بلغارستان
بلغارستان

لو بلغارستان / دلار

0.6162
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۳۹۹
ساعت 04:08:05
0 (2.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.04%)
نوسان سالیانه

BGBX40

427
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 21:02:58
4 (1.04%)
تغییر ۳ ماهه
32 (6.88%)
تغییر ۶ ماهه
121 (22.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 13.2 1.09B - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
CEZ Distribution BG 230 443.44M - 230 230 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۳۷
Sopharma AD 3.02 379.82M - 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
Gradus AD 1.46 355.67M - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۳۹
Speedy AD 59 317.28M - 57 59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۹
Eurohold Bulgaria AD 1.52 291.59M - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
Velgraf Asset 4.08 281.44M - 4.08 4.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۳:۰۶
CB First Investment Bank AD 1.77 263.88M - 1.75 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
Holding Varna AD 38.4 249.06M - 38.4 38.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
M S Hydraulic AD 6.1 240.54M - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Chimimport AD 0.935 212.20M - 0.935 0.935 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
Sopharma Trading AD 5.85 200.51M - 5.85 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
BACB AD 6.3 155.56M - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۸
Advance Terafun 1.73 147.24M - 1.7 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Monbat AD 3.74 145.82M - 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
Himsnab Bulgaria AD 50 124.73M - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
Central Co Bank 0.97 123.95M - 0.92 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
Balkan and Sea Properties 17.8 123.27M - 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۷
Sopharma Properties 5.6 122.93M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
Allterco 6.8 122.40M - 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۳:۴۱
Alcomet AD 6.35 114.00M - 6.35 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
CEZ Electro BG 20400 102.00M - 20400 20400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ساعت ۲۲:۳۴
Stara Planina Hold AD 4.9 101.82M - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
Holding Nov Vek AD 17.8 99.86M - 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۳۷
Albena AD 23.4 99.05M - 22.4 23.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
Sila Holding AD 2.46 90.66M - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۰۵
IHB 0.85 86.25M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۸
CB Texim Bank AD 3.04 85.10M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Investor.BG AD 17.6 84.17M - 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۳۷
Trace Group Hold AD 3.36 81.29M - 3.36 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۰
Korado 5.9 77.69M - 5.8 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۸
HES AD 3.84 69.86M - 3.84 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
Doverie United 3.36 62.95M - 3.36 3.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
Neochim AD 23.2 59.99M - 23.2 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۳۹
Asenova Krepost AD 13.2 56.71M - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۲۲:۳۶
Bulgarian Real Estate 1.62 56.12M - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۸
SS Konstantine And Elena Holding 23 53.12M - 22 23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۷
Oil & Gas Exploration & Production 3.9 47.69M - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
Odessos Shiprepair Yard AD 78 45.76M - 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۳۷
BG Agro AD 1.1 44.39M - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی