شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7085
قیمت روز
0 (0.77%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:57:21
0 (8.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.19%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

792
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 01:00:56
225 (22.11%)
تغییر ۳ ماهه
191 (19.41%)
تغییر ۶ ماهه
186 (19.02%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toronto Dominion Bank Pref B 13.36 101.49B - 13.36 13.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Toronto Dominion Bank Pref A 13.13 101.49B - 13.13 13.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Toronto Dominion Bank Pref C 13.25 101.49B - 13.25 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Toronto Dominion Bank Pref D 14.31 101.49B - 14.31 14.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Toronto Dominion Bank Pref F 21.1 101.49B 20.81 20.81 21.1 0.40 1.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Toronto Dominion Bank Pref E 14.21 101.49B 14.48 14.21 14.48 0.31 2.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Toronto-Dominion Bank Pref H 19.65 101.49B - 19.65 19.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Toronto Dominion Bank 55.77 101.49B 55.35 55.35 55.77 0.06 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Canadian National Railway 107.41 76.75B - 105.97 107.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
CNOOC ADR 155.01 71.45B - 155.01 155.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Bnk Of Nva 3.70% Five Rst 32 Prf 23.92 66.36B - 23.92 23.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
BNS Pref 40 16 66.36B 15.8 15.8 16 0.30 1.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Bank of Nova Scotia Pref H 20.1 66.36B 20 19.83 20.1 0.30 1.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Bank Of Nova Scotia Non Cm 30 Prf 25.03 66.36B - 25.03 25.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Bank of Nova Scotia Pref E 21.9 66.36B - 21.9 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Bank of Nova Scotia 54.58 66.36B - 54.14 54.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Bank of Nova Scotia Pref G 22.64 66.36B - 22.64 22.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Bank of Nova Scotia Pref F 23.1 66.36B - 23.1 23.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Bank of Nova Scotia Pref D 25.05 66.36B - 25.05 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brookfield Asset Management Pref C 7.51 61.93B - 7.51 7.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brookfield Asset Management Pref M 17.61 61.93B - 17.61 17.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brookfield Asset Management Pref R 10.56 61.93B - 10.56 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brookfield Asset Management Pref A 38 12.05 61.93B - 12.05 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brookfield Asset Management Pref A 44 21.5 61.93B - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brookfield Asset Management Pref A 37 18.44 61.93B - 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brookfield Asset Management Inc Pref 46 20.33 61.93B - 20.33 20.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brookfield Asset Managemnt 18 Prf 17.66 61.93B - 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brookfield Asset Cl A 32 Cum Prf 14.47 61.93B - 14.47 14.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brookfield Asset Management 40.99 61.93B - 40.25 40.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brookfield Asset Management 40.9 61.93B - 40.9 40.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brookfield Asset Pref A 19.75 61.93B - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
Brkfld Asst Mgnt 28 Cl A Cum Prf 9.15 61.93B - 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brookfield Asset Mgmt 2 Cl A Prf 7.6 61.93B - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brookfield Asset Cl A 36 Cum Prf 17.95 61.93B - 17.95 17.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brookfld Ast Mgt Cl A 30 Cum Prf 13.98 61.93B - 13.98 13.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brokfld Aset Mgt Cl A 26 Cum Prf 10.8 61.93B - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Brookfield Asset Management Pref A 40 13.58 61.93B 13.6 13.58 13.7 0.08 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Brookfield Asset Management Pref A 42 12.8 61.93B 12.82 12.8 13 0.37 2.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Brookfield Asset Management Pref E 11 61.93B - 11 11 0.38 3.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Brookfield Asset Management Pref G 9 61.93B - 9 9 0.65 7.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی