شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۴۰۰
ساعت 01:04:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,421
قیمت روز
3 (0.07%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۴۰۰
ساعت 01:34:26
334 (7.03%)
تغییر ۳ ماهه
288 (6.96%)
تغییر ۶ ماهه
388 (9.63%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Soquimich B 34380 9.84T 34380 34380 34380 56.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Empresas Copec 7500 9.72T 7500 7500 7500 19.60 0.26% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Soquimich A 32451 9.27T 32451 32451 32451 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Falabella 3295 8.22T 3295 3295 3295 26.30 0.80% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
ENEL Americas 106.7 8.10T 106.7 106.7 106.7 0.50 0.47% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Banco De Chile (SN) 75.4 7.61T 75.4 75.4 75.4 0.10 0.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Santander Chil 38.44 7.27T 38.44 38.44 38.44 0.21 0.55% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Banco de Credito e Inversiones 32390 4.80T 32390 32390 32390 40.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Cmpc 1825 4.54T 1825 1825 1825 12.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Cencosud 1510 4.32T 1510 1510 1510 7.80 0.52% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Scotiabank Chile 335 4.10T 335 335 335 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱:۵۳
Antar Chile 7000 3.19T 7000 7000 7000 100.00 1.43% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Enersis Chile 42.55 2.94T 42.55 42.55 42.55 0.38 0.90% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Vapores 55.18 2.83T 55.18 55.18 55.18 0.30 0.55% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Cervecerias Un 7220 2.64T 7220 7220 7220 150.00 2.12% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Quinenco 1492.2 2.48T 1492.2 1492.2 1492.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Plaza 1184.2 2.32T 1184.2 1184.2 1184.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Cia Gral Elect 1140 2.30T 1140 1140 1140 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Cencosud Shopping 1295 2.26T 1295 1295 1295 34.80 2.69% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Apple 133.9 2.23T 133.9 133.9 133.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۴۵
Microsoft 261.21 2.01T 261.21 261.21 261.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۷
Colbun 109.5 1.92T 109.5 109.5 109.5 0.10 0.09% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Cap 12898 1.91T 12898 12898 12898 41.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Amazon.com 3510 1.74T 3510 3510 3510 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Alphabet A 2449.5 1.71T 2449.5 2449.5 2449.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۴۵
Enel Generacion Chile 208.83 1.71T 208.83 208.83 208.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Alphabet C 2524.2 1.71T 2524.2 2524.2 2524.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۷
Banmedica 2111.2 1.70T 2111.2 2111.2 2111.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Embotelladora Andina 1736 1.63T 1736 1736 1736 12.70 0.74% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Minera 12167 1.52T 12167 12167 12167 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Embotelladora Andina 1509.2 1.43T 1509.2 1509.2 1509.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Societe Nationale des Telecom 13575 1.36T 13575 13575 13575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Enel Distribucion Chile 1148.9 1.32T 1148.9 1148.9 1148.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۱:۳۸
Entel 4093 1.23T 4093 4093 4093 65.00 1.61% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Latam Airlines 1867 1.13T 1867 1867 1867 1.90 0.10% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Itau CorpBanca 2.15 1.10T 2.15 2.15 2.15 0.02 0.93% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Pehuenche 1800 1.10T 1800 1800 1800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۴۸
Aesgener 103.5 1.07T 103.5 103.5 103.5 0.50 0.49% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۴۷
Enaex 8500 1.05T 8500 8500 8500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۱۴:۲۸
Facebook 333.09 973.07B 333.09 333.09 333.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی