شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1395
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 19:43:12
0 (2.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.66%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

290
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:01:37
20 (7.41%)
تغییر ۳ ماهه
47 (19.34%)
تغییر ۶ ماهه
80 (38.10%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

3,400
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:33
197 (5.48%)
تغییر ۳ ماهه
26 (0.78%)
تغییر ۶ ماهه
253 (8.03%)
نوسان سالیانه

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zhongchangmari 6.66 3.04B - 6.66 6.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Zhongyuan Unio 18.45 8.63B - 18.45 18.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Beijing Capital 3.29 18.71B - 3.29 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Beijing Hualian 4.09 2.72B - 4.09 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Beijing Vantone 7.63 15.67B - 7.63 7.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
China Husbandry 14.94 12.59B - 14.94 15.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Fujian Longking 8.82 9.43B - 8.82 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Grinm Materials 13.95 11.81B - 13.91 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Guangxi Guiguan 4.32 34.05B - 4.32 4.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Guodian Nanjing 11.05 7.68B - 11.05 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Huadian Power A 3.66 36.10B - 3.66 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Jiangsu Hengrui 94.83 419.37B - 94.69 94.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Jiangsu Hongdou 3.42 8.66B - 3.42 3.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Jiangsu Wuzhong 6.55 4.67B - 6.53 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
JinJian Cereals 11.09 7.12B - 11.09 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Kingfa Sci&Tech 12.13 31.22B - 12.13 12.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Luenmei Quantum 15.71 35.95B - 15.71 15.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Ningbo Yunsheng 5.79 5.73B - 5.79 5.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
SAIC Motor Corp 18.6 217.31B - 18.6 18.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Shanghai Pudong 6.36 6.17B - 6.36 6.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Sichuan Guodong 2.08 3.14B - 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Tangshan Sanyou 4.42 9.12B - 4.42 4.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Wanhua Chemical 43.97 138.05B - 43.97 44.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Wanxiang Doneed 15.31 3.45B - 15.08 15.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Wuxi Commercial 3.67 3.25B - 3.67 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Zhejiang Haiyue 7.07 3.34B - 7.07 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Zhejiang Jiahua 8.61 12.34B - 8.61 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Zhejiang Orient 9.56 15.21B - 9.56 9.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Zhejiang Yankon 3.65 5.30B - 3.65 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Zhongmin Energy 3.34 5.64B - 3.34 3.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Anhui Expressway 5.18 8.59B - 5.18 5.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Bluestar Adisseo 11.82 31.70B - 11.82 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
CCS Supply Chain 6.05 6.15B - 6.05 6.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
China CYTS Tours 9.86 7.14B - 9.86 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Daheng New Epoch 10.54 4.60B - 10.54 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Golden Seed Wine 5.16 3.39B - 5.16 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Guangzhou Yuetai 3.1 7.86B - 3.04 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Hisense Electric 12.15 15.90B - 12.15 12.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Jiangsu Hengshun 20.1 15.75B - 19.62 20.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Jiangsu Sunshine 2.44 4.35B - 2.44 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی