شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1883
قیمت روز
0 (1.7%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 18:34:04
0 (3.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (20.01%)
تغییر ۶ ماهه
0 (26.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

245
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:38
24 (10.86%)
تغییر ۳ ماهه
85 (53.13%)
تغییر ۶ ماهه
112 (84.21%)
نوسان سالیانه

Tag Along

16,779
قیمت روز
15 (0.09%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 18:34:01
3,761 (28.89%)
تغییر ۳ ماهه
2,013 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
114 (0.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Celgpar 26.32 2.05B - 26.32 26.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Banestes 5.82 1.84B - 5.82 5.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
CELESC PN 54.1 2.09B - 53.88 54.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Senior Sol 24.09 1.68B - 24.09 24.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
CVC Viagens 21.3 1.60B - 21 21.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Ser Educa ON 15.63 2.01B - 15.63 15.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Banestes Pref 5.82 1.84B - 5.82 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Mitre Realty On 15.02 2.44B - 14.9 15.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Ser Educacional 15.67 2.01B - 15.67 15.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Smiles Fidelidade 15.27 1.90B - 15.16 15.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
BK BRASIL OPERACAO 10.54 2.40B - 10.54 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
FPC Par Corretora De Seguros 10.34 1.65B - 10.34 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Ouro Fino Saude Animal Particip 31.03 1.67B - 30.1 31.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Dimed 26.91 4.01B - 26.5 26.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Tenda 33.41 3.49B - 33.41 33.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Tupy ON 18.2 2.62B - 18.06 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Anima ON 28.74 3.17B - 28.74 29.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Biosev ON 3.53 3.60B - 3.53 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Dimed Pref 22.35 4.01B - 22.35 22.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Wilson Sons 42.49 2.99B - 41.73 42.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
C A Modas SA 10.13 3.12B - 10.12 10.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
GAEC Educacao 29.39 3.17B - 29.39 29.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Instituto Hermes Pardini 28 3.67B - 27.96 28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Jereissati Participacoes 24.97 2.19B - 24.51 24.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Log Commercial Properties 36.8 3.76B - 36.8 37.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Santos Brasil Participacoes 5.56 3.71B - 5.56 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Coelba 43 7.65B - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Vivara 22.17 5.24B - 22.17 22.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Grupo SBF 29.11 7.04B - 29.02 29.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
LINX ON NM 26.43 4.69B - 26.43 26.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Locaweb On 47.9 6.03B - 47.56 47.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Azul SA Pref 20.31 6.70B - 20.27 20.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Elektro Pref 21.49 4.02B - 21.49 21.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Omega Geracao 39.6 6.74B - 38.79 39.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
BANRISUL ON N1 15.5 6.10B - 15.5 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Camil Alimentos 12.31 4.55B - 12.24 12.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Smiles Fidelidade 15.22 4.77B - 15.15 15.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
AES TIETE E UNT N2 15.16 6.05B - 15.16 15.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
Movida Participacoes 16.65 4.98B - 16.65 16.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
CTEEP 26.99 16.00B - 25.71 26.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۳:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی