خبر
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0011
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.56%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,283
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۱
ساعت 23:35:47
122 (2.26%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
950 (21.93%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 136120 2097.02T 136120 136120 136120 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۴۴
Microsoft 224175 1693.67T 224175 224175 224175 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۴۴
Alphabet C 92768 1166.48T 92768 92768 92768 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۲
Amazon.com 87478 877.02T 87478 87478 87478 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۱۳:۵۱
Meta Platforms 102912 278.86T 102912 102912 102912 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۵۱
Bank of America 34205 270.40T 34205 34205 34205 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ساعت ۱۱:۴۴
Coca-Cola 51113 244.31T 51113 51113 51113 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۴۶
Abbott Labs 92977 167.03T 92977 92977 92977 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ساعت ۲۱:۲۳
Walt Disney 85530 158.93T 85530 85530 85530 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۳
Nike 92400 152.83T 92400 92400 92400 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ساعت ۲۱:۱۸
CVS Health Corp 86571 119.21T 86571 86571 86571 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۱۶:۱۶
Intel 26829 110.51T 26829 26829 26829 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۸
American Express 127900 104.55T 127900 127900 127900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۱۶
Boeing 154980 94.85T 154980 154980 154980 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۵۱
Citigroup 45520 83.33T 45520 45520 45520 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۲
Soquimich B 88400 25.22T 88400 88400 88400 3100.00 3.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Soquimich A 80000 22.08T 80000 80000 80000 2715.00 3.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
eBay 49063 21.96T 49063 49063 49063 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۲۲
ENEL Americas 118 12.66T 118 118 118 1.01 0.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Banco De Chile (SN) 84.25 8.51T 84.25 84.25 84.25 1.08 1.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Empresas Copec 6224 8.09T 6224 6224 6224 177.00 2.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Santander Chil 34.62 6.52T 34.62 34.62 34.62 0.85 2.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Quinenco 2695 4.48T 2695 2695 2695 42.40 1.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Banco de Credito e Inversiones 24115 4.07T 24115 24115 24115 275.00 1.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Falabella 1590 3.99T 1590 1590 1590 34.80 2.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Scotiabank Chile 309.97 3.80T 309.97 309.97 309.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۵۹
Vapores 72.5 3.72T 72.5 72.5 72.5 1.06 1.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Cencosud 1324 3.71T 1324 1324 1324 15.30 1.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Nutresa 10290 3.70T 10290 10290 10290 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ساعت ۱۳:۵۰
Cmpc 1475 3.69T 1475 1475 1475 16.70 1.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Antar Chile 7097 3.24T 7097 7097 7097 3.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Latam Airlines 5.31 3.13T 5.31 5.31 5.31 0.01 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enersis Chile 40.5 2.80T 40.5 40.5 40.5 1.00 2.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Apple 142.02 2.35T 142.02 142.02 142.02 2.01 1.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Cervecerias Un 5395.8 1.99T 5395.8 5395.8 5395.8 60.20 1.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Cencosud Shopping 1139 1.94T 1139 1139 1139 10.80 0.95% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Microsoft 248.15 1.90T 248.15 248.15 248.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۵۱
Plaza 1000 1.87T 1000 1000 1000 48.00 5.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۳
Pampa Calichera 700 1.80T 700 700 700 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۵۱
Itau CorpBanca 1.77 1.73T 1.77 1.77 1.77 0.05 2.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین