شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7528
قیمت روز
0 (0.41%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 23:43:27
0 (5.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.48%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

987
قیمت روز
9 (0.94%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 23:32:23
88 (9.81%)
تغییر ۳ ماهه
65 (6.18%)
تغییر ۶ ماهه
18 (1.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CellCube Energy 0.04 4.64M - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۵:۳۲
Stina Resources Ltd 0.025 4.64M - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۵:۳۲
Hi Ho Silver 0.03 1.43M - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Lateral Gold 0.03 784.57K - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Eviana Health 0.065 1.55M - 0.065 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Partners REIT 0.77 35.48M - 0.77 0.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Firesteel Resources 0.025 5.56M - 0.025 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Iplayco Corporation 0.495 5.06M - 0.485 0.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Enertopia Corporatio 0.005 2.04M - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Hilltop Cybersecurity 0.07 807.35K - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Barkerville Gold Mines 0.405 227.89M - 0.405 0.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Barkerville Gold Mines 0.4 227.89M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۰
North American Palladium 19.73 1.16B - 19.73 19.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Trimetals Mining 0.13 47.33M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱:۰۲
Conscience Cap 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Eagle Energy Trust 0.02 897.57K - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Simba Energy 0.005 2.01M - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Traverse Energy 0.005 517.48K - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Star Navigation Systems 0.025 12.84M - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۷:۰۲
DionyMed 0.015 468.05K - 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Cobalt 27 Capital 4.36 376.00M - 4.265 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Cobalt 27 Capital 4.4 376.00M - 4.29 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Abigail Cap 0.2 2.40M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Karmin Exploration Inc 1.01 90.84M - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Toscana Energy 0.01 1.45M - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Street Capital 0.675 82.47M - 0.675 0.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Tantalex Resources Corp 0.01 1.95M - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Callidus Capital Corp 0.74 42.27M - 0.74 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Magna Terra 0.02 1.75M - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Global Blockchain Mining 0.005 3.87M - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Consolidated HCI 0.1 2.06M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Pacific Iron Ore Corporation 0.05 336.89K - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
TSO3 Inc. 0.427 39.98M - 0.427 0.427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۳:۰۲
Holloway Lodging Corporation 8.15 125.93M - 8.15 8.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Zymeworks 33.1 1.88B - 33.1 33.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۴:۰۳
Energold Drilling 0.02 1.09M - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Bellatrix Exploration 0.38 15.53M - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
RavenQuest BioMed Warrants Exp 28 Feb 2020 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۴:۰۲
Panorama Petroleum 0.01 518.99K - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Callidus Capital Corp 0.74 42.27M - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی