شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۹
ساعت 19:22:05
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.33%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,157
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 23:32:35
327 (8.53%)
تغییر ۳ ماهه
342 (8.98%)
تغییر ۶ ماهه
336 (7.47%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Soquimich B 34661 9.12T - 34661 34661 305.00 0.88% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
ENEL Americas 113.75 8.65T - 113.75 113.75 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Empresas Copec 6500 8.45T - 6500 6500 80.00 1.25% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Banco De Chile (SN) 72.6 7.33T - 72.6 72.6 0.09 0.12% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Soquimich A 24002 7.11T - 24002 27000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۹
Falabella 2712 6.80T - 2712 2712 44.80 1.68% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Santander Chil 35.25 6.64T - 35.25 35.25 0.25 0.71% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Cmpc 1793.5 4.48T - 1793.5 1793.5 9.20 0.52% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Scotiabank Chile 340.8 4.17T - 328.95 340.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۰
Banco de Credito e Inversiones 27780 4.13T - 27780 27780 519.00 1.90% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Enersis Chile 57.22 3.96T - 57.22 57.22 1.31 2.34% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Cencosud 1330 3.80T - 1330 1330 0.10 0.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Antar Chile 6626 3.02T - 6550 6626 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
Plaza 1178.6 2.45T - 1178.6 1249 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۸:۳۸
Colbun 127 2.23T - 127 127 0.99 0.78% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Cencosud Shopping 1239.9 2.13T - 1239.9 1239.9 0.10 0.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۶
Apple 118.65 2.09T - 118.65 118.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۴۳
Cervecerias Un 5625 2.08T - 5625 5625 44.10 0.78% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Enel Generacion Chile 240 1.97T - 235.05 240 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۷
Cia Gral Elect 989.7 1.93T - 954.31 989.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۹
Minera 14726 1.84T - 14726 14726 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۴۰
Quinenco 1060 1.76T - 1040.7 1060 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۷
Banmedica 2111.2 1.70T - 2111.2 2111.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Embotelladora Andina 1750 1.66T - 1750 1750 9.80 0.56% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Microsoft 211.65 1.63T - 211.65 212.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۹
Amazon.com 3119.3 1.61T - 3119.3 3154.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۸:۳۸
Enel Distribucion Chile 1240 1.43T - 1240 1240 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۳۶
Aguas Andinas 230 1.41T - 230 230 4.00 1.77% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Entel 4680 1.41T - 4680 4680 40.80 0.87% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Embotelladora Andina 1430 1.35T - 1430 1430 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱:۳۷
Alphabet C 1761.5 1.24T - 1761.5 1761.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۸
Alphabet A 1780 1.24T - 1780 1780 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۳۷
Vapores 23.68 1.21T - 23.68 23.68 0.06 0.25% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Itau CorpBanca 2.28 1.17T - 2.28 2.28 0.02 0.88% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Aesgener 133.39 1.12T - 133.39 133.39 0.89 0.67% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Societe Nationale des Telecom 11300 1.12T - 11300 11300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۴۰
Parq Arauco 1220 1.10T - 1220 1220 8.00 0.66% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Cap 7360 1.10T - 7360 7360 61.40 0.83% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۷
Pehuenche 1612.4 987.80B - 1612.4 1612.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۰:۳۴
Aquachile 490.9 959.33B - 454.84 490.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی