شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ تیر ۱۴۰۰
ساعت 02:15:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,465
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 00:36:27
171 (3.98%)
تغییر ۳ ماهه
389 (8.02%)
تغییر ۶ ماهه
736 (19.73%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Soquimich B 44230 12.41T 44230 44230 44290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
ENEL Americas 100.47 10.78T 100.47 100.47 98.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Soquimich A 41650 9.92T 41650 41650 41650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
Empresas Copec 7300 9.49T 7300 7118 7300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Banco De Chile (SN) 78 7.88T 78 77.98 78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Santander Chil 40.9 7.71T 40.9 40.53 40.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Falabella 2874 7.20T 2874 2839.9 2874 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Banco de Credito e Inversiones 32100 4.78T 32100 31698 32100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Cmpc 1700 4.25T 1700 1645.1 1700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Scotiabank Chile 335 4.10T 335 335 335 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱:۵۳
Cencosud 1426.8 4.04T 1426.8 1409.7 1426.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Antar Chile 6900 3.15T 6900 6900 6999.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Vapores 60.7 3.12T 60.7 60.7 60.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Quinenco 1650 2.74T 1650 1650 1650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
Cervecerias Un 7368 2.72T 7368 7212.6 7368 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Enersis Chile 38.22 2.64T 38.22 37.51 38.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Apple 147.69 2.41T 147.69 147.69 147.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
Colbun 132 2.31T 132 131.61 132 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Microsoft 301.48 2.25T 301.48 301.48 301.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۲
Minera 17364 2.17T 17364 17364 17364 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
Alphabet C 2921.7 1.88T 2921.7 2921.7 2921.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ساعت ۱۱:۴۹
Alphabet A 2856.1 1.88T 2856.1 2856.1 2856.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۲
Plaza 945 1.85T 945 945 945 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
Cia Gral Elect 897.66 1.81T 897.66 897.66 897.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۱:۵۵
Amazon.com 3456.6 1.75T 3456.6 3456.6 3456.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
Cencosud Shopping 1005 1.71T 1005 1005 974.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Banmedica 2111.2 1.70T 2111.2 2111.2 2111.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Enel Generacion Chile 200.79 1.65T 200.79 200.79 200.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
Embotelladora Andina 1780 1.58T 1780 1780 1820 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Embotelladora Andina 1565 1.58T 1565 1565 1565 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
Societe Nationale des Telecom 13600 1.36T 13600 13600 13600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۵۸
Cap 8900 1.33T 8900 8900 8955.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Entel 3590 1.08T 3590 3590 3591 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Itau CorpBanca 2.05 1.05T 2.05 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Facebook 370.75 1.03T 370.75 370.75 370.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
Enel Distribucion Chile 886.49 1.02T 886.49 1148.9 886.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۵۳
Aesgener 99 1.02T 99 99 99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
Aquachile 454.84 984.98B 454.84 454.84 454.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۶
Aguas Andinas 160.49 978.80B 160.49 153.51 160.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
Vina Concha To 1250 933.76B 1250 1250 1275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۵۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی