شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7359
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۱ تیر ۱۳۹۹
ساعت 01:31:06
0 (2.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.83%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

945
قیمت روز
5 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۱ تیر ۱۳۹۹
ساعت 01:01:01
86 (10.00%)
تغییر ۳ ماهه
80 (7.83%)
تغییر ۶ ماهه
44 (4.47%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dividend Growth Split 2.83 - 2.86 2.83 2.86 0.07 2.54% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۶
Canadian Life Companies Split 1.52 - - 1.52 1.52 0.06 4.11% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۶
Conic Metals 0.17 14.20M - 0.17 0.17 0.01 6.25% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
Brompton Lifeco Split Pref A 9.43 - - 9.43 9.43 0.03 0.32% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
First Asset Investment Grade Bond 11.38 - - 11.38 11.38 0.04 0.35% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
Canadian Life Companies Split Pref B 9.13 - - 9.13 9.13 0.02 0.22% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
Methanex 25.53 1.95B - 25.53 25.53 0.08 0.31% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۵:۳۵
CU Pref A 21.2 - - 21.2 21.2 0.04 0.19% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۴:۳۴
Cabral Gold 0.24 - - 0.24 0.24 0.02 9.09% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۴:۳۴
Vital Energy 0.08 - - 0.08 0.08 0.02 33.33% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۴:۳۴
X Terra Resources 0.13 - - 0.13 0.13 0.01 4.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۴:۳۴
Dividend 15 Split II 2.74 - 2.8 2.74 2.8 0.04 1.46% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۴:۳۴
Brompton Lifeco Split 2.14 - 2.11 2.11 2.14 0.23 12.04% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۴:۳۴
Redwood Floating Rate 6.42 - - 6.42 6.42 0.03 0.47% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۴:۳۴
Tech Achievers Growth 12.21 - 12.17 12.17 12.21 0.07 0.58% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۴:۳۴
Core Canadian Dividend 4.14 - - 4.14 4.14 0.28 6.76% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۴:۳۴
Cannex Capital 0.4392 226.30M 0.42 0.42 0.4392 0.02 4.32% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
BRP Inc. 41.34 3.58B 40.82 40.82 41.34 0.18 0.44% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Flowr 0.58 71.66M - 0.58 0.58 0.02 3.57% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Aphria 5.84 1.56B 5.78 5.78 5.84 0.02 0.34% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Docebo 41.43 1.18B 40.89 40.89 41.43 0.45 1.10% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Stelco 7.47 661.80M 7.46 7.46 7.47 0.08 1.08% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Vizsla 2.5 148.51M - 2.5 2.5 0.03 1.21% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Wi-LAN 2.05 243.66M 2.04 2.04 2.05 0.03 1.49% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Luminex 0.91 65.71M 0.88 0.88 0.91 0.02 2.20% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Newalta 3.39 395.87M - 3.39 3.39 0.02 0.59% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Roxgold 1.53 573.06M 1.54 1.53 1.54 0.02 1.32% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
ShawCor 2.65 185.86M 2.63 2.63 2.65 0.06 2.32% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
AEX Gold 0.94 77.30M 0.91 0.91 0.94 0.02 2.17% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Andlauer 37.5 468.75M 37.1 37.1 37.5 0.50 1.35% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Avicanna 1.5 39.60M 1.47 1.47 1.5 0.02 1.35% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Bitfarms 0.36 30.52M 0.355 0.355 0.36 0.01 1.39% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Enerflex 5.17 462.74M - 5.17 5.17 0.03 0.58% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Evergold 0.9 25.75M 0.89 0.89 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
MTY Food 28.79 711.79M 28.43 28.43 28.79 1.46 5.07% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Newtopia 0.51 46.27M 0.53 0.51 0.53 0.01 1.96% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Aimia Inc 3.05 1.60B 3.06 3.05 3.06 0.03 0.98% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Cubicfarm 0.69 58.11M 0.68 0.68 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Facedrive 24.92 2.26B 24.7 24.7 24.92 0.22 0.88% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Gold Lion 0.57 16.18M - 0.57 0.57 0.05 8.77% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی