شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0012
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:57:07
0 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (20.00%)
نوسان سالیانه

IGPA General

3,559
قیمت روز
13 (0.37%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 00:30:49
1,280 (26.45%)
تغییر ۳ ماهه
1,442 (28.83%)
تغییر ۶ ماهه
1,666 (31.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ENEL Americas 100.75 7.67T - 100.75 100.75 1.66 1.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Banco De Chile (SN) 74.1 7.49T 73.77 73.77 74.1 0.08 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Empresas Copec 5299.9 6.89T 5262.7 5262.7 5299.9 49.90 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Santander Chil 35.4 6.67T 35.44 35.4 35.44 0.10 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Soquimich B 18900 4.97T 19200 18900 19200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Falabella 1932.1 4.85T 1921.1 1921.1 1932.1 2.10 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Soquimich A 18415 4.85T - 18415 18415 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۷
Cmpc 1774.9 4.44T 1821.3 1774.9 1821.3 15.10 0.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Banco de Credito e Inversiones 29300 4.15T 29517 29300 29517 139.00 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Enersis Chile 59.5 4.12T 60.1 59.5 60.1 0.34 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Enel Generacion Chile 360 2.95T - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Antar Chile 5889.6 2.69T 5803.4 5803.4 5889.6 239.60 4.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Cencosud 880 2.51T 900 880 900 35.00 3.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Cencosud Shopping 1400 2.35T - 1400 1400 24.00 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۸
Cervecerias Un 5900 2.18T 5921.3 5900 5921.3 43.20 0.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Plaza 1072 2.10T - 1072 1072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۷
Colbun 105.8 1.86T 104.51 104.51 105.8 4.02 3.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Embotelladora Andina 1810 1.71T 1825 1810 1825 31.90 1.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Banmedica 2111.2 1.70T - 2111.2 2111.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Quinenco 990.07 1.65T - 990.07 990.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۳
Aguas Andinas 262.72 1.61T 258.81 258.81 262.72 4.21 1.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Enel Distribucion Chile 1369 1.58T - 1369 1369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۷
Embotelladora Andina 1464.2 1.39T - 1464.2 1464.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۷
Minera 10728 1.34T - 10728 10728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۷
Societe Nationale des Telecom 12970 1.30T - 12970 12970 25.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Latam Airlines 2080 1.26T 2120 2080 2120 51.00 2.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Entel 4110 1.24T 4238 4110 4238 90.00 2.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Itau CorpBanca 2.33 1.19T 2.43 2.33 2.43 0.12 5.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Microsoft 146.1 1.18T - 146.1 146.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۷
Parq Arauco 1213.1 1.10T 1219.8 1213.1 1219.8 9.10 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Engie Energia Chile 965 1.02T 962 962 965 15.00 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Pehuenche 1600 980.20B - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۳
Aesgener 114 957.64B 112.15 112.15 114 3.00 2.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
A.F.P. Provida 2650 869.24B - 2650 2650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Vina Concha To 1120 836.65B 1146.1 1120 1146.1 41.00 3.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Constr Pasur 6480 810.00B - 6480 6480 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Sigdo Koppers 738.23 797.22B 741.6 738.23 741.6 1.78 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Aquachile 490.9 794.79B - 490.9 490.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SMU 128.98 744.55B - 128.98 128.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۷
Molymet 5580.4 742.19B - 5580.4 5580.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی