شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1437
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 12:01:24
0 (1.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

333
قیمت روز
5 (1.52%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:15
48 (16.84%)
تغییر ۳ ماهه
77 (30.08%)
تغییر ۶ ماهه
93 (38.75%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

4,141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:02:49
717 (20.96%)
تغییر ۳ ماهه
698 (20.26%)
تغییر ۶ ماهه
864 (26.38%)
نوسان سالیانه

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Annil 11.42 1.95B - 11.42 11.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Kehua A 13.39 1.79B - 13.34 13.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
RoadMainT 28.95 1.93B - 28.95 28.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Zj Dilong A 2.18 1.85B - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Datong Gas A 5.48 1.97B - 5.48 5.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Ribo Fashion 8.14 1.95B - 8.12 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Hefei Meiling 1.87 1.95B - 1.86 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Huasi Group A 5.04 1.94B - 5.04 5.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Zhejiang Tuna 9.41 1.90B - 9.41 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Shanghai ACE A 14.3 1.89B - 14.22 14.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Xinhui Meida A 3.79 2.00B - 3.79 3.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Bichamp Cutting 9.08 1.91B - 8.99 9.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Comefly Outdoor 26.83 1.79B - 26.79 26.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
San Bian Tech A 9.57 1.93B - 9.57 9.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Shandong Ruyi A 7.56 1.98B - 7.53 7.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
V-Grass Fashion 7.81 1.97B - 7.81 7.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Guilin Tourism A 5.01 1.80B - 5.01 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Shenzhen Wongtee 1.71 1.96B - 1.67 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Tiansheng Pharma 5.71 1.82B - 5.7 5.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Fulin Transport A 6.22 1.95B - 6.22 6.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Gd Jingyi Metal A 7.75 1.94B - 7.71 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Shanghai Carthane 17.6 1.86B - 17.6 17.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Zhejiang Chengbang 8.89 1.81B - 8.89 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Hengli Industrial A 4.64 1.97B - 4.5 4.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Ningbo Heli Mould A 11.94 1.87B - 11.94 11.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Shanxi Sanwei Group 3.88 1.82B - 3.88 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Eaglerise Electric A 14.42 1.95B - 14.41 14.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Shandong Liancheng A 22.3 1.82B - 22.3 22.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Shenzhen Jiang Design 17.27 1.84B - 17.2 17.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Chengdu Xiling Power A 11.45 1.83B - 11.45 11.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Guangdong High Dream A 17.19 1.86B - 16.94 17.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Impulse Qingdao Health 15.48 1.86B - 15.48 15.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Nanjing Yueboo Power A 25.2 1.98B - 25.2 25.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Sichuan Chuanhuan Tech 9.26 2.01B - 9.26 9.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Xinjiang Haoyuan Gas A 4.24 1.79B - 4.24 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
HangZhou Radical Energy 21.81 1.92B - 21.72 21.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Jiangsu Yida Chemical A 23.73 1.91B - 23.36 23.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Shanghai Cooltech Power 5.61 1.80B - 5.59 5.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Shanghai Lisheng Racing 15.63 1.96B - 15.63 15.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
Shanghai Smith Adhesive 14.05 1.78B - 14.05 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۲۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی