شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7601
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:55:26
0 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.40%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,049
قیمت روز
2 (0.21%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:02:15
74 (7.56%)
تغییر ۳ ماهه
60 (6.06%)
تغییر ۶ ماهه
138 (15.14%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rogers Communications 65.4 32.19B - 65.4 66.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Rogers Communications 64.7 32.19B - 64.7 64.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Rogers Communications 64.59 32.19B - 64.59 64.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Sun Life Financial 63.5 32.12B - 63.5 63.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Sun Life Financial Prf 22.76 32.12B - 22.76 22.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Sun Life Financial 63.54 32.12B - 63.54 63.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Great West Lifeco Pref F 25.78 31.97B - 25.78 25.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Great West Lifeco Pref O 13.79 31.97B - 13.79 13.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۳:۰۳
Great-West Lifeco 34.54 31.97B - 34.33 34.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Great West Lifeco 1St I Prf 21.61 31.97B - 21.61 21.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Great-West Lifeco 34.08 31.97B - 34.08 34.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
TELUS Corporation 51.4 27.81B - 51.39 51.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
TELUS Corporation 51.56 27.81B - 51.35 51.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Magna International 71.8 27.06B - 71.8 71.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Magna International 71.76 27.06B - 71.76 71.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Waste Connections 127.73 26.11B - 127.67 127.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Waste Connections 127.71 26.11B - 127.71 127.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Loblaw Companies 68.58 25.64B - 68.51 68.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Loblaw Companies 68.55 25.64B - 68.55 68.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Pembina Pipeline Pref A 17.89 22.93B - 17.89 17.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Pembina Pipeline 50.42 22.93B - 50.42 50.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Pembina Pipeline 50.44 22.93B - 50.44 50.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Power Financial 34.78 21.96B - 34.78 34.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Power Financial 35.01 21.96B - 35.01 35.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Power Financial Pref A 12.79 21.95B - 12.79 12.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Constellation Software 1378.02 21.62B - 1352.02 1378.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
National Bank of Canada 73.42 21.43B - 73.42 73.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
National Bank of Canada 73.43 21.43B - 73.43 73.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
CGI Group Inc 112.97 21.39B - 112.97 113.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
CGI Group Inc 113.23 21.39B - 113.23 113.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Shopify Inc 616.62 20.73B - 606.92 623.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Shopify Inc 619.7 20.73B - 608.54 619.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Fairfax Financial 610.51 20.68B - 610.51 610.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Fairfax Fin Hld Cum 5 Yr C Prf 18.92 20.68B - 18.92 18.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
Farfx Fin 5 Yr Rate Rst E Cum Prf 14.78 20.68B - 14.78 14.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
Fairfax Fin Hld Cum 5 Yr Rt G Prf 16.07 20.68B - 16.07 16.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Brookfield Infrastructure Pref B 25.47 20.62B - 25.47 25.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Husky Energy Srs 1 Cum Red Prf 12.11 20.61B - 12.11 12.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Husky Energy Inc. 9.62 20.61B - 9.62 9.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Husky Energy Inc. 9.61 20.61B - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴