بلغارستان
بلغارستان

لو بلغارستان / دلار

0.6022
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 21:01:21
0 (0.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.38%)
نوسان سالیانه

BGBX40

556
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 21:05:01
5 (0.82%)
تغییر ۳ ماهه
65 (13.32%)
تغییر ۶ ماهه
131 (30.93%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 14.4 1.22B 14.4 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
CEZ Distribution BG 308 593.82M 308 308 308 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Speedy AD 105 564.65M 105 105 105 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۰:۴۰
Eurohold Bulgaria AD 2.08 541.68M 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Sopharma AD 3.7 465.41M 3.7 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۵۹
M S Hydraulic AD 8.3 327.29M 8.3 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Allterco 17.9 322.20M 17.9 17.9 17.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Gradus AD 1.27 309.38M 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Velgraf Asset 4.28 295.23M 4.28 4.28 4.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۵۵
Holding Varna AD 41.2 267.22M 41.2 41.2 41.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
CB First Investment Bank AD 1.75 260.90M 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Monbat AD 6.55 255.38M 6.55 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Advance Terafun 2.59 220.44M 2.59 2.59 2.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Chimimport AD 0.912 206.68M 0.912 0.912 0.912 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Alcomet AD 10 179.53M 10 10 10 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Sopharma Trading AD 5.1 174.81M 5.1 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Stara Planina Hold AD 8.4 174.50M 8.4 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
BACB AD 6.25 154.32M 6.25 6.25 6.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ساعت ۶:۴۸
CEZ Electro BG 30000 150.00M 30000 28000 30000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۵۱
Galata Invest 2.1 144.00M 2.1 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Albena AD 31.8 134.60M 31.8 31.8 33.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Balkan and Sea Properties 19.2 132.96M 19.2 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۵۹
Himsnab Bulgaria AD 52.5 130.97M 52.5 52.5 52.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲۳:۵۹
Central Co Bank 1.03 130.94M 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Doverie United 6.34 118.79M 6.34 6.34 6.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۵۹
HES AD 6.5 118.26M 6.5 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Korado 8.65 113.91M 8.65 8.65 8.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۵۸
Sopharma Properties 5.15 113.05M 5.15 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۵۸
Holding Nov Vek AD 18.4 103.22M 18.4 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۰:۴۰
Sila Holding AD 2.64 97.29M 2.64 2.64 2.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bulgartabac Holding AD 11.9 87.67M 11.9 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ساعت ۲۳:۵۷
Trace Group Hold AD 3.5 84.68M 3.5 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۵۹
Investor.BG AD 17.6 84.17M 17.6 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ساعت ۰:۵۶
Agria Group Holding AD 12.1 82.28M 12.1 12.1 12.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
CB Texim Bank AD 2.8 78.39M 2.8 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۵۹
EMKA AD 3.6 78.12M 3.6 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Bulgarian Real Estate 2.19 75.87M 2.19 2.19 2.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
IHB 1.99 75.68M 1.99 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Odessos Shiprepair Yard AD 127 74.50M 127 127 129 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ساعت ۶:۴۸
Neochim AD 24.8 64.13M 24.8 24.8 24.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی