شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 00:00:00
0 (8.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.14%)
نوسان سالیانه

IGPA General

3,833
قیمت روز
19 (0.49%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 02:01:02
533 (12.20%)
تغییر ۳ ماهه
812 (17.47%)
تغییر ۶ ماهه
1,188 (23.66%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Empresas Copec 5370 6.98T - 5370 5370 0.10 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Itau CorpBanca 2.11 1.08T - 2.11 2.11 0.04 1.93% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Latam Airlines 1570 952.06B - 1570 1570 82.00 5.51% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Santander Chil 33.48 6.31T - 33.48 33.48 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Vina Concha To 1220 911.35B - 1220 1220 7.00 0.58% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Banco De Chile (SN) 71.8 7.25T - 71.8 71.8 0.79 1.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Engie Energia Chile 990 1.04T - 990 990 14.99 1.54% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Embotelladora Andina 1930 1.83T - 1930 1930 20.10 1.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Banco de Credito e Inversiones 28400 4.02T - 28400 28400 44.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Masisa 15.5 121.51B - 15.26 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۴۵
Salfacorp 375 168.71B - 353 375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۴۵
Aesgener 113.9 956.80B - 112.49 114.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۴۵
Smsaam 51 496.58B - 50.35 51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۴۴
Invercap 1950 291.42B - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۴۴
Paz Corp 582 164.92B - 582 582 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۴۴
Watts SA 998.5 314.69B - 998.5 998.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۴۴
Norte Grande 1.9 201.33B - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۴۴
Cia Gral Elect 379.62 766.79B - 379.62 379.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۴۴
Schwager 0.355 4.26B - 0.355 0.355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۱:۴۶
Molymet 5600 744.80B - 5600 6122 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۲۳:۳۵
Las Condes 28500 238.71B - 28500 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Minera 15670 1.96T - 15670 15670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱۱:۴۳
Pehuenche 1665 1.02T - 1665 1665 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۱:۴۴
Inst Diagnosti 1584.8 223.35B - 1584.8 1584.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۱:۴۴
Ingevec 69.92 75.51B - 69.92 69.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۱۱:۴۶
Companias CIC 23.04 27.22B - 23.04 23.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۱۱:۴۶
Gasco 1833.1 307.96B - 1833.1 1833.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۱:۴۲
Banvida 195.01 278.86B - 195.01 195.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۱:۴۲
Cintac 300 131.95B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
Soquimich A 18530 4.88T - 18530 18530 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۱۱:۴۴
A.F.P. Provida 2700 885.64B - 2700 2700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۴۶
Constr Pasur 6840 855.00B - 6840 6840 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۱:۴۸
Inv Tricahue 730 24.38B - 730 730 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۴۷
Cencosud Shopping 1474.1 2.51T - 1474.1 1480 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۹:۴۰
Cuprum 33.04 421.93B - 33.04 33.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۱۱:۴۴
Ecobank 3045 167.63B - 3045 3045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۴۰
BOA Mali 970 14.99B - 970 970 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۴۰
Coris Bank 7600 243.20B - 7600 7600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۴۰
Sucrivoire 595 11.66B - 595 595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۴۰
NSIA Banque 3100 71.83B - 3100 3100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۴۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی