شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2388
قیمت روز
0 (0.63%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 23:15:15
0 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

154
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:47
9 (6.21%)
تغییر ۳ ماهه
27 (21.26%)
تغییر ۶ ماهه
40 (35.09%)
نوسان سالیانه

Tag Along

19,295
قیمت روز
9 (0.05%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 23:33:33
2,148 (12.53%)
تغییر ۳ ماهه
2,197 (12.85%)
تغییر ۶ ماهه
3,329 (20.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Movida Participacoes 20.78 1.10B 20.54 20.54 20.78 0.15 0.73% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Banestes Pref 7.26 1.09B 7.2 7.2 7.26 0.18 2.54% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Banestes 7.12 1.09B 6.96 6.96 7.12 0.18 2.59% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Ouro Fino Saude Animal Particip 45 1.06B - 45 45 0.40 0.90% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
TEGMA ON 40.72 1.01B 40.79 40.72 40.79 0.38 0.94% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Fras Le SA 7.13 996.94M 7.17 7.13 7.17 0.03 0.42% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
DIRECIONAL ON 16.99 909.20M 16.98 16.98 16.99 0.23 1.37% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
PETRORIO ON NM 42.45 903.42M 41.05 41.05 42.45 1.44 3.51% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
JSL ON 32.03 837.13M 31.5 31.5 32.03 1.19 3.86% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
BANCO PAN SA PN 11.44 829.69M 11.45 11.44 11.45 0.04 0.35% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
EVEN ON 17.15 827.05M 17.13 17.13 17.15 0.10 0.59% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
PARANAPANEMA ON 31.34 772.46M 32.01 31.34 32.01 0.16 0.51% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LOJAS MARISA ON 13.76 768.47M 13.72 13.72 13.76 0.09 0.66% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
BRASILAGRO ON 20.01 765.60M 19.56 19.56 20.01 0.81 4.22% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Banco da Amazonia SA ON 39.31 693.99M - 39.31 39.31 0.20 0.51% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Ferrovia Centro Atlantica 1.5 642.62M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banese Pref 37.38 615.35M - 37.38 37.38 0.95 2.54% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Banco do Estado de Sergipe 55 615.35M - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
PORTOBELLO ON 6.3 588.88M 6.14 6.14 6.3 0.29 4.83% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
JHSF PART ON 8.67 587.27M 8.62 8.62 8.67 0.03 0.35% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Alianca da Bahia Pref 50.02 556.83M - 50.02 50.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
TIME FOR FUN ON 6.28 551.37M - 6.28 6.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
PROFARMA ON 7.25 529.11M 7.27 7.25 7.27 0.08 1.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
EUCATEX PN 8.5 501.13M 8.46 8.46 8.5 0.09 1.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Cristal Pigmentos do Brasil Pref A 29.24 485.53M 29.27 29.24 29.27 0.04 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Cristal Pigmentos do Brasil Pref B 29.25 485.53M 29.43 29.25 29.43 0.05 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Banco Alfa 8.55 475.99M - 8.55 8.55 0.26 3.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Banco Alfa Pref 9.45 475.99M - 9.45 9.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Financeira Alfa ORD 6.18 470.63M 6.3 6.18 6.3 0.19 3.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Financeira Alfa 6.9 470.63M - 6.9 6.9 0.09 1.30% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
CREMER ON 14.5 463.33M - 14 15.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۲
GRAZZIOTIN ON 28.99 460.60M - 28.99 28.99 0.29 1.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
GRAZZIOTIN PN 29.71 460.60M 29.72 29.71 29.72 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
HELBOR ON 4.77 447.02M 4.73 4.73 4.77 0.06 1.27% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
GAFISA ON 9.67 441.39M 9.57 9.57 9.67 0.26 2.76% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Afluente Transmissao de Energia 13.91 439.26M - 13.91 13.91 0.70 5.30% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Dohler Pref 6.99 423.21M 6.82 6.82 6.99 0.19 2.79% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
TECNISA ON 2.06 418.99M 1.91 1.91 2.06 0.17 8.99% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
EMAE Pref 38.78 403.01M 38.45 38.45 38.78 0.27 0.70% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
CEB 72 395.68M - 72 72 2.01 2.87% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴