شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1453
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 08:57:06
0 (2.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

253
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:33
3 (1.20%)
تغییر ۳ ماهه
21 (9.05%)
تغییر ۶ ماهه
47 (22.82%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

3,443
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۸
ساعت 13:32:39
27 (0.80%)
تغییر ۳ ماهه
117 (3.52%)
تغییر ۶ ماهه
694 (25.23%)
نوسان سالیانه

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ping An Bank A 16.33 148.87B - 16.2 16.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
China Merchants Shekou 19.02 140.61B - 18.98 19.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Shanghai International Port 5.58 137.65B - 5.56 5.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Poly Real Estate Group 16.03 132.22B - 16.03 16.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Bank of Beijing 5.61 126.86B - 5.61 5.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Guotai Junan Securities 18.62 126.02B - 18.62 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Suning Commerce A 10.57 123.36B - 10.56 10.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Wanhua Chemical 54.11 122.27B - 54.04 54.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
China Molybdenum A 4.49 120.64B - 4.49 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
BOE Tech Group 3.17 120.53B - 3.17 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Boe Technology A 4.89 120.53B - 4.89 4.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
China International Travel 90.39 119.71B - 90.39 90.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Bank of Shanghai 9.16 119.66B - 9.15 9.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
BYD A 54.09 118.71B - 52.88 54.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Daqin Railway 7.92 118.49B - 7.92 7.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Hedy Holding A 6.59 116.81B - 6.59 6.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Guangdong Wens Foodstuff 35.58 116.21B - 35.58 35.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
New China Life Insurance 50.01 116.06B - 50.01 50.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Kangmei Pharm 3.68 113.61B - 3.68 3.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Qingdao Haier 19.54 112.38B - 19.54 19.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
China Railway Construction 9.92 109.73B - 9.92 9.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Yunnan Baiyao A 88.1 109.48B - 88.1 88.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Air China A 9.3 108.57B - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Shanghai International Airport 73.49 102.36B - 73.3 73.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
China Securities 30.7 100.68B - 30.7 30.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
WuXi AppTec 95.49 100.20B - 95.49 95.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Haitong Securities 15.2 98.48B - 15.2 15.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Shenwan Hongyuan 5.01 98.26B - 5.01 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Jinan Diesel A 11.74 97.71B - 11.74 11.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Huatai Securities 19.97 97.59B - 19.97 19.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Guangzhou Automobile A 11.76 96.25B - 11.76 11.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Shanghai Fosun Pharm 26.92 95.54B - 26.66 26.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Gf Securities A 15.15 95.12B - 15.15 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Hua Xia Bank 7.58 93.48B - 7.58 7.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Huaneng Power International 5.54 93.38B - 5.54 5.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
China Shipbuilding 5.3 92.89B - 5.3 5.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
China National Nuclear Power 5 86.86B - 5 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
China Merchants Securities 18.93 85.29B - 18.93 18.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Shuanghui Dev A 30.76 84.47B - 30.76 30.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳
Lao Jiao A 92.65 84.18B - 92.64 92.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۳