شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 21:50:10
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.33%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,641
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 04:01:55
303 (6.13%)
تغییر ۳ ماهه
340 (6.83%)
تغییر ۶ ماهه
801 (14.72%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gas Natural Chile 179.71 - 179.71 179.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Invercap 2918.9 - 2918.9 2918.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Envases Pacifi 136.98 - 136.98 136.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Verizon 60.2 - 60.2 60.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Zofri 600 - 600 605.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Starbucks 91.99 - 91.99 91.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Minera 13800 - 13800 13800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Elec Metalurgi 11100 - 11100 11100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۱
Soquimich A 20799 - 20799 20799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Visa 206.86 - 206.86 206.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Banco De Chile (SN) 78.63 - 78.63 78.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Engie Energia Chile 1125 - 1125 1125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Salmones Camanchaca 6459.6 - 6459.6 6459.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Vina Concha To 1431 - 1431 1431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Santander Chil 41.58 - 41.58 41.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Inv La Constru 7114.3 - 7114.3 7114.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Itau CorpBanca 3.95 - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Latam Airlines 6710 - 6710 6710 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Banvida 219.42 - 219.42 219.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Smsaam 64.05 - 64.05 64.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Sonda 610.06 - 610.06 610.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Forus 1123.7 - 1123.7 1123.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Enjoy 19.62 - 19.62 19.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Blumar 264.71 - 264.71 264.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Embotelladora Andina 1875 - 1875 1875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Masisa 30.14 - 30.14 30.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Embotelladora Andina 2125 - 2125 2125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Las Condes 32467 - 32467 32467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۱