شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2388
قیمت روز
0 (0.63%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 23:15:15
0 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

154
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:47
9 (6.21%)
تغییر ۳ ماهه
27 (21.26%)
تغییر ۶ ماهه
40 (35.09%)
نوسان سالیانه

Tag Along

19,295
قیمت روز
9 (0.05%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 23:33:33
2,148 (12.53%)
تغییر ۳ ماهه
2,197 (12.85%)
تغییر ۶ ماهه
3,329 (20.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MARCOPOLO ON 4.47 2.78B 4.5 4.47 4.5 0.08 1.82% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LOCAMERICA ON NM 24.69 2.74B 24.34 24.34 24.69 0.20 0.82% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
OI PN 1.36 2.74B 1.32 1.32 1.36 0.10 7.94% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
OI ON N1 0.96 2.74B 0.95 0.95 0.96 0.05 5.49% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Camil Alimentos 9.41 2.70B 9.28 9.28 9.41 0.20 2.17% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
GOL PN N2 31.91 2.69B - 31.91 31.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
EZTEC ON 59.78 2.68B 59.46 59.46 59.78 1.02 1.74% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Tupy ON 25.93 2.65B 26 25.93 26 0.04 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
CIA HERING ON 31.17 2.30B 31.13 31.13 31.17 0.63 2.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
LIGHT S/A ON 24.39 2.29B 24.24 24.24 24.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Instituto Hermes Pardini 30.47 2.25B 30.5 30.47 30.5 0.31 1.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Ser Educa ON 29.5 2.19B 29 29 29.5 0.61 2.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Ser Educacional 28.87 2.19B - 28.87 28.87 0.38 1.32% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Biotoscana Invest 9.94 2.05B 9.91 9.91 9.94 0.04 0.40% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Omega Geracao 40.03 1.91B 39.95 39.95 40.03 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
RANDON PART PN 14.73 1.88B 14.78 14.73 14.78 0.18 1.22% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
RANDON PART ON 11.7 1.88B - 11.7 11.7 0.07 0.60% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Santos Brasil Participacoes 8.1 1.82B 8.13 8.1 8.13 0.07 0.87% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
FERBASA PN 21.85 1.79B 21.94 21.85 21.94 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Ferbasa 31.5 1.79B 29.03 29.03 31.5 2.93 10.26% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
SAO CARLOS ON 53.46 1.78B 51.49 51.49 53.46 2.62 5.15% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Dimed 599 1.61B - 599 599 1.01 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Dimed Pref 480 1.61B - 480 480 1.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Centro de Imagem Diagnosticos 22.65 1.54B 22.48 22.48 22.65 0.70 3.19% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
ABC BRASIL PN 21.65 1.50B 21.62 21.62 21.65 0.09 0.42% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
MINERVA ON 15.08 1.47B 15 15 15.08 0.23 1.55% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Vulcabras Azaleia 9.16 1.47B 9.09 9.09 9.16 0.02 0.22% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
SIERRABRASIL ON 37.09 1.42B - 37.09 37.09 0.22 0.60% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۲:۰۳
International Meal Company 8.23 1.33B 8.21 8.21 8.23 0.05 0.61% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
BRB Pref 46.01 1.33B - 45 46.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
FPC Par Corretora De Seguros 15.75 1.31B 15.81 15.75 15.81 0.14 0.90% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Tenda 36.96 1.28B 36.65 36.65 36.96 0.46 1.26% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Anima ON 34.43 1.24B 33.69 33.69 34.43 1.07 3.21% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Telecomunicacoes Brasileira SA Pref 31.84 1.23B 32.5 31.84 32.5 0.26 0.82% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Telebras 102.5 1.23B 104 102.5 104 12.50 12.20% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
LE LIS BLANC ON 19.34 1.23B 19.31 19.31 19.34 0.04 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
CYRE COM-CCP ON 25.37 1.22B - 25.37 25.37 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
GAEC Educacao 33.31 1.22B - 33.31 33.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
VALID ON 19.18 1.21B 19.2 19.18 19.2 0.22 1.15% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
CELESC PN 52.72 1.20B 52.5 52.5 52.72 0.71 1.35% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳