بلغارستان
بلغارستان

لو بلغارستان / دلار

0.619
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 18:52:24
0 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.33%)
نوسان سالیانه

BGBX40

542
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 21:08:21
51 (10.43%)
تغییر ۳ ماهه
104 (23.78%)
تغییر ۶ ماهه
86 (18.86%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 14.2 1.17B 14.2 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
Eurohold Bulgaria AD 2.56 707.68M 2.56 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
CEZ Distribution BG 272 524.42M 272 272 272 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱:۰۷
Sopharma AD 3.58 450.32M 3.58 3.58 3.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
Speedy AD 80 430.21M 80 80 80 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۵۶
Gradus AD 1.48 360.54M 1.48 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
Allterco 17.3 311.40M 17.3 17.3 17.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
Velgraf Asset 4.22 291.09M 4.22 4.22 4.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
M S Hydraulic AD 7.2 283.92M 7.2 7.2 7.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
Holding Varna AD 39.8 258.14M 39.8 39.8 39.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱:۴۳
CB First Investment Bank AD 1.7 253.44M 1.7 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
Monbat AD 5.75 224.19M 5.75 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
Advance Terafun 2.4 204.26M 2.4 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
Chimimport AD 0.85 192.61M 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
Sopharma Trading AD 5.2 178.24M 5.2 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
CEZ Electro BG 35000 175.00M 35000 35000 35000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۲۳:۳۹
BACB AD 6.5 160.49M 6.5 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۴
Alcomet AD 8.85 158.88M 8.85 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
Stara Planina Hold AD 7 145.45M 7 7 7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱:۰۷
Balkan and Sea Properties 19 131.58M 19 19 19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۴
Albena AD 31 131.22M 31 31 31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
Himsnab Bulgaria AD 52 129.72M 52 52 52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ساعت ۲۳:۵۳
IHB 1.23 124.81M 1.23 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
Sopharma Properties 5.6 122.93M 5.6 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۵۳
Central Co Bank 0.95 121.41M 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱:۴۳
HES AD 5.65 102.79M 5.65 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۵۵
Holding Nov Vek AD 18.2 102.10M 18.2 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۲۳
Korado 7.75 102.06M 7.75 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۵۵
Doverie United 5.18 97.05M 5.18 5.18 5.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
Sila Holding AD 2.6 95.82M 2.6 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۸
Trace Group Hold AD 3.84 92.91M 3.84 3.84 3.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱:۰۷
CB Texim Bank AD 3 83.99M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۲۳:۳۹
Investor.BG AD 17.5 83.69M 17.5 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ساعت ۲۳:۵۳
Bulgarian Real Estate 2 69.28M 2 2 2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱:۴۳
EMKA AD 3.16 68.57M 3.16 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱:۴۳
Neochim AD 26.2 67.75M 26.2 26.2 26.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱:۰۵
Agria Group Holding AD 9.9 67.32M 9.9 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱:۴۳
Bulgartabac Holding AD 9 66.30M 9 9 9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱:۴۳
Odessos Shiprepair Yard AD 112 65.70M 112 112 112 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱:۰۷
Asenova Krepost AD 14 60.14M 14 14 14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۲۳:۴۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی