شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ تیر ۱۳۹۹
ساعت 17:29:47
0 (8.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.14%)
نوسان سالیانه

IGPA General

3,969
قیمت روز
11 (0.28%)
تغییر روزانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:32:09
56 (1.39%)
تغییر ۳ ماهه
718 (15.32%)
تغییر ۶ ماهه
844 (17.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Salfacorp 459 206.50B - 459 459 0.71 0.15% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Cap 5977.9 894.90B - 5977.9 6020 72.10 1.21% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Cmpc 1630 4.09T - 1626.9 1630 41.00 2.58% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Entel 5320 1.59T - 5299.6 5320 41.00 0.78% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Forus 990 255.88B - 990 990 9.90 1.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Sonda 615.8 535.70B - 615.8 615.8 7.45 1.22% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Colbun 134 2.35T - 133.9 134 0.46 0.34% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Iam Sa 660.1 660.00B - 660.1 660.1 0.10 0.02% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Vapores 20.24 746.98B - 20.1 20.24 0.12 0.60% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Aesgener 129 1.08T - 129 129.24 1.01 0.78% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Cencosud 1275 3.64T - 1275 1282.3 7.80 0.62% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Falabella 2680 6.73T - 2670.4 2680 36.00 1.36% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Besalco Sa 445 256.40B - 445 445 4.00 0.91% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Oro Blanco 1.93 265.64B - 1.93 1.93 0.03 1.55% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Antar Chile 6600 3.01T - 6600 6600 10.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Parq Arauco 1340 1.20T - 1336.5 1340 20.00 1.49% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Ripley Corp 254.8 493.31B - 254.8 254.8 0.20 0.08% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Soquimich B 24310 6.42T - 24214 24310 91.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Aguas Andinas 263 1.62T - 263 265.05 2.00 0.77% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
ENEL Americas 112.89 8.60T - 112.5 112.89 0.10 0.09% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Sigdo Koppers 830 914.83B - 830 830 21.00 2.53% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Cervecerias Un 5585 2.06T - 5570 5585 85.00 1.55% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Empresas Copec 6099 7.79T - 5960 6099 169.00 2.85% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Grupo Security 150.5 612.39B - 150.5 150.5 1.50 1.01% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Inv La Constru 5216 521.60B - 5216 5216 1.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Itau CorpBanca 2.59 1.32T - 2.56 2.59 0.01 0.39% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Latam Airlines 1364 824.71B - 1364 1364.5 33.00 2.48% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Santander Chil 32.08 6.01T - 31.85 32.08 0.30 0.94% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Vina Concha To 1400 1.02T - 1350.2 1400 55.00 4.09% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Banco De Chile (SN) 70.5 7.07T - 69.99 70.5 0.72 1.03% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Engie Energia Chile 1115 1.17T - 1086.2 1115 10.30 0.93% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Embotelladora Andina 1880 1.76T - 1848 1880 50.00 2.73% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Banco de Credito e Inversiones 26712 3.79T - 26712 26780 262.00 0.99% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۱
Enersis Chile 62.12 4.30T - 62.12 62.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Cencosud Shopping 1400 2.37T - 1400 1400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Onatel 2850 193.80B - 2850 2850 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Palmci 1180 18.24B - 1180 1180 80.00 7.27% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Uniwax 900 18.68B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Coris Bank 7200 230.40B - 7200 7200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Sucrivoire 495 9.70B - 495 495 30.00 6.45% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی