شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 19:45:08
0 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,714
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 23:31:59
583 (14.12%)
تغییر ۳ ماهه
863 (22.42%)
تغییر ۶ ماهه
484 (11.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Empresas Copec 8535.2 11.09T 8535.2 8535.2 8535.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Soquimich B 37350 9.83T 37350 37350 37350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Soquimich A 34511 9.08T 34511 34511 34511 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷
ENEL Americas 113.75 8.65T 113.75 113.75 113.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Banco De Chile (SN) 85.5 8.64T 85.5 85.5 85.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Santander Chil 44.4 8.37T 44.4 44.4 44.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Falabella 3220 8.08T 3220 3220 3220 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Cmpc 2231 5.58T 2231 2231 2231 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Banco de Credito e Inversiones 33862 5.04T 33862 33862 33862 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Cencosud 1460 4.17T 1460 1460 1460 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Scotiabank Chile 335.97 4.11T 335.97 335.97 335.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۰:۳۷
Antar Chile 8642.5 3.94T 8642.5 8642.5 8642.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Enersis Chile 54.88 3.80T 54.88 54.88 54.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Plaza 1338 2.62T 1338 1338 1338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷
Quinenco 1455.8 2.42T 1455.8 1455.8 1455.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷
Colbun 136 2.38T 136 136 136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Cervecerias Un 6425 2.37T 6425 6425 6425 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Cencosud Shopping 1381.5 2.36T 1381.5 1381.5 1381.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Enel Generacion Chile 255.61 2.10T 255.61 255.61 255.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷
Apple 125.23 2.04T 125.23 125.23 125.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷
Cia Gral Elect 973.77 1.97T 973.77 973.77 973.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰:۳۸
Vapores 37.45 1.91T 37.45 37.45 37.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Embotelladora Andina 1975 1.87T 1975 1975 1975 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Minera 14086 1.76T 14086 14086 14086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
Microsoft 229.47 1.75T 229.47 229.47 229.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷
Banmedica 2111.2 1.70T 2111.2 2111.2 2111.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Embotelladora Andina 1749.9 1.66T 1749.9 1749.9 1749.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷
Cap 10820 1.62T 10820 10820 10820 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Amazon.com 2950 1.51T 2950 2950 2950 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷
Entel 4690 1.42T 4690 4690 4690 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Alphabet C 2068.4 1.42T 2068.4 2068.4 2068.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷
Alphabet A 2016.6 1.42T 2016.6 2016.6 2016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷
Enel Distribucion Chile 1200 1.38T 1200 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷
Aguas Andinas 214.6 1.31T 214.6 214.6 214.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Societe Nationale des Telecom 12875 1.29T 12875 12875 12875 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۳۶
Itau CorpBanca 2.53 1.29T 2.53 2.52 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۶
Parq Arauco 1315 1.19T 1315 1315 1315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
Pehuenche 1900 1.16T 1900 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰:۳۷
Enaex 8700 1.07T 8700 8700 8700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۳۷
Aesgener 121.5 1.02T 121.5 121.5 121.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی