شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7409
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 02:08:03
0 (0.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.55%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

937
قیمت روز
2 (0.18%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:01:01
47 (4.78%)
تغییر ۳ ماهه
68 (6.72%)
تغییر ۶ ماهه
36 (3.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Just Energy Group 0.56 84.89M - 0.56 0.56 0.02 3.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Melkior Resources 0.74 14.33M - 0.74 0.74 0.02 2.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Mirasol Resources 0.43 23.28M - 0.43 0.43 0.01 2.38% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Pulse Seismic Inc 0.72 38.73M - 0.72 0.72 0.05 6.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Salazar Resources 0.21 26.60M - 0.21 0.21 0.01 4.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Sprott Resource A 0.24 8.35M - 0.24 0.24 0.03 12.50% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Surge Energy Inc. 0.28 93.82M - 0.28 0.28 0.01 1.79% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Talon Metals Corp 0.14 74.83M - 0.14 0.14 0.01 3.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
The Keg Royalties 9.26 105.13M - 9.26 9.26 0.03 0.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Titan Medical Inc 2.11 126.46M - 2.11 2.11 1.11 111.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
TransGlobe Energy 0.83 60.23M - 0.83 0.83 0.08 10.67% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Western Resources 0.185 34.57M - 0.185 0.185 0.01 2.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Zenyatta Ventures 0.56 45.03M - 0.56 0.56 0.02 3.70% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Chilean Metals Inc 0.12 1.70M - 0.12 0.12 0.01 8.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Columbus Gold Corp 0.13 25.47M - 0.13 0.13 0.01 3.85% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Petro Vista Energy 0.075 11.58M - 0.075 0.075 0.01 7.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Valeura Energy Inc 0.32 27.72M - 0.32 0.32 0.01 3.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
VIQ Solutions Inc. 2.9 52.96M - 2.9 2.9 0.08 2.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Visible Gold Mines 0.1 2.58M - 0.1 0.1 0.01 10.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
IBC Advanced Alloys 0.18 11.01M - 0.18 0.18 0.01 5.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Namibia Rare Earths 0.2 36.65M - 0.2 0.2 0.01 5.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
PHX Energy Services 1.06 56.45M - 1.06 1.06 0.01 0.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Rockhaven Resources 0.105 19.70M - 0.105 0.105 0.01 5.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Troymet Exploration 0.05 999.28K - 0.05 0.05 0.01 11.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Xtra-Gold Resources 0.6 28.02M - 0.6 0.6 0.01 1.67% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Apogee Opportunities 0.145 45.96M - 0.145 0.145 0.01 3.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Golden Tag Resources 0.105 11.53M - 0.105 0.105 0.01 4.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
IntelliPharmaCeutics 0.2 4.74M - 0.2 0.2 0.02 7.50% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Prophecy Development 0.28 39.36M - 0.28 0.28 0.01 3.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Sandspring Resources 2.45 93.18M - 2.45 2.45 0.08 3.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Big Rock Brewery Inc. 4.8 33.51M - 4.8 4.8 0.20 4.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Cathedral Energy Svcs 0.17 8.41M - 0.17 0.17 0.01 5.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Essential Energy Svcs 0.16 22.70M - 0.16 0.16 0.02 10.34% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Plateau Energy Metals 0.255 25.21M - 0.255 0.255 0.01 2.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Desert Mountain Energy 0.37 16.25M - 0.37 0.37 0.01 2.70% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Eagle Plains Resources 0.15 14.24M - 0.15 0.15 0.01 7.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Theralase Technologies 0.245 50.05M - 0.245 0.245 0.01 2.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Canlan Ice Sports Corp. 3.49 46.55M - 3.49 3.49 0.03 0.86% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
SIR Royalty Income Fund 3.15 26.38M - 3.15 3.15 0.06 1.90% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
Stone Ridge Exploration 0.065 14.82M - 0.065 0.065 0.01 7.69% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۴۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی