خبر
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7454
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 13:50:17
0 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.44%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,240
قیمت روز
4 (0.32%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 01:05:41
85 (7.37%)
تغییر ۳ ماهه
18 (1.43%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple CDR 22.28 3.16T 22.28 22.28 22.28 0.91 4.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Facebook DRC 6.78 420.10B 6.78 6.78 6.78 0.39 6.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Royal Bank of Canada Pref Z 17.41 185.00B 17.41 17.41 17.41 0.41 2.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
RBC Pref 21.94 185.00B 21.94 21.7 21.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۵
Royal Bank Of Canada 133.79 185.00B 133.79 133.79 133.79 1.88 1.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Royal Bank of Canada 20.95 185.00B 20.95 20.95 20.95 0.05 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Royal Bank of Canada Pref J 18.6 185.00B 18.6 18.59 18.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۵
Royal Bank of Canada Pref H 17.65 185.00B 17.65 17.65 17.65 0.05 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Royal Bank of Canada Pref M 18.72 185.00B 18.72 18.72 18.72 0.47 2.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Royal Bank of Canada Pref O 22 185.00B 22 22 22 0.05 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Goldman Sachs 19.81 183.76B 19.81 19.81 19.81 0.45 2.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Toronto Dominion Bank Pref A 17.5 162.34B 17.5 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۵۳
Toronto Dominion Bank Pref D 19.2 162.34B 19.2 19.2 19.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۵۳
Toronto Dominion Bank Pref E 19.86 162.34B 19.86 19.86 19.86 0.20 1.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Toronto Dominion Bank Pref B 17.75 162.34B 17.75 17.7 17.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۵
Toronto Dominion Bank 89.53 162.34B 89.53 89.53 89.53 0.67 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Toronto Dominion Bank 89.65 162.34B 89.65 89.65 89.65 0.62 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Toronto Dominion Bank Pref C 17.55 162.34B 17.55 17.55 17.55 0.20 1.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Canadian National Railway 172.76 116.74B 172.76 172.76 172.76 2.33 1.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enbridge F Cum Redeemable Prf 18.1 112.48B 18.1 18.1 18.1 0.15 0.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enbridge D Cum Redeemable Prf 18.14 112.48B 18.14 18.14 18.14 0.03 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enbridge Pref A 21.55 112.48B 21.55 21.55 21.55 0.23 1.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enbridge Cumulative Red B Prf 17.95 112.48B 17.95 17.95 17.95 0.21 1.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enbridge Srs R Cum Red Prf 15.6 112.48B 15.6 15.6 15.6 0.10 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enbridge Srs P Cum Red Prf 15.77 112.48B 15.77 15.77 15.77 0.08 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enbridge Srs N Cum Red Prf 17.43 112.48B 17.43 17.43 17.43 0.13 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enbridge Pref 15 14.85 112.48B 14.85 14.85 14.85 0.05 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enbridge Pref 13 14.95 112.48B 14.95 14.95 14.95 0.22 1.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enbridge Pref 11 15.41 112.48B 15.41 15.41 15.41 0.13 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enbridge Pref 9 15.73 112.48B 15.73 15.73 15.73 0.04 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enbridge Pref 7 16.08 112.48B 16.08 16.08 16.08 0.02 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enbridge Pref 3 15.15 112.48B 15.15 15.15 15.15 0.32 2.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enbridge 55.55 112.48B 55.55 55.55 55.55 0.32 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enbridge 55.49 112.48B 55.49 55.49 55.49 0.25 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Enbridge H Cum Redeemable Prf 17.47 112.48B 17.47 17.47 17.47 0.12 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Canadian Pacific Railway 110.12 102.43B 110.12 110.12 110.12 1.54 1.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Canadian Pacific Railway 110.13 102.43B 110.13 110.13 110.13 1.61 1.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Brookfield Asset Management 63.41 99.83B 63.41 63.41 63.41 2.03 3.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Brookfield Asset Management Pref A 40 18.02 99.83B 18.02 18.02 18.02 0.32 1.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۵۳
Brookfield Asset Management Pref A 38 16 99.83B 16 15.89 16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۴۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین