شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7538
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:44:06
0 (6.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.37%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

990
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:01:24
105 (11.88%)
تغییر ۳ ماهه
75 (7.00%)
تغییر ۶ ماهه
32 (3.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kinder Morgan Pref 21.55 11.85B - 21.55 21.55 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۰۷
Epsilon Energy 3.105 80.39M 3.1 3.1 3.105 0.02 0.49% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۷
ESSA Pharma 6.85 127.55M 6.71 6.71 6.85 0.30 4.58% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۷
Cannex Capital 0.6665 355.68M - 0.6321 0.6665 0.02 3.13% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۷
BRP Inc. 47.8 3.61B 47.78 47.78 47.8 0.10 0.21% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Isodiol 0.045 3.62M - 0.045 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Enbridge 32.87 66.57B - 32.87 32.94 0.26 0.79% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
MG Capital 0.29 - 0.3 0.29 0.3 0.01 3.57% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
AREV Brands 0.1 1.70M - 0.1 0.1 0.01 5.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Beauce Gold 0.17 4.33M - 0.16 0.17 0.01 3.03% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
NSGold Corp 0.25 4.29M 0.22 0.22 0.25 0.02 8.70% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Volt Energy 0.11 2.80M - 0.11 0.11 0.01 10.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
92 Resources 0.145 3.34M - 0.145 0.145 0.01 3.45% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Aloro Mining 0.095 4.75M - 0.095 0.095 0.01 5.26% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Bitcoin Fund 15.59 - - 15.59 15.6 0.19 1.23% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Dye & Durham 21.65 - - 21.65 21.96 0.28 1.29% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Vodis Pharma 0.055 4.36M - 0.055 0.055 0.01 10.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
BCM Resources 0.045 1.76M - 0.045 0.045 0.01 22.22% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Casa Minerals 0.13 5.47M 0.12 0.12 0.13 0.03 23.81% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Alix Resources 0.065 5.69M - 0.065 0.065 0.01 7.69% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Convalo Health 0.075 2.78M - 0.07 0.075 0.01 15.38% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Kelly Ventures 0.145 - - 0.145 0.145 0.01 3.45% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Mithrandir Cap 1.02 - - 1.02 1.02 0.03 2.94% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Prime Dividend 4.79 4.50M - 4.79 4.79 0.08 1.70% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Baselode Energy 0.45 - - 0.45 0.48 0.05 12.50% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
BSR Real Estate 10.41 - 10.46 10.41 10.46 0.20 1.92% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Imperial Mining 0.09 - 0.095 0.09 0.095 0.01 11.11% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Logan Resources 0.125 1.46M - 0.125 0.125 0.04 47.06% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Napier Ventures 0.065 1.93M - 0.065 0.065 0.01 18.18% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Prospero Silver 0.335 1.93M - 0.335 0.335 0.02 4.48% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Tarku Resources 0.11 1.76M - 0.11 0.11 0.01 4.76% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Goldex Resources 0.09 1.36M - 0.09 0.09 0.01 11.11% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Parlane Resource 0.075 2.18M - 0.075 0.075 0.01 15.38% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Yorkton Ventures 0.15 3.02M - 0.15 0.15 0.02 13.33% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Discovery Harbour 0.14 5.55M - 0.14 0.14 0.01 7.69% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Goliath Resources 0.32 - - 0.32 0.32 0.02 6.67% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Great-West Lifeco 23.75 - - 23.75 23.75 0.06 0.25% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Green Valley Mine 0.28 4.14M - 0.28 0.28 0.01 1.82% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
New Energy Metals 0.035 969.78K - 0.035 0.035 0.01 28.57% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
Big Pharma Split A 13.83 - - 13.83 13.83 0.07 0.51% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی