y Valores Pref 1440 26750.26B - 1440 1440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Banco De Bogota 87700 22437.65B - 87700 87700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Suramericana 32720 21507.67B - 32720 32720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Pfgrupsura 28020 21507.67B - 28020 28020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Empresa Energia Bogota 2375 18627.85B - 2375 2375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Grupo Argos 18120 16462.17B - 18120 18120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Pfgrupoarg 12860 16462.17B - 12860 12860 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Cemargos 6600 13014.40B - 6600 6600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Cementos Argos Pf 5130 13014.40B - 5130 5130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nutresa 25300 12328.97B - 25300 25300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Promigas 7350 8636.05B - 7350 7350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Almacenes Exito 12980 7211.80B - 12980 12980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Banco de Occidente SA 38000 6124.59B - 38000 38000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Corporacion Financiera Colombiana 26300 5886.46B - 26300 26500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Colombiana 32580 5886.46B - 32580 32580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Celsia 4515 4943.02B - 4515 4515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Cemex Latam 4280 4561.60B - 4280 4280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Isagen 4130 4541.50B - 4130 4130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Grupo Bolivar 77000 4132.12B - 77000 77000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲:۰۳
Banco Davivienda Pf 45280 3995.76B - 45280 45280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 370 3983.72B - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Valorem SA 909 2408.90B - 909 909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Organizacion Terpel SA 10300 2165.27B - 10300 10300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲:۰۳
Canacol Energy 11180 1673.98B - 11180 11180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Etb 257 1370.13B - 257 257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Conconcret 475 890.07B - 475 475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Avianca Pf 1955 795.81B - 1955 1955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Bolsa De Valores De Colombia 11580 678.88B - 11580 11580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Carton de Colombia 9850 642.79B - 9850 9850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Construcciones el Condor SA 1395 622.66B - 1395 1395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Mineros SA 3235 609.02B - 3235 3235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Carvajal Empaques 5300 194.69B - 5300 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Enka de Colombia SA 11.3 88.30B - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Coltejer 1105 70.13B - 1105 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۰۳
Fabricato SA 5.02 65.52B - 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵