شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5539
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:08:04
0 (2.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.64%)
نوسان سالیانه

BGBX40

436
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 21:00:58
140 (24.35%)
تغییر ۳ ماهه
126 (22.37%)
تغییر ۶ ماهه
148 (25.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 11.7 961.74M - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
Sopharma AD 3.01 378.31M - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Gradus AD 1.45 353.23M - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
CEZ Distribution BG 169 325.83M - 169 169 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
Velgraf Asset 3.96 273.16M - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۲۳:۵۲
Speedy AD 50 268.88M - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Holding Varna AD 38.8 251.65M - 38.8 38.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Chimimport AD 1.08 245.11M - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
M S Hydraulic AD 5.5 216.88M - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
CB First Investment Bank AD 1.96 215.60M - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Eurohold Bulgaria AD 1.03 202.06M - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Sopharma Trading AD 5.15 176.52M - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
BACB AD 6.5 160.49M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Monbat AD 4.08 159.08M - 4.08 4.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Advance Terafun 1.65 140.43M - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Central Co Bank 1.07 136.03M - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Albena AD 30.4 128.68M - 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Sopharma Properties 6 128.50M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۸
Himsnab Bulgaria AD 49 122.24M - 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Balkan and Sea Properties 17.2 119.11M - 17.2 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۳
Stara Planina Hold AD 4.82 100.64M - 4.82 4.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Holding Nov Vek AD 17 95.37M - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
CEZ Electro BG 19000 95.00M - 19000 19000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Alcomet AD 5.2 93.36M - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Investor.BG AD 17.4 83.21M - 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
IHB 0.8 81.18M - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۸
Sila Holding AD 2.2 81.08M - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
CB Texim Bank AD 2.8 78.39M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Trace Group Hold AD 2.88 69.68M - 2.88 2.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Doverie United 3.66 68.57M - 3.66 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Korado 5.15 67.82M - 5.15 5.15 0.05 0.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۶
BG Agro AD 1.6 64.57M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Oil & Gas Exploration & Production 5.2 63.59M - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Neochim AD 24.2 62.58M - 24.2 24.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
HES AD 3.3 60.04M - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۸
Bulgarian Real Estate 1.65 57.16M - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Asenova Krepost AD 12.8 54.99M - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۸
Allterco 3.12 46.80M - 3.12 3.12 0.04 1.30% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۸
SS Konstantine And Elena Holding 19 43.88M - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Agria Group Holding AD 5.65 38.42M - 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی