شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5557
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 02:50:05
0 (2.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.92%)
نوسان سالیانه

BGBX40

418
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 21:30:53
151 (26.50%)
تغییر ۳ ماهه
151 (26.54%)
تغییر ۶ ماهه
162 (27.96%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 11.6 953.52M - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Sopharma AD 2.86 359.46M - 2.86 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Gradus AD 1.41 343.49M - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۸
CEZ Distribution BG 174 335.47M - 174 174 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Velgraf Asset 3.96 273.16M - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۲۳:۵۲
Speedy AD 50 268.88M - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Holding Varna AD 39 252.95M - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Chimimport AD 0.94 213.34M - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
M S Hydraulic AD 5.3 209.00M - 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
CB First Investment Bank AD 1.8 198.00M - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Eurohold Bulgaria AD 1 196.17M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Sopharma Trading AD 5.1 174.81M - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
BACB AD 6.5 160.49M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Monbat AD 4 155.96M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Advance Terafun 1.6 136.18M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Sopharma Properties 6 128.50M - 6 6 0.15 2.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۸
Albena AD 29.4 124.44M - 29.4 29.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Himsnab Bulgaria AD 49 122.24M - 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Balkan and Sea Properties 17.2 119.11M - 17.2 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۳
Central Co Bank 0.94 118.87M - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Stara Planina Hold AD 4.84 101.05M - 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Holding Nov Vek AD 17.4 97.61M - 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
CEZ Electro BG 19000 95.00M - 19000 19000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Alcomet AD 5 89.76M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Investor.BG AD 17.4 83.21M - 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Sila Holding AD 2.2 81.08M - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
IHB 0.75 76.10M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
CB Texim Bank AD 2.5 69.99M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Korado 5.1 67.16M - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Doverie United 3.55 66.51M - 3.55 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Neochim AD 25 64.65M - 25 25 1.60 6.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۸
BG Agro AD 1.6 64.57M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Oil & Gas Exploration & Production 5.2 63.59M - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Trace Group Hold AD 2.5 60.49M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
HES AD 3.3 60.04M - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۸
Bulgarian Real Estate 1.59 55.08M - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Asenova Krepost AD 12.8 54.99M - 12.8 12.8 0.10 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۸
Allterco 3 45.00M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۸
SS Konstantine And Elena Holding 18 41.57M - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
EMKA AD 1.75 37.97M - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی