شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1412
قیمت روز
0 (0.36%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 09:59:06
0 (2.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

283
قیمت روز
5 (1.77%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:28
6 (2.17%)
تغییر ۳ ماهه
37 (15.04%)
تغییر ۶ ماهه
73 (34.76%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

3,512
قیمت روز
16 (0.46%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:02
85 (2.36%)
تغییر ۳ ماهه
142 (4.21%)
تغییر ۶ ماهه
352 (11.14%)
نوسان سالیانه

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Heilan Home 6.08 26.87B - 6.08 6.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Hubei Kaile 16.19 16.20B - 16.19 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Lingyun Ind 10.64 5.84B - 10.57 10.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Ningbo Bird 3.7 2.84B - 3.7 3.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
SPIC Yuanda 4.99 3.90B - 4.96 4.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Tbea Co Ltd 7.63 28.34B - 7.63 7.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
TDG Holding 9.65 9.62B - 9.65 9.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
YTO Express 12.64 40.00B - 12.64 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Elion Energy 3.54 9.70B - 3.54 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Gemdale Corp 12.6 56.88B - 12.6 12.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Hua Xia Bank 6.4 98.48B - 6.4 6.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Hubei Sanxia 2.43 2.82B - 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Lotus Health 2.75 3.79B - 2.72 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Shengyi Tech 31.99 72.82B - 31.98 31.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Tibet Tianlu 7.27 6.29B - 7.24 7.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Avicopter PLC 44.36 26.15B - 44.36 44.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Fujian Funeng 7.43 28.18B - 7.42 7.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Guangzhou Dev 5.69 15.51B - 5.69 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Hebei Baoshuo 11.58 20.14B - 11.58 11.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Jiangsu Etern 4.12 5.10B - 4.12 4.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Minmetals Dev 6.12 6.56B - 6.12 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Nanjing Gaoke 9.11 11.26B - 9.11 9.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Sichuan Hejia 12.57 14.11B - 12.57 12.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Wuhan Sanzhen 7.72 5.48B - 7.72 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Wuhan Yangtze 20.62 4.08B - 20.62 20.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Aerospace Auto 4.48 6.43B - 4.48 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
BaoJi Titanium 25.8 11.10B - 25.8 26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Cangzhou Dahua 8.93 3.68B - 8.93 8.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
China Spacesat 34.4 40.68B - 34.4 34.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
China TV Media 12.59 5.01B - 12.59 12.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Giti Tire Corp 12.97 4.41B - 12.97 12.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Guangxi Wuzhou 3.58 4.03B - 3.58 3.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Jinyu Bio-Tech 25.37 27.88B - 25.37 25.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Joincare Pharm 13.08 25.41B - 13.07 13.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Shanghai Jahwa 37.26 25.01B - 37.08 37.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Tongwei Co Ltd 14.07 60.33B - 14.07 14.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Xiamen Xiangyu 6.06 13.07B - 5.93 6.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Xinhu Zhongbao 3.06 26.31B - 3.06 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Zhejiang Furun 9 4.70B - 9 9.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
Zhejiang Juhua 6.77 18.28B - 6.77 6.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی