شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7465
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 07:06:06
0 (5.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.44%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

969
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:01:33
87 (9.81%)
تغییر ۳ ماهه
78 (7.42%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.08%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Smartcool Systems Inc 0.04 10.80M - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۴:۰۲
Delivra 0.41 19.48M - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Minecorp Energy 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Rizal Resources 0.015 3.69M - 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Advantagewon Oil 0.01 2.77M - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Everton Resources 0.025 2.33M - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Crius Energy Trust 8.8 - - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Desert Lion Energy 0.1 10.58M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Desert Lion Energy 0.1 10.58M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Faircourt Split Trust 9.99 5.48M - 9.99 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
CMX Gold and Silver Corp 0.045 1.63M - 0.045 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Brookfield Soundvest Split 0.5 770.55K - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Helijet International Inc. 0.3 4.76M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Brookfield Soundvest Split Pref A 9.86 770.55K - 9.86 9.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Delta 9 Cannabis Warrants Exp 28 Jun 2020 0.04 - - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Ecobalt Solutions 0.28 46.58M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ecobalt Solutions 0.28 46.58M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BlissCo Cannabis 0.315 33.75M - 0.315 0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Artis RE Invest Pref G 25.3 3.66B - 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Atlantic Gold Co 2.915 692.43M - 2.915 2.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Dorel Industries Deb 100.05 242.59M - 100.05 100.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Integrated Asset Management Corp. 2.74 75.96M - 2.74 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Fineqia 0.005 3.80M - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Callitas Health 0.11 3.59M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Samco Gold 0.05 4.13M - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۰۲
Delivra 0.4 19.48M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
NewGrowth 46 65.60M - 46 46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
StartMonday Tech 0.03 2.09M - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
NewGrowth Pref D 32.18 65.60M - 32.18 32.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۰۰
US Banksome & Growth 10.85 13.02M - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۲
Valens Groworks Warrants Exp 10 Oct 2020 2 - - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۲
DataWind 0.22 267.52K - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Bexar Ventures 0.03 209.82K - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۰۰
June 2021 Investment Grade 9.78 20.54M - 9.78 9.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Energy Credit Opportunities 6.18 - - 6.18 6.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Continental Precious Minerals 0.3 3.51M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Investment Grade Managed Duration 9.38 - - 9.38 9.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Liht Cannabis Warrants Exp 31 Jan 2021 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Eight Solutions 0.02 1.58M - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Argex Titanium Inc. 0.02 8.95M - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی