شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7585
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 07:38:06
0 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.53%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,041
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:03:27
57 (5.83%)
تغییر ۳ ماهه
54 (5.42%)
تغییر ۶ ماهه
122 (13.31%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bank Of Canada 105.39 143.58B - 105.39 105.39 0.24 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Royal Bank Canada Non Cum Aa Prf 25.23 143.58B - 25.23 25.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۴
Royal Bank Canada Non Cum Af Prf 25.23 143.58B - 25.23 25.23 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Royal Bank of Canada Pref G 25.28 143.58B - 25.28 25.28 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Royal Bank Canada Non Cum Ac Prf 25.25 143.58B - 25.25 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۴
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 24.78 143.58B - 24.78 24.78 0.15 0.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Toronto Dominion Bank 73.98 140.51B - 73.88 73.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۴
Royal Bank of Canada Pref Z 17.67 116.81B - 17.67 17.67 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Royal Bank of Canada Pref K 24.98 116.81B - 24.98 24.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Suncor Energy 41.46 87.46B - 41.46 41.46 0.11 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Enbridge Pref J 19.84 80.16B - 19.84 19.84 0.05 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Enbridge D Cum Redeemable Prf 16.26 80.16B - 16.26 16.26 0.15 0.93% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Enbridge H Cum Redeemable Prf 15.44 80.16B - 15.44 15.44 0.07 0.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Enbridge F Cum Redeemable Prf 16.8 80.16B - 16.8 16.8 0.08 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Enbridge Pref A 24.95 80.16B - 24.95 24.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۴
Enbridge Cumulative Red B Prf 15.06 80.16B - 15.06 15.06 0.10 0.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Bank of Montreal 103.27 65.14B - 103.27 103.27 0.15 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Brookfield Asset Management 81.48 52.92B - 81.48 81.48 0.13 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Brookfield Asset Management 81.49 52.92B - 81.49 81.49 0.05 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Bce Pref N 14.6 51.10B - 14.6 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۴
Canadian Imperial Bank 108.62 50.90B - 108.62 108.62 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
TransCanada 72.37 50.71B - 72.37 72.37 0.16 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
TransCanada Pref E 16.15 50.71B - 16.15 16.15 0.10 0.62% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Transcanada Cum Redeem 1St 1 Prf 14.25 50.71B - 14.25 14.25 0.12 0.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Transcanada Cum Red First 5 Prf 12.18 50.71B - 12.18 12.18 0.05 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Brookfield Asset Pref A 24.65 50.46B - 24.65 24.65 0.15 0.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Bce Sr R Prf 15.74 47.83B - 15.74 15.74 0.07 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Manulife 26.44 46.88B - 26.26 26.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۴
Nutrien 56.45 45.38B - 56.45 56.45 0.37 0.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Nutrien 56.44 45.38B - 56.44 56.44 0.38 0.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Thomson Reuters Corp Sr B Prf 12.65 37.48B - 12.65 12.65 0.15 1.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Thomson Reuters 105.34 37.48B - 105.34 105.34 0.21 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Thomson Reuters 105.3 37.48B - 105.3 105.3 0.14 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Restaurant Brands Int 83.85 37.04B - 83.85 83.85 0.27 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Restaurant Brands Int 83.88 37.04B - 83.88 83.88 0.23 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Imperial Oil 32.59 36.00B - 32.59 32.59 0.14 0.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Imperial Oil 32.61 36.00B - 32.61 32.61 0.17 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Canadian Pacific Railway 339.03 34.36B - 339.03 339.03 0.91 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Alimentation Couchen A 45.21 32.32B - 45.21 45.21 0.48 1.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Alimentation Couche-Tard 45.03 32.32B - 45.03 45.03 0.43 0.96% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳