شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7378
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:41:14
0 (1.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.19%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

938
قیمت روز
6 (0.65%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 18:31:06
57 (5.75%)
تغییر ۳ ماهه
72 (7.13%)
تغییر ۶ ماهه
27 (2.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Firan Technology Group Corporation 1.87 42.48M - 1.87 1.87 0.02 1.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Mediagrif Interactive Technologies 6.44 96.93M - 6.44 6.44 0.04 0.63% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
American Hotel Income Properties LP 2.82 220.34M - 2.82 2.82 0.05 1.81% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Brookfield Real Estate Services Inc 11.47 108.78M - 11.47 11.47 0.15 1.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Melcor Real Estate Investment Trust 3.58 46.93M - 3.58 3.58 0.03 0.85% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Atco 39.06 4.48B - 39.06 39.06 0.25 0.64% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Winpak 42.95 2.79B - 42.95 42.95 0.05 0.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
AltaGas 15.18 4.24B - 15.18 15.18 0.06 0.40% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
BRP Inc 54.2 5.06B - 54.2 54.2 0.18 0.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
IAG Inc 46.42 4.97B - 46.42 46.42 0.15 0.32% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
IAMGold 4.79 2.26B - 4.79 4.79 0.03 0.63% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Linamar 41.59 2.72B - 41.59 41.59 0.46 1.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Newalta 3.45 390.22M - 3.45 3.45 0.05 1.47% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Norbord 27.77 2.26B - 27.77 27.77 0.08 0.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
CAE Inc. 23.47 6.23B - 23.47 23.47 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Cargojet 128.22 2.06B - 128.22 128.22 0.22 0.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Easyhome 57.57 824.84M - 57.57 57.57 0.11 0.19% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Enerflex 5.76 516.55M - 5.76 5.76 0.03 0.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
H&R REIT 10.29 2.95B - 10.29 10.29 0.14 1.38% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
MTY Food 29.26 728.29M - 29.26 29.26 0.97 3.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
New Gold 1.59 1.09B - 1.59 1.59 0.03 1.92% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Novagold 11.69 3.84B - 11.69 11.69 0.11 0.95% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Orocobre 2.35 654.29M - 2.35 2.35 0.02 0.86% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
TFI Intl 43.5 3.79B - 43.5 43.5 0.21 0.49% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Martinrea 10.4 831.59M - 10.4 10.4 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Onex Corp 64.48 6.39B - 64.48 64.48 0.68 1.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Park Lawn 23.68 684.68M - 23.68 23.68 0.04 0.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Air Canada 18.37 7.72B - 18.37 18.37 0.37 2.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Artis REIT 7.6 1.06B - 7.6 7.6 0.04 0.53% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
MAG Silver 16.19 1.48B - 16.19 16.19 0.04 0.25% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
North West 26.07 1.27B - 26.07 26.07 0.14 0.54% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
OceanaGold 2.74 1.71B - 2.74 2.74 0.02 0.73% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
SEMAFO Inc 4.19 1.40B - 4.19 4.19 0.07 1.70% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Smart REIT 21.28 3.61B - 21.28 21.28 0.15 0.70% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
SSR Mining 24.29 3.00B - 24.29 24.29 0.09 0.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Torex Gold 17.57 1.50B - 17.57 17.57 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Alacer Gold 7.91 2.33B - 7.91 7.91 0.06 0.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Alamos Gold 10.2 3.99B - 10.2 10.2 0.08 0.79% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Altus Group 43.21 1.75B - 43.21 43.21 0.09 0.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
Cogeco Inc. 86.55 1.38B - 86.55 86.55 0.75 0.87% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی