شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 21:50:10
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.33%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,993
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ دی ۱۳۹۸
ساعت 19:04:29
200 (3.85%)
تغییر ۳ ماهه
46 (0.91%)
تغییر ۶ ماهه
481 (8.79%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Constr Pasur 6800 - 6800 6800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Grupo Security 188.51 - 188.51 188.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Inv La Constru 7923.3 - 7923.3 7923.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Engie Energia Chile 1193 - 1193 1193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Embotelladora Andina 2244 - 2244 2244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Embotelladora Andina 1875 - 1875 1875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Vina Concha To 1458.7 - 1458.7 1458.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Multiexport Fo 364.29 - 364.29 364.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Itau CorpBanca 4.06 - 4.06 4.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Latam Airlines 7325 - 7325 7325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Ripley Corp 440 - 440 440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Parq Arauco 1898 - 1898 1898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Smsaam 59.61 - 59.61 59.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Vapores 26.19 - 26.19 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Aesgener 159.6 - 159.6 159.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Iam Sa 807.1 - 807.1 807.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Blumar 275.76 - 275.76 275.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Entel 5670 - 5670 5670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Plaza 1601 - 1601 1601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Sonda 664.67 - 664.67 664.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Cencosud 1003 - 1003 1003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Invercap 2880.1 - 2880.1 2880.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Hortifrut 1226.5 - 1226.5 1226.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Oro Blanco 2.824 - 2.824 2.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Antar Chile 7895.8 - 7895.8 7895.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Falabella 3295 - 3295 3295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Embonor B 1309.5 - 1309.5 1309.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Quinenco 1549 - 1549 1549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Almendral 44.07 - 44.07 44.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Banco de Credito e Inversiones 36586 - 36586 36586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Cmpc 1999.1 - 1999.1 1999.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Minera 13400 - 13400 13400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Inst Diagnosti 1818.2 - 1818.2 1818.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Pes Camanchaca 68.55 - 68.55 68.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Zofri 599.63 - 599.63 599.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Colbun 127 - 127 127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۳:۰۳
Gasco 1953 - 1953 1953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Empresas Lipigas 4699.8 - 4699.8 4699.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۴
Forus 1174.6 - 1174.6 1174.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Moller Y Perez 807.12 - 807.12 807.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۲۲