بلغارستان
بلغارستان

لو بلغارستان / دلار

0.6072
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 04:02:07
0 (2.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.31%)
نوسان سالیانه

BGBX40

508
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 21:01:58
53 (11.67%)
تغییر ۳ ماهه
82 (19.24%)
تغییر ۶ ماهه
72 (16.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 14 1.15B 14 14 14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۶
CEZ Distribution BG 276 532.13M 276 276 276 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۳۸
Eurohold Bulgaria AD 2.5 479.59M 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۳۸
Speedy AD 79 424.83M 79 79 79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Sopharma AD 3.34 419.79M 3.34 3.34 3.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Gradus AD 1.55 377.59M 1.55 1.55 1.55 0.04 2.65% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۳۷
M S Hydraulic AD 7.35 289.83M 7.35 7.35 7.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Velgraf Asset 4.18 288.34M 4.18 4.18 4.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۶
Holding Varna AD 39.8 258.14M 39.8 39.8 39.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۶
CB First Investment Bank AD 1.69 251.95M 1.69 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۶
Monbat AD 5.75 224.19M 5.75 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Allterco 12 216.00M 12 12 12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Chimimport AD 0.934 211.65M 0.934 0.934 0.934 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Sopharma Trading AD 5.65 193.66M 5.65 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۳۸
Advance Terafun 2.18 185.54M 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
BACB AD 6.25 154.32M 6.25 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۳:۳۹
Stara Planina Hold AD 6.5 135.06M 6.5 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Alcomet AD 7.3 131.06M 7.3 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۳:۳۹
Himsnab Bulgaria AD 51 127.23M 51 51 51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۶
Central Co Bank 1 127.13M 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Balkan and Sea Properties 18.2 126.04M 18.2 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۶
CEZ Electro BG 25200 126.00M 25200 25200 25200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲۳:۳۷
Sopharma Properties 5.65 124.02M 5.65 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Albena AD 27.6 116.82M 27.6 27.6 27.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۳۸
Neochim AD 41.4 107.06M 41.4 41.4 41.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Holding Nov Vek AD 17.6 98.74M 17.6 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۶
HES AD 5.35 97.34M 5.35 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۳۸
Sila Holding AD 2.6 95.82M 2.6 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۸
Korado 6.9 90.86M 6.9 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۳۶
Doverie United 4.78 89.56M 4.78 4.78 4.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
IHB 0.85 86.25M 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۶
Investor.BG AD 17.8 85.13M 17.8 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۳۸
Trace Group Hold AD 3.5 84.69M 3.5 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
CB Texim Bank AD 3 83.99M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۲۳:۳۹
Odessos Shiprepair Yard AD 121 70.98M 121 121 121 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Bulgartabac Holding AD 8.75 64.46M 8.75 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۳۸
Bulgarian Real Estate 1.815 62.88M 1.815 1.815 1.815 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Asenova Krepost AD 13.7 58.86M 13.7 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲۳:۳۷
EMKA AD 2.62 56.85M 2.62 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۶
SS Konstantine And Elena Holding 22.4 51.73M 22.4 22.4 22.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی